Maghan

z Databáze Multiversa
označení, znamenalo totéž co titul Vznešený. Byl to titul, který náležel výlučně Mistrům ostrovů.