Menu

Jako kur (pl. kurii) je ve Velkém impériu Arkonidanů označován správce určitého sektoru imperiálního území. Jedná se o přitom o šlechtice, často také o osobnost s významnými vojenskými zásluhami a odpovídající vysokou hodností.

Správní sféra

Kurův správní obvod zahrnuje několik slunečních soustav – jakož i sektorovou flotilu – a imperátorem je udělován coby osobní léno. Guvernéři jednotlivých planet – tatové – podléhají kurově pravomoci, ať už jsou šlechtického původu (např. nertové) nebo nikoli. Jsou sice dalekosáhle nezávislí, ale kurovi jsou kupříkladu povinni odvádět daně. Nad kurem pak stojí pouze ka'chronntis (vrchní logistický mistr) a samotný imperátor.

Správní úloha

Hlavním úkolem kura je hospodářská a politická správa a optimalizace jednotlivých planetárních ekonomik. Prosperující sektor znamená větší finanční i politický vliv ve Velkém impériu, proto je dobré vedení svěřené oblasti v kurově bytostném zájmu. Špatná správa může vést až k odvolání a trestu, v případě zpronevěry a neschopnosti jsou vynášeny i tresty hrdelní.

Varianta titulu

Pokud má kur kromě správní také vojenskou hodnost, vzniká zvláštní varianta titulu. Kupříkladu si tak mohl Pyrius Bit, kur sektoru Bryš, na základě své hodnosti slunečního nositele říkat sluneční kur (v satronu šekur).

Hodnostní odznak šekura ve vojenské hodnosti dvouslunečního nositele představují dva sluneční disky s dvanáctkrát zalomeným okrajem, zasazené do zlatého kruhu.

Známí kurii

Zdroje

PR 2652, PR 2653 – komentář, Atlan 146, Atlan Hardcover 14, Traversan 1, Traversan 12

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Kur« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)