Menu
Technická data:
Příslušnost:Arkonská flotila
Rozměry:kulovitá loď o průměru 500 metrů
Výzbroj:transformační děla, MVH, paratronový a HD-štít

Třída TERMON je dalším rozvojem konceptu lodi ATLANTIS a představuje tudíž kombinaci nosného a bitevního křižníku.

Šest velkých pomocných člunů není jako u jiných plavidel umístěno ve vnitřních hangárech, namísto toho tyto jednotky transportovány v půlkulovitých prohlubních v trupu TERMONŮ. Jejich palebná síla a výkon štítů tak mohou být i v připojeném stavu poskytnuty k obraně mateřského křižníku. Výsledkem je svého času pravděpodobně nejpůsobivější 500 metrový bitevní křižník Lokální skupiny. Je používán výhradně ve vojenském námořnictvu Arkonidanů.

Plavidla této třídy představují vedle KOBANŮ podstatnou část Arkonské flotily.

Technická data

Posádku plavidla tvoří celkem 1000 mužů a to včetně obsluhy pomocných člunů. Metagravový pohon umožňuje maximální zrychlení 1000 km/s^2 a nadsvětelný faktor 70 milionů.

Výzbroj

Poznámka: Podle PR 2211 disponovaly transformační kanóny bitevních křižníků Arkonidanů maximální palebnou silou 4000 GT, s největší pravděpodobností se zde jedná o zlepšenou verzi třídy TERMON.

Pomocné čluny

Kolem rovníku jsou transportovány čtyři 150 metrové křižníky, další dvě stometrové jednotky jsou vezeny na pólech. V hangárech je navíc převáženo 12 arkon-jetů. K podpoře pozemních oddílů je na palubách TERMONŮ k dispozici 300 bojových robotů.

Známá plavila

  • LEOTARD (pouze základní buňka, plavidlo je silně modifikováno)