Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Západní blok
hledat

Západní blok se v roce 1971 sestával ze států NATO pod vedením USA. V opozici mu stála Asijská federace a Východní blok. Veškerá rozhodnutí východního bloku prodávali ve Washingtonu, takže je zde zřetelná převaha USA. Ostatní státy NATO neměli téměř žádný větší význam.

Historie

Po té, co STARDUST po návratu z měsíce přistál v poušti Gobi – výsostném území Asijské federace – a zabránění třetí světové války skrze arkonidskému antineutronovému štítu, prohlásil Západní blok Perryho Rhodana a zbytek posádky STARDUSTu za velezrádce a zbavil je všech občanských práv. Kromě toho je společně s Východním blokem a Asijkou federací prohlásili za nepřátele světa.

Po založení Třetí moci a dalších střetnutích měl Západní blok pro nastalý vývoj pochopení a během Rhodanovi nepřítomnosti v letech 19751980 společně s Asijkou federací vytvořili Terranskou světovládu.

V roce 1990 přešel společně se Třetí moci, Asijskou federací a mezitím demokratickým východním blokem a zbývajícími neangažovanými státy do Solárního impéria.

Vůdčí osobnosti

  • Allan D. Mercant (v roce 1971 šéf International-Intelligence-Agency)
  • generál Lesly K. Pounder (v roce 1971 šéf programu letu do vesmíru)
  • plukovník Maurice (náčelník generálního štábu a pobočník Mercanta)
  • profesor Dr. F. Lehmann (v roce 1971 šéf CASF)
  • plukovník Paul Kaats (šéf oddělení FBI pro vnitřní bezpečnost)
  • plukovník Donald Cretcher (vysoký pracovník tajné služby)