Menu
ODIN
ODIN
© Christoph Anczykowski

Obecně

Vlajková loď s průměrem 500 m je důsledkem nové filozofie terranské flotily v roce 489 NGL. Menší kosmické lodě redukují spotřebu materiálu a energie potřebné na stavbu lodi, která s hmotou a objemem roste téměř exponenciálně. Zvětšování kosmických lodí proto už neznamená rozšiřování lodí standardních typů, ostatně loď jako ODIN díky pokročilé technologii se nemusí bát srovnání se starými 2500 metrovými obry Galaktické třídy. V několika bodech jí pro větší flexibilitu dokonce překonává.

Technická data

 • Průměr trupu: 500 m
 • 2 metagravové pohony s nadsvětelným faktorem 80 miliónů
 • maximální zrychlení: 980 km/sec2
 • 2 gravitrafové zásobníky
 • gravopohony pro atmosférické lety
 • posádka: 400 až 2000 mužů
 • syntronický počítačový okruh a ovládání přes SERT

Nákres

ODIN
ODIN
© Christoph Anczykowski

 1. Horní pólová věž se čtveřicí transformačních děl
 2. Systém optických teleskopů
 3. Energetické teleskopy a projekční systémy virtuálních imagerů a maskovacího pole
 4. Hyper a normální rádiové komunikační systémy
 5. Horní štítové projektory
 6. Jejich pomocná zařízení
 7. Syntronické řízení palby pro horní pólovou věž
 8. Virtuální imager
 9. Horní generátor paratronového pole
 10. Regenerační a relaxační centrum se soláriem
 11. Osobní antigravová šachta
 12. Trojitá transformační děla (3000 gigatun)
 13. Senzorová lišta pro komunikační systémy
 14. MHV děla
 15. Rezervní hypertropové energetické čerpadlo
 16. Vědecké oddělení s laboratořemi
 17. Transmiterová stanice
 18. Komplexní nemocnice pro 1200 pacientů
 19. Generátory HD-štítu
 20. Generátory tlumícího štítu
 21. NUGASová záložní elektrárna
 22. Rotační zásobník pro 4 NUGASem naplněné koule
 23. Obytný komplex
 24. Velitelská buňka s hlavní a vedlejší centrálou
 25. Generátor deflektorového pole pro neutralizaci zaměření vyzařování hypertropových čerpadel
 26. Anti-M a Irregulátorové zářiče
 27. Senzorová lišta pro navigační systémy
 28. Hangáry pro space-jety
 29. Miniatruní korveta typu »Minor-Globe«
 30. Horní gravitrafové velkozásobníky
 31. Antigravitační pohon
 32. Klimatizační zařízení
 33. Transmiter na hangárové palubě
 34. Jaderně fúzní nouzové elektrárny centrální buňky
 35. Skladiště pro robotské sondy a prostorová torpéda
 36. Komplex metagravových projektorů
 37. Metagravový pohon
 38. Grigoroffovy projektory
 39. Malý metagravový manévrovací pohon
 40. Antigravová šachta a kontrolní centrála hangáru
 41. Korveta třídy EXPLORER (průměr 60m)
 42. Přistávací plocha a systém projektorů tažného paprsku
 43. Hangárové spojovací systémy pro moduly a vrhače plastovací energie pro opravárenské účely
 44. Startovací propusť pro sondy a prostorová torpéda
 45. Systém tažných paprsků
 46. Navigační a dálkové řídící systémy pro přistávací fázi
 47. Přistávající 100 metrový křižník Státní třídy
 48. 30ti metrový space-jet
 49. Spodní pól hangárového palubního velkotransmiteru
 50. KNK děla
 51. Absorbér emisí pohonu systému virtuálního imageru
 52. Spodní generátory paratronového štítu
 53. Speciální vpusť pro přitahované nebo vypouštěné objekty
 54. Spodní transformační děla
 55. Strojovna
 56. Hangár korvet (8 kusů)
 57. Hlavní hypertropové energetické čerpadlo
 58. Opravárenský hangár
 59. Spodní gravitrafové zásobníky
 60. Vedlejší vpusť do hangáru
 61. Spodní skupina štítových projektorů
 62. Projekční mřížka gravopohonu
 63. Generátory gravopohonu

Text a kresba: Christoph Anczykowski