Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 3437
hledat

únor

Na Techmě MĚSTO probudí mezitím prostředí přizpůsobeného Baltona Wyta. Munkunk ověří jeho telekinetické schopnosti a pověří ho snadnými opravátorskými úlohami (PR 467)

březen

Mentro Kosum odhalí a zabije dva pedotransfery v systému Alverhei-Top (PR 450) EX-BOX 123 startuje pod velením Haluťana Kalana Zorkha z Olympu k výzkumné cestě po galaktické Eastside (PR 477)

10. března

EX-174 (Nephrem) startuje k tříměsíčnímu průzkumnému letu směrem k centrální oblasti (T 170)

duben

Ganymed Hellerwiss operuje Luavě Shine klonované zrakové centrum. Kvůli imunitní reakci musí být operace zrušena (T 338)

25. dubna

Po registraci sedmnácti nových slunečních soustav doráží EX-174 k planetě Wardall (Nephrem-Porth I); Porth objeví impulzy buněčného aktivátoru (T 170)

28. dubna

Po ledabylém průzkumu planety opustí EX-174 orbit (T 170)

9. června

EX-174 předává nashromážděná data do stanice USO; data o Wardallu jsou zfalšována. Na Teře začíná Nephrem hledat space-jet na prodej; nechá u svého přítele dopis, který má být otevřen teprve 10 let po jeho eventuálním zmizení (T 170)

17. června

MARCO POLO se vrazí ze zkušebního letu z Andromedy a M 81 (PR 450)

26. června

Nephrem získává space-jet, Porth platí polovinu (T 170)

1. července

Mentro Kosum a Menesh Kuruzin se setkávají se zbytkem gruelfinské posádky MARCA POLA (PR 450). Nephrem rezignuje na službu v explorerské flotile (T 170)

3. července

MARCO POLO startuje do NGC 4594. Moritator Scholschowo je těžce zraněn, takerská flotila je zahnána na útěku (PR 450)

4. července

Margon a Deagan jsou Nephremem a Porthem najati jako piloti a inženýři; Porth pokřtí space-jet jako ETERNITY (T 170)

5. července

ETERNITY odlétá na Wardall (T 170)

14. července

ETERNITY doráží do systému Nephrem-Porth (T 170)

15. července

ETERNITY přistává na Wardallu (T 170)

17. července

Kolísání gravitace znesnadňuje průzkum Wardallu (T 170)

19. července

Terranci objevují nedostupný buněčný aktivátor. Porth začíná s dešifrováním zprávy Krälu (T 170)

konec července

Scholschowo identifikuje nemocného Ovarona jako dlouho očekávaného Ganja. Loď prolétá kolem planety Geysselin. Je zničena základna Takerů (PR 451)

24. července

ETERNITY je přemístěna ke stanici Krälu. Porth přehraje přeloženou zprávu Krälu (T 170)

25. července

Deagan a Porth projdou transmiterem Cizích ochránců a dostanou se na jejich svět; je jim přehrána zpráva Cizích ochránců (T 170)

26. července

Deagan a Porth se vrací zpět na Wardall; transmiter se zničí (T 170)

31. července

Terranci odlétají s ETERNITY z Wardallu (T 170)

1. srpna

Po první lineární etapě se ETERNITY dostane do gravitační bouře, která jí téměř zbaví energie, lineární pohon vypadne a loď se dostane do blízkosti Zemi podobné planety na území Bluesanů (T 170)

7. srpna

ETERNITY havaruje na planetě v Eastside; Deagan, Porth, Nephren a Margon se připravují na dlouhé čekání (T 170)

15. srpna

Scholshowo předá odkaz na Lofsoog (Hydepolosch IV) (PR 452)

16. srpna

MARCO POLO přilétá do systému Hydepolosch. Průzkum Lofsoogu nepřinese žádný výsledek. Nepřátelství ze strany Lofsoogerů, které bylo způsobeno nejapným chováním robota Folly Uttera, může být vyřešeno (PR 452)

5. září

MARCO POLO vypustí pět svazů křižníků, které mají prozkoumávat planety v Gruelfinu. Scholschowo umírá (PR 453)

8. září

Joak Cascal přilétá k planetě Vavschenic (Sorgelan III) (PR 453)

9. září

Dvanáct takerských lodí se objevuje nad Vavschenicem; tři jsou zničeny Terranci, zbytek zničí z planety Wesakenové (PR 453)

12. září

Po jednání s Wesakeny pod vedením Valtenosche se svaz opět shromáždí (PR 453)

21. září

Kevan Duryeah, Lennox Hatt, Remo Shah a Nadim Abouzir se vysloví pro záchranu CRESTU IV (T 191)

23. září

HAMPTON T. (Kevan Duryeah) odlétá k pravděpodobné poloze CRESTU IV (T 191)

30. září

HAMPTON T. přilétá k vypočtené pozici (T 191)

září

EX-BOX 123 zničí dva akonské transportéry, které vezou virové bomby na území Bluesanů (PR 477)

konec září

MARCO POLO odlétá k Offsohonaru (Bryschuner II). Je objevena loď Olkonorů. Z planety jsou získány kosmonavigátorské podklady (PR 454)

26. září

MARCO POLO přilétá k planetě Schakamona. Takvorian a Lord Zwiebus se jako bojová zvířata propašují do arény (PR 455)

5. října

Remo Shah střídá Nadima Abouzira (T 191)

6. října

Remo Shah zaměřuje kusy trosek (T 191)

20. října

Takerer Vavischon je unesen Takvorianem a Zwiebusem (PR 456). Takerské svazy začínají s velkým pátráním po MARCO POLU (PR 456)

24. října

HAMPTON T. opouští své stanoviště a začíná hledat korpuskulární stopy CRESTU IV, které loď dovedou k Homeside (T 191)

27. října

HAMPTON T. přistává na Homeside (T 191)

28. října

Vavischon převezme přes cappinský fragment kontrolu nad Saedelaerem. Unikne z vězení a postupně převezme několik členů posádky (PR 457)

29. října

Duryeah naváže kontakt s Elstery (T 191)

30. října

Rraahlové zkouší zaútočit na HAMPTON T. Jeden Rraahl zmanipuluje počítač Meenah Zavadila. Dva členové posádky jsou zabiti, patnáct dalších zmizí (T 191)

31. října

HAMPTON T. odlétá z Homeside k získaným souřadnicím, které vedou do blízkosti černé díry (T 191)

2. listopadu

MARCO POLO přilétá k TCR (PR 457). Ingwar Dredel je zbytkovým vědomím Ganjasů zavražděných na TCR přinucen k pedotrasferu, může se ale vrátit do svého těla (PR 458)

10. listopadu

HAMPTON T. přilétá k asteroidu Kjaahrl, ve kterém je objeven CREST IV a 15 nezvěstných. Duryeah naváže kontakt s krystalickou bytostí a vysvětlí mu individuální povahu lidí (T 191)

11. listopadu

Vavischon umírá, když se materializuje v metanové atmosféře (PR 458)

12. listopadu

MARCO POLO prchá z TCR a potká svaz Moritatorů (Kalabasch), který ho eskortuje na Molakesch (PR 459)

15. listopadu

Kjaahrlu je umožněno zkopírovat si lidská vědomí. HAMPTON T. se vrací zpět do Mléčné dráhy. CREST IV je ponechán na místě (T 191)

uprostřed listopadu

Moritarský patriarcha Ybsanow povolí Rhodanovi a Ovaronovi nahlédnout do archivu. Dojde ke konfliktu s takerskou kontrolní posádkou a jejím velitelem Misyenem; Takerové až na Misyena prchnou (PR 459)

20. listopadu

Nadim Abouzir si naplánuje, že bude Kjaahrl v pravidelných intervalech zásobovat dalšími vědomími (T 191)

22. listopadu

Začíná prohledávání archivní planety (PR 460)

24. listopadu

Převzetí Ybsanowa Misyenem je odhaleno (PR 460)

28. listopadu

Vševědoucí Schekonu je zajat Takery (PR 462)

29. listopadu

Takerské bomby zničí Molakesch. Moritatoři jsou evakuováni v CMP-1 (PR 460)

2. prosince

Gucky, Čubaj a Takvorian se parablokem marně snaží dostat na MARCO POLO (PR 461)

3. prosince

Průlom CMP-1 z obsazeného systému Pysoma (PR 461)

4. prosince

MARCO POLO přilétá do systému Pysoma a začíná hledat CMP-1 (PR 461)

5. prosince

CMP-1 přilétá k Haygaši (Arnsot II) (PR 461)

6. prosince

Moritator Pagellan předává souřadnice CMP-1 na MARCO POLO (PR 461)

8. prosince

MARCO POLO přilétá k Haygaši (PR 461)

9. prosince

Abschena propůjčuje Guckymu řád (PR 461)

10. prosince

Rozhovor mezi Rhodanem a Abschenou (PR 462)

11. prosince

SILESIA (Gorden Walkor) začíná s třítýdenním manévry (T 151)

12. prosince

Informace o Schekonu doráží na Haygaš. Schekonu prchá a přistává na Mysyscheru (PR 462)

19. prosince

Gucky a Ras Čubaj zachraňují Schekonu. Takerské svazy zničí Mysyscher (PR 462)

konec prosince

Thunderbolt odlétá v meteorickém maskování k planetě Oldon (Leykeo III). Zachrání telepata Jamenkou před Takery a objeví přípravy k příletu falešného Ganja (PR 463)

Takerské svazy pod vedením Grandella přistávaní na Techmě a začínají se stavbou pedozaměřovače (PR 467)

31. prosince

EX-1743 (Gorm Taylor) je zničen fantómovým vřetenem. Sedmnáct mužů přežije a nouzově přistane na ledovém světě Mystery II (T 151)


Na Marsu jsou nalezeny „Ohnivé spisy z Llagloanu“ (PR 470)

Marsavský důstojník Calimasch je přeložen do Greytonor XXXIII (PR 472)

Terhan Bonnet vstupuje do explorerské flotily (T 94)

Ravengh McDrollyn je stane vítězem devítiboje USO (PR 611)

Gewer My. Zookens vstupuje jako galaktopyscholog do služeb Solární administrativy (T 256)

Takerská bitevní loď VALOS-CLAN havaruje na Sequenze. Takererové přistanou nepozorovaně na Last Harbor. Převezmou klíčový personál a připravují „projekt Hvězdný skok“ (T 285)

Při rádiové vzplanutí planety Hot Beast jsou na Last Harbor zabiti Korun a Hani Tomitšuk; jejich syn Jepu je přijat do rodiny Kamband-Jarvis (T 285)

Lator Kamband-Jarvis je přidělen k „projektu Hvězdný skok“ (T 285)

Narozen Boobu (PR 502)

Narozena Sagga MecNemon (T 256)

Narozen Siti Sestore (PR 550)