Menu

Třídu REMOTE, modifikovanou třídu ODIN, tvoří kulovité lodě o průměru 500 metrů.

V důsledku horečného zbrojení arkonidského Křišťálového impéria se vedení flotily LSP vrátilo k nápadu z časů arkonidského robota Regenta: sestavení flotily robotských lodí. V rozporu s historickými předchůdci disponuje od konce roku 1290 NGL aktivně 2. terranská experimentální flotila pod velením Rudo K'Renzera výkonnou počítačovou technologií 13. století NGL, která tyto lodě dokáže řídit.

Flotilu tvoří 120 přestavěných bývalých křižníků třídy NEO-TERRA, která se následně přejmenovala ve třídu HOST. Tyto lodě disponují minimální transportní kapacitou pro nouzovou posádku nebo testovací účely (15 osob). Třída HOST může krátkodobě pojmout až 700 osob (třeba při evakuaci) a zásobovat je až 48 hodin. V normálním případě jsou tyto lodě až na obslužné a bojové roboty bez posádky. Nepotřebné život udržující systémy a další zařízení pro biologickou posádku (příbytky, jídelny, skladiště) uvolnily prostor pro jinak v této třídě neobvykle velice dimenziované zdroje energie a ofenzivní a defenzivní zařízení.

Závažný nedostatek takovýchto robotských lodí (nedostatek kreativity a přizpůsobení těžkým situacím) byl odstraněn vytvořením 6 vůdčích lodí s lidskou posádkou. V normálním případě jsou tyto lodě řízeny na dálku. Umožnily to vysocevýkonné hypervysílací systémy. Sesíťovaná syntronika toto dálkové řízení podporuje a zasahuje teprve v případě přerušení kontakt s řídícími loděmi. Podle rozsáhlých simulací bylo zjištěno, že tato flotila značně převyšuje nepřátelské lodě ve stejném počtu.