Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 3438
hledat

1. ledna

SILESIA pod velením Gorden Walkora je napadena fantómovými vřeteny a jen těsně unikne (T 151)

2. ledna

SILESIA objeví přeživší z EX-1743, převezme je na palubu a odletí na Terru (T 151)

3. ledna

Gorden Walkor a Doc Cannon informují Bullyho o fantómových vřetenech (T 151)

6. ledna

SIGALON (Many Morloc) objeví invazní flotilu fantómových vřeten. Walkor převezme MONDIAL od Malrose (T 151)

7. ledna

MONDIAL, SIGALON a 50 dalších jednotek odlétá k systému Mystery (T 151)

8. ledna

Terranská flotila zničí transmiter; fantomová vřetena se nevzdají a jsou zničena (T 151)

počátek ledna

Takerské velkolodě zničí nad Oldonem kometu Schwebdron, aby výsledný efekt využili pro testovací akci falešného Ganja. Při akci se Thuderboltu podaří pseudo Ganja zesměšnit před Oldoňany a zmaří operaci Takerů (PR 464)

22. ledna

Balton Wyt vyšle volání o pomoc DECEMBER NIGHT z Techmy. Volání je zachyceno EX-8211 (Menry Kabish) (PR 467, PR 468)

23. ledna

Během útěku před Takery je hyperfyzikálním efektem všechna volná voda na palubě MARCO POLA přeměněna na hélium (PR 456)

25. ledna

MARCO POLO přilétá k Leffě (Mayselan II) (PR 456)

26. ledna

MARCO POLO přistává na Leffě a nabírá novou vodu. Loď je zajata takerským velitelem Schekretem (PR 465)

27. ledna

Terranské komando přistává na Techmě a je vpuštěno MĚSTEM (PR 468)

Čubaj a Gucky ukradnou na Leffě čtyři dakkarkomy; Cascal zaminuje planetu. Ovaron objeví důkazy pro plánovanou invazi do Mléčné dráhy (PR 466)

28. ledna

MĚSTO zničí Techmu a takerskou základnu. Terranci a Balton Wyt prchnou (PR 468)

leden

Solární kontrarozvědka objeví Optey Frederic Quatoramy na Heytschapanu, který zde používá jméno Katory (PR 539)

počátek února

Po několika intrikách se Schekret snaží zničit MARCO POLO propašovanou sextragoniovou bombou. Pokus se nepodaří, loď unikne z Leffy (PR 469)

uprostřed února

Rhodan je testován Starcem, zatímco na sebe vezme Ovaronem uměle vyvolanou bolest. Posádka, zastupovaná Pawo Restonowem vyzve Rhodana k zachování Pralitzových testerů; Rhodan je přesto nechá vyhodit, protože jsou zodpovědné za Ovaronovy záchvaty. MARCO POLO odlétá po výzvě Starce k First Love (Feynschest II) (PR 470)

Na First Love se dá Stařec poznat jako VASA 81103. Ginkorasch zajme Rhodana, Atlana, Guckyho, Merkoše, Ovarona, Paladina III, Takvoriana a Čubaje a odveze je na Takeru (Greytonor/Deep Purple XI) (PR 471, PR 472)

únor

Po objevení howalgoniové planety uzavře xanthinská vláda dohodu o dodávce zbraní s Qantarskými Bluesany (T 105)

5. března

MARCO POLO se ukrývá u Punkt Davis. CMP-1 (Mentro Kosum, Schekonu) je vypuštěn, aby informoval Moritatory (PR 472)

6. března

Taschkar Mimasbesch a Ginkorasch vyslýchají vězně (PR 472)

7. března

Atlanův buněčný aktivátor zničí při pokusu Taschakara polointeligentního Rukala. Při průzkumném letu se setkají Sylvio Maron a Rain Corner s Calimashem; setkání probíhá pokojně (PR 472)

8. března

Vězni jsou uchopeni fialovým ohněm a jsou přesunuti do nitra vulkánu Motah (PR 472)

9. března

Kontakt s chybně zapojeným Vazalem. Rhodanův oddíl najde hrob Bironasche XXVIII. (PR 473).

Menesh Kuruzin a Schekonu se vrací zpět k MARCO POLO. Cascal a Danton sestaví záchranné mužstvo (PR 474).

Ve VALOSARU se setkává Rhodanův oddíl s Ovaronem. Při sérii zemětřesení je VALOSAR napůl zničen. Rhodan se bije s Taschkarem Mimasbeschem a zabije ho (PR 474).

Ginkorasch se odebírá ke Sběrači. Na Takeře dochází k rebeliím, které jsou vyvolány Wesakeny (PR 475)

10. března

Rhodanův oddíl je vyzářen do Velkovazala (PR 474). Cascal a Lavascha přistanou na Takeře (PR 476)

12. března

EX-BOX 123 (Kalan Zorkh) (převzati Takery) přistávají na Olympu. Začíná invaze Takerů. Balton Wyt osvobozuje převzatou posádku LOVELY BOSCYKA. Anson Argyris je krátkodobě převzat a zasypán uvnitř planety (PR 477)

14. března

Po čistce Marsavů odlétá LAVASZA zpět z Takery. Rhodanova skupina prchá se soukromou jachtou mrtvého Taschkara z Takery; Gucky a Čubaj teleportují skupinu na palubu LAVASZY, dříve než je jachta zničena. Sběrač nad Tschukmarem zničí sám sebe (PR 476)

15. března

Balton Wyt přebírá právní záležitosti Olympu. Ribald Corello přilétá na Olymp. Takerové jsou odraženi, posádka EX-BOX 123 osvobozena (PR 478)

24. března

Chamyrský mutant Hamart (telepat, amfibio) potká Krakenského telepata Guyla (PR 479)

27. března

Hamart a Guyl osvobodí Dronala, Draafira, který je rovněž telepaticky nadaný. Společně prozkoumávají stanici Ganjasů. Když do ní vniknou, spustí Hamart Ganjo poplach. Útoky stanice jsou odraženy Dronalem a Guylem (PR 479)

28. března

Gucky, Čubaj a Rhodan přistávají na Chamu. Hamart je odveden do Sběrače, který krátce na to odstartuje. Gucky se od Dronala dozví, kde je Hamart a odveze ho s sebou zpět na Cham. MARCO POLO prosáleduje Sběrač (PR 479)

konec března

MARCO POLO sleduje Sběrač až do rudého mračna Terrosch. Florymonth se dostane na palubu a absorbuje nedokončeného robota Folly Uttera. Rhodan a Atlan jsou na Rhodanův návrh převzati Ovaronem a Merceile a jsou přesunuti na Florymonth (PR 480)

Rhodan/Ovaron a Atlan/Merceile se materiailizují uvnitř Terrošského červeného mračna v jedné stanici. Florymonth je předá Pedovodům. Setkání s Guvalašem. Merceile transferuje do Kreminovi, který jí v okamžiku své smrti vyzáří zpět k Atlanovi. Při boji s Pedovody Rhodan s Atlanem uprchnou (PR 481)

Cascal, Claudia Chabrol, Gucky, Tioga Hillcrest, Paladin III, Alaska Saedelaere, Icho Tolot, Ras Čubaj, LaGrange Tuscalosa a Lord Zwiebus se na výzvu Florymontha II. odeberou do Sběrače. Skupina zmaří atentát tři Pedovodů na MARCO POLA. Pramáti se zablokuje vůči Pedovodům, kteří jsou v boji zabiti Guckym, Čubajem a Tuscalosou (PR 482)

4. dubna

Fanal na ARRIVANUMSu je aktivován (PR 483). Rhodan/Ovaron a Atlan/Merceile prchnou ze zajetí Guvalasche. S pomocí Perdaschistů opustí ARRIVANUM s ODIKONEM (Recimoran) (PR 483)

12. dubna

ODIKON přistává na Erysganě (Syveron VI) v Moršaztas a je zničen. Pedovodi převezmou prostřednictvím Ovaronova androida Fenarola moc na Erysganu. Remotlas naváže kontakt s Rhodanem a Atlanem (PR 484)

14. dubna

Rhodan a Atlan naváží kontakt s Farrogy (PR 485)

15. dubna

Rhodan, Atlan a Remotlas se nechají Farrogy Poncruterem a Lapenderem k Arhaegerovi, ztratí ale neznámým efektem 28 hodin (PR 485)

18. dubna

Při osvobození Ganjatory se dostanou do léčky Pedovodů. Při další operaci zemře Poncruter; oddíly Pedovodů jsou zničeny (PR 485). Florymonth vyzve Ovarona k návratu do MARCO POLA (PR 486)

19. dubna

Ovaron přichází na MARCO POLA, krátce poté ho následuje Florymonth. Mason Grammick přivede zpět Folly Uttera (PR 486)

20. dubna

MARCO POLO protrhne navzdory ganjaské clonové palbě pás kolem Arrivazone a dorazí do Moršaztasu. CMP-1 přistane na Erysganu. Renarol vyzve Tarina k mobilizaci systémové flotily Syveronu (PR 486)

21. dubna

Ovaron přebírá Tarina a přivede ho do Farrobany, kde bude přesvědčen o pravosti Ovarona (PR 486)

konec dubna – počátek května

Rhodan a Ovaron pronikají do centra Pramáti. Ovaron absorbuje Temného Tetrona. Fenarol zabije pět pedovodů a je zastřelen Guvalaschem, který utekl na palubu malého Sběrače (PR 487)

3. května

Guvalasch je zachycen hledací flotilou Taschkarů (PR 488)

14. května

Po audienci u Ginkorasche se tento a Guvalasch vrátí zpět k flotile (PR 488)

15. května

Takerská flotila začne ostřelovat stanice Trafidim (PR 488)

16. května

Gucky, Merkosh, Čubaj, Arhaeger a Cershamon jsou do akce (PR 489)

17. května

Moršaztas se rematerializuje ve standardním universu (PR 489)

18. května

Gucky zabije Guvalasche, Cershamon je zabit, zbytek oddílu uprchne (PR 489)

21. května

První bitva mezi Ganjasy a Takery (PR 490)

23. května

MARCO POLO přilétá na výzvu z Florymontu do systému Bythalon (PR 490)

24. května

Zahájení kontaktů s Wesakeny pod velením Nurezca. Existence ATTECU je odhalena (PR 490)

30. května

Druhá bitva mezi Ganjasy a Takery (PR 491)

2. června

Oddíl pod Rhonovým vedením zaminuje planetu Takera přes ATTEC. Danton a Paladin se dostanou do zajetí a jsou předány Vascalu (PR 491)

počátek června

Vascalo provede finální blokové schéma. 146000 Sběračů se pod velením Vascala vydá do Mléčné dráhy. Flotila se materializuje před Vegou; Matton Exloster se stane první obětí. S pomocí Thunderboltu unikne Roi Danton z Marsav-Safe. Paladin III musí být zanechán na místě (PR 492)

8. června

První bitva 15 světelných let před Vegou mezi Solární flotilou a Sběrači, boj mezi Vascalo a Edmondem Pontonacem (PR 493)

11. června

Ovaron se vrací zpět do Mléčné dráhy (PR 494)

12. června

Rhodan a Ovaron se od Pramáti dozvědí o Moryr-Moryma (PR 494)

13. června

MARCO POLO odlétá k Moryr-Moryma (PR 494)

14. června

Ultrazaměřovací stanice je zničena. Gucky, Čubaj a dakkarspecialista Elteruen ukořistí konstrukční podklady pro pedozaměřovač (PR 494)

15. června

Dalších 90000 Sběračů se materializuje v galaxii. Harcon z Draimalo, se špionážním příkazem na cestě do Sluneční soustavy, si flotily všimne, varuje Zemi a galaxii, je ale o něco později zničen Sběrači. Dvanáct světelných let od Země se Bullova flotila postaví Sběračům (PR 495)

20. června

Caryna Nillbärg, Drosen Willshire a Edmond Pontonac navštíví Nosmo, aby poprosili o zbraňovou pomoc pro Terru (PR 495)

21. června

Po úspěšné misi odlétá Pontonac s doprovodem ke Středogalaktické unii (PR 495)

24. června

Pontonac přilétá do systému Ephelegon a přesvědčí po počátečních obtížích Dozorce o nutnosti pomoci (PR 495)

26. června

Pontonac odlétá na Ertrus (PR 495)

29. června

Pontonac přistává na Ertrusu a promlouvá si s Triumvirátem (PR 495)

30. června

Runeme Shilter ujišťuje o pomoci Carsualského svazu. Pontonac opět odlétá. Krátce po odletu je loď dohnána svazem Šomonského řádu; on, Nillbärg a Willshire jsou internováni na Caudoru II (PR 495)

asi červenec

Lidé z Last Harbor objeví takerské Cappiny; Lator Kamband-Jarvis umírá. Kolektivní tělo parasynthů získává převahu nad Takery. Jsou odsouzeni k důlním pracem (T 285)

2. července

Jantir a Inas Thurba jsou obráceni rituálem. Pentschypon-Kala 896. rozhodne opustit periférii. Flotila Juclaů zaměřuje Moršaztas (PR 496)

