Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 200
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 200
Název:Cesta do Andromedy
(Die Straße nach Andromeda)
Autor:K.H. Scheer
Cyklus:Mistři ostrovů
Vydáno poprvé:1965
Vydáno v češtině:1999
Čas děje: 2400
Opustili galaxii - šest planoucích sluncí jim ukáže cestu do nekonečna...
Hlavní postavy románu:

Icho Tolot - monstrum, které navštíví Pozemšťany, aby zažilo dobrodružství

Orson Coul a Heyn Borler - poslední přeživší z těžkého křižníku OMARON

Perry Rhodan - hledá Kahalo a objeví cestu do Andromedy

Atlan - Lordadmirál má na Haluťany špatné vzpomínky

Gucky - myšob najde nového kamaráda

Cart Rudo, Brent Huise, Jurv Sedenko, Kinser Wholey, Enrico Notami a Don Redhorse - důstojníci CRESTU

Po zničení Arkonu III1) se Velké impérium roztříštilo na více než tisíc zájmových spolků. Akonané se snaží se všemi prostředky převzít bývalé arkonidské kolonie. V Eastside bojují stále ještě jednotlivé národy Bluesanů o nadvládu.

Terranci kolonizovali hvězdokupy Plejády a Praesepe. V roce 24002) představuje Solární impérium koncentrovanou mocenskou oblast, ke které patří 1112 planet v celkem 1017 slunečních soustavách. K nim patří ještě 1220 až 3 tisíce světelných let od Slunce vzdálené, řídce osídlené světy vnějšího prstence, převážně tajné obranné stanice a zásobovací základny flotily. Terra má už sedm miliard obyvatel. Na Plophosu převzala Mory Abro-Rhodanová roku 2329 právní záležitosti. V roce 2390 byla na bývalém plophosském tajném světě Opposite v systému Whilor3) zřízena nejdůležitější základna flotily Solárního impéria4), v neposlední řadě proto, že už devatenáct let lodě Solární flotily v oblasti centra Mléčné dráhy hledají planetu Kahalo5), na kterou byli Perry Rhodan a jeho společníci zavlečeni obmanem Plophosu6) a jejíž kulturní pozůstalosti by mohli být pro další vývoj lidstva rozhodující. Jedna z hledajících lodí, těžký křižník OMARON, zmizel v galaktické centrální zóně.

Během svého puzení objeví Haluťan Fancan Teik v sektoru Szonu poručíka Orsona Coula a dělostřelce Heyla Borlera, dva přeživší z OMARONU, v záchranném člunu a odveze je na svůj domovský svět Halut, jedinou planetu v centru Mléčné dráhy ležícího rudého slunce Haluta7). Haluťané s černou kůží, kterých už jen sto tisíc žije na svém prastarém světě, jsou 3.50 metru vysocí a 2.50 metru širocí živočichové s hmotností téměř čtyřiceti centů. Mají dvě relativně krátké, šestiprsté sloupové nohy a čtyři ruce se šesti prsty. Zatímco horní pár končetin slouží jako činivky, prostřední, kratší pár slouží jako běhavky. Na čtyřech údech mohou Haluťané dosahovat rychlosti až sto dvacet kilometrů za hodinu. V horní polovině polokulové hlavy, kostními deskami od normálního mozku oddělený, se nachází plánovací mozek, organický počítač o velké kapacitě. Tři červeně zářící oči, které vystupují z hlavy, jsou infračerveně citlivé. Šelmovité zuby dokáží překousnout skálu i kov, které organický konvertorový žaludek přemění na metabolicky stravitelné látky. Jednopohlavní Haluťané jsou schopni své tělo tak strukturálně změnit, že dostane pevnost Terkonitové oceli. Jsou tak téměř nezranitelní a mohou překážky prorážet jako střely8). Haluťané, kteří kdysi ovládali Mléčnou dráhu, se už před padesáti tisíci lety zřekli všech mocenských nároků9). Dočasně přeruší staré nutkání k boji a dobrodružství mírumilovný život Haluťana a způsobí mu puzení.

15. srpna 2400 přiveze Haluťan Icho Tolot oba přeživší z OMARONU, kteří vypravují o planoucích světlech a záhadné moci, do které se dostali, na Opposite. Tolot, který vývoj Terranců už dlouho pln obdivu pozoroval10), má právě puzení. Protože čtyři nebo pět Haluťanů během metanových válek11) v Sektoru mlh ve shluku Holpolis jedno arkonidské elitní vojsko porazilo a on sám musel zažít, jak pět Haluťanů zdrželo a »čistící oddíl« arkonidské pěchoty a tak nedopatřením zabránili do strategie starých Arkonidanů zahrnutému zničení obydlené planety12), staví se Atlan vůči Tolotovi zpočátku odmítavě.

Společně s Atlanem, Guckym, mutanty, svou paní Mory a Haluťanem vyrazí Perry Rhodan 17. srpna s vlajkovou lodí Solární flotily, superbitevní lodí CREST II, které velí Epsalan plukovník Cart Rudo, a padesáti třemi dalšími jednotkami, aby našli OMARON. V sektoru, ve kterém byl křižník naposledy zaměřen, objeví svaz 19. srpna exaktní šestiúhelník z modrých obřích sluncí, jejich vzdálenost představuje pokaždé 5.4 miliard kilometrů12). Když pozitronika CRESTU II vyvodí paralelu mezi zřejmě umělou konstelací a pyramidovým šestiúhelníkem na Kahalu, usoudí Atlan, že se jedná o mocný transmiter. Bitevní křižník USO DAUNTU pozoruje o něco málo později, jak je solární vlajková loď vtažena do centra šestiúhelníku a dematerializuje se14).

Sluneční šestiúhelníkový transmiter přesune CREST II do systému dvou extrémně těsně u sebe stojících žlutých normálních sluncí. Tolot, který jako jediný po rematerializaci opět získá vědomí, dá systému jméno Twin. Na 160 milionů kilometrů měřící kruhové dráze krouží kolem obou sluncí Twinu osm planet, jejichž poloosy jsou exaktně kolmé na oběžnou dráhu15). Systém se nachází 900‘000 světelných let hluboko v prázdném prostoru mezi Mléčnou dráhou a mlhovinou Andromeda. Akční rádius nejmodernější terranské speciální lodě činí jen 600‘000 světelných let, takže ani 550‘000 světelných let k mlhovině Andromeda je pro CREST II nedosažitelných. Když je CREST II přitahován k Poweru, osmé a nejmenší planetě systému, zničí Haluťan energetickými zbraněmi lodi tři Kahalo připomínající pyramidy na planetárním severním pólu, ze kterých vychází oranžovočervený poutací paprsek, může ale tak pád lodi už jen zmírnit. Protože Powerem hýbají otřesy a na severním horizontu je vidět žhnutí, odnese Tolot Rhodana a Atlana od místa pádu k 600 kilometrů vzdálenému severnímu pólu. Na cestě objeví vrak OMARONU a dalších kosmických lodí. Že jsou všichni členové posádky mumifikováni, poukazuje na to, že Power slouží jako smrtelná past pro všechny, kdo neoprávněně sluneční transmiter použijí. Sto kilometrů před pólem dorazí Tolot ke kruhovému kráteru. V mocném energetickém sloupu se zde dematerializuje hmota planety. Zatímco se dematerializační sloup pomalu přibližuje ke CRESTU II, snaží se Terranci zoufale opravit poškozený pohon lodi.