Maghan

označení, znamenalo totéž co titul Vznešený. Byl to titul, který náležel výlučně Mistrům ostrovů.
Aktuální data:
16.9.2021
1566 před NGL
3. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459473.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!