3. července

Kvůli výpadku testeru (sabotáž Terso Hosputschana a Ricoda Esmurala) se MARCO POLO nemůže vrátit do Mléčné dráhy (PR 496, PR 500)

4. července

Rommon-Delma 883. umírá při nehodě; lodě klanu Billiorc zůstanou. Také tři velkobojové lodě klanu Arvarc se nezúčastní letu, jsou z mnoha různých příčin zničeny (PR 496)

7. července

Flotila Juclaů se setká s flotilou Ganjasů (PR 496)

10. července

Takerští invazoři, mezi jinými Aronte, proniknou přes pedozaměřovač na Titan a zabijí terranské strážní mužstvo. Merceile utrpí při nezdařeném převzetí těžký šok a je poslána na Tahun. Takerové jsou zadrženi (PR 497)

11. července

Rhodan a Atlan se setkávají s Pentschypon-Kala 896. k mírovému jednání (PR 496)

12. července

Pentschypon-Kala 896. otráví Ginkoraše a prohlásí se Taškarem (PR 496)

13. července

Alea Onandere zachrání Aronte život. Flotilní kontingenty Supertěžkých, Akonanů a Galaktické federace Normon se shromáždí ve Sluneční soustavě a podřídí se Bullyho velení (PR 497)

14. července

Vascalo prchá a transferuje do Takera Pultora (PR 497)

uprostřed července (možná září)

Vascalo dostane zprávu o zavraždění Ginkoraše. Je mu poskytnut úkryt u Burgalowů. Corello a Wyt se k němu neúspěšně pokusí dostat. Vascalo převezme krátkodobě velitele BOX-86104, unikne z Titanu a pronikne ke své flotile (PR 498)

19. července

Planeta Sikohat, identická s Pramáti, se rozloží. Jednotlivé části odletí ke Sluneční soustavě (PR 499)

26. července

Sběrači se dostanou k dráze Pluta, explodují a zničí planetu. Vascalo umírá (PR 499). Marco POLO se vydá na cestu do Mléčné dráhy (PR 500)

27. července

MARCO POLO je sabotován Ricodem Esmuralem a Terso Hosputschanem. Kvůli dilatačnímu efektu ztratí loď tři roky (PR 500)

30. července

Pontonacova posádka podnikne neúspěšný pokus o útěk z Caudoru II (PR 504)

4. srpna

Major USO Orin Ellsmere přistává na Xanthinu (T 105)

8. srpna

Ellsmere si pomocí manipulace s účty udělá z několika Xanthinů sluhy (T 105)

20. srpna

Rajik Malam unese a mučí Ellsmereho; ten je osvobozen partyzánem Loo a unikne (T 105)

22. srpna

King Pollack a Richard C. Hollingsworth přistávají na Xanthinu a navážou spojení s Ellsmere (T 105)

26. srpna

Elsmere konfrontuje xanthinskou vládu (T 105)

30. srpna

200 hledačů odstartuje s Ellsmerem, Pollackem a Hollingsworthem s NIARON-II na Lochinvar. Malam se pokusí loď unést, je ale zatčen (T 105)

počátek září

Tři Takerové se dostanou na planetu Glatychween a pokusí se pomocí převzetí náčelníka převzít vládu nad planetou (T 140)

8. září

Rajik Malam páchá sebevraždu (T 105)

10. října

Solární flotila obsazuje howalgoniové planety v sektoru Xanthin; dodávka zbraní na Qantarer je přerušena.

15. listopadu

Solární kontrarozvědka zřídí na Heytschapanu (Eppyla-Pharo III) základnu, která je obsazena Epelem Simmithem; Simmith přijde později během ohlupování o život (PR 539)


Garrigue Fingal je vyhozen ze Solární flotily (PR 501)

Plastický chirurg Juniper Whiilcont je mentálně stabilizován Solární kontrarozvědkou (PR 510)

Bluesan Haigra Whuy vstupuje do USO (PR 512)

Merytot Bowarote se vrací z vyslanecké služby u Maahků v Andromedě (PR 570)

Paylusche-Pamo začíná s přípravami ke kultivaci Nadčlověků (PR 665)

Solární experimentální komando zachytí jako Mars velký asteroid Ariovist, odtáhne ho na oběžnou dráhu kolem Gallivantu a „naočkuje“ ho biozárodky (T 123)

Carsualský spolek stáhne své osadníky a vojáky z Varsoku (Dermial IV) (PR 925)

Carliutta ukradne větší množství howalgonia, musí ale utéct před agenty SolAbu (T 346)

Narozen Tacci N'zuri (PR 661)