Menu

Major je čtvrtá vojenská důstojnická hodnost Solární flotily, jakož i USO. Majorovi je nadřazen podplukovník a podřízen kapitán. Hodnostní skupina s hodnostmi major, podplukovník a plukovník se nazývá štábní důstojníci.

Výraz byl převzat z ranného terranského armádního názvosloví. Perry Rhodan sloužil v U.S. Space Force západního bloku jako major před tím, než založil Třetí moc. Hodnostní označení od Solární flotily později převzali také koloniální národy.

Major funguje na menších lodí až do těžkého křižníku zpravidla jako velitel. Na vlajkových lodích Solární flotily stál major na postu druhého důstojníka, nebo řídil určité oddíly.

Major může dále převzít velení nad základnou flotily, kolonií nebo nad svazem menších lodí.