Menu
Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Vzdálenost od Země:51‘231 LY
Počet hvězd v soustavě:1
Počet planet v soustavě:1
Známé hvězdy v soustavě:
Haluta
Známé planety v soustavě:
Halut
Zdejší národy:
Haluťané

Soustava Haluta se nachází poblíž centra Mléčné dráhy, hluboko pod galaktickou rovinou. Je vzdálena 51‘231 světelných let od Sluneční soustavy.

Kolem zdejšího starého červeného slunce Haluta krouží jen jedna planeta Halut, domov Haluťanů.