Perry Rhodan 342 (Česká obálka) Perry Rhodan 342 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 342
Název:Bestie musí zemřít!
(Die Bestien sollen sterben)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:M-87
Vydáno poprvé:1968
Vydáno v češtině:2001
Čas děje: 2436
Skoarto rozpoutá vzpouru na palubě CRESTU IV - kámen poznání určuje jeho činy
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Velký administrátor není připraven prozradit staré přátele

Kapitán Irven Holler - Perry Rhodanův nový pobočník

Icho Tolot a Fancan Teik - »Bestie« mají zemřít

Skoarto - kámen poznání určuje jeho činy

Hin Hinner - desátník tělesné stráže Perryho Rhodana

Poté co se Icho Tolot a Fancan Teik 5. března 2436 vrátí na palubu CRESTU IV, rozsvítí se na hrudi Skoarta »kámen poznání«. Vypukne vzpoura Skoarů a jejich vrchní velitel požaduje od Perryho Rhodana smrt obou »Bestií«.

Skoarto vypravuje, že bojovní Skoarové před 80‘000 lety ovládali malý sektor M 87. Aby se dokázali ubránit nepřátelům, vypěstovali na jedné vzdálené planetě obrovské, jednopohlavní androidí bojovníky se dvěma mozky1). Když se projekt kvůli válce nechali dva roky sobě samému, androidi se osamostatnili. Nejdříve napadli domovský svět protivníků Skoarů a zabili devět z deseti miliard tamních obyvatel. V následujících 20 letech došlo ke třem tisícům podobných přepadení. Technologii Skoarů začali takzvané »Bestie«, které se naučili svou reprodukční rychlost efektivně zvyšovat, velikou rychlostí vylepšovat. Ohrožované národy M 87 se spojily a Budovatelé centra je zorganizovaly do kastovního systému. Po tisíciletích bojů se třiceti tisícům lodí Skoarů nakonec v poslední bitvě podařilo s velkými ztrátami odrazit dva tisíce jednotek androidů. Domovská planeta sto milionů Bestií byla nakonec objevena a její obyvatelé zcela zničeni. Jen několik tisíc androidů bylo deportováno na jeden vězeňský svět. Jedné lodi androidů se ale podařilo utéct z M 872). Budovatelé centra nainstalovali poté paratronovou past, kterou vyvolávalo rozptylové záření modré centrální záře M 87. Dokázali tak zabránit průniku bestijských lodí s jejich speciálními pohonnými systému do M 87 a odrazit je při jejich znovubojevení před 53‘000 lety. Před deseti tisíci lety Bestie, které v té doby byly už o hodně větší než půsovdní androidi, vpadli do M 87 potřetí. S padesáti tisíci bojovými loděmi se podařilo osm set progresivními pohony vybených lodí útočníků ale znovu odrazit. Budovatelé centra přizpůsobili následně parapasti na nové pohonné systémy Bestií.

Ačkoliv Perry Rhodan poukazuje na mírumilovnost Haluťanů a Skoartovi vysvětluje, že poslední útok byl proveden představiteli Druhé vibrační moci, kteří jsou jak nepřáteli lidstva tak i Haluťanů, zůstává náčelník Skoarů neústupný. V oboustranné dohodě jsou Skoarové vysazeni na Truktanu.

Když o něco později nutí sací pole CREST IV k přistání na planetě, zaútočí Pozemšťané na pevnost, ze které pole vychází. Protože Perry Rhodan a jeho nový pobočník kapitán Irven Holler poznají, že uspořádání kamenů na hrudi Skoarta představuje strukturu pevnosti, je umožněna orientace v labyrintu chodeb obrovského zařízení. Rhodan a Holler se dostanou do centra, ve kterém je ukryt velitel pevnosti, Inženýr ze základny v krystalové kostce. Když se Pozemšťané kvůli převaze protivníka dostanou do velkého nebezpečí, proniknou oba Haluťané do pevnosti a vyvolají mezi Skoary a Dumfrii nevýslovnou hrůzu. Silné zemětřesení rozruší okolí pevnosti a paprsek, který poutá CREST IV, zanikne. Pozemšťané se stáhnou zpět do jejich lodi. Nakonec se celá pevnost odpojí od planetárního povrchu a odstartuje do vesmíru3). Aby projevil svou dobrou vůli, zřekne se Rhodan pronásledování.

Aktuální data:
3.7.2022
1565 před NGL
27. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459763.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál