Truktan

třetí planeta soustavy Truk, říká sejí také Svět plantáží. Průměr 12 828 kilometrů, gravitace 1,08 g, kolem své osy se otočí za 27 hodin. Kyslíková atmosféra, průměrná teplota 32 stupňů Celsia. Má čtyři velké kontinenty, které od sebe dělí rozlehlá moře. Pevninu protkávají velké řeky. Na rovinách jsou veliké a zřejmě úrodné plantáže.
Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál