Bitevní křižník

z Databáze Multiversa

Jako bitevní křižníky se označují kulovité lodě o velikosti 300 až 500 metrů. Bitevní křižník je zřetelně větší než těžký křižník, který má většinou průměr 200 metrů. Nejbližším vyšším typem je bitevní loď.

Bitevní křižník disponuje silnými ofenzivními systémy, podobně jako bitevní lodě. Jejich počet je jen o něco nižší. Kromě toho disponuje vyšší hodnotou zrychlení a vyšší manévrovatelností než bitevní loď. Většinou je toho dosaženo na úkor defenzivních systémů.

Velení

Bitevnímu křižníku velí vysoký důstojník; musí to být nejméně major (jako na ODINu), nebo podplukovník (na LIONu), příležitostně plukovník (ALDERAMIN).

Historie

U Arkonidanů tvořily bitevní křižníky největší část flotily a byly pevnou součástí bitevních flotil. Arkonidané oceňovali tento typ kvůli jeho pohyblivosti a palebné síle, se kterou se mohlo dobře manévrovat vůči nepřátelským svazům a způsobovat jim cílené zásahy. Terranci je používali obdobným způsobem.

Používané třídy