Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 171
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 171
Název:Lovci lidí z Arkonu
(Die Menschenjäger von Arkon)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Ištařina paměť
« AT 169 • chronologicky • AT 173 »
Vydáno poprvé:13. ledna 1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 10‘498 da Ark (8023 před Kristem)
Podvod na národu z Arkonu - Imperátor hraje falešnou hru

Kosmická loď ALCYNA, se kterou Atlan a Chapat cestuje z Arkonu I na Arkon II, provede krátkou transici. Rematerializační bolest omezí reakční rychlost jak Lordadmirála tak i neznámého muže, který s napřaženou zbraní stojí v otevřených dveří kajuty. Pro Chapata nečiní žádný problém na neznámého skočit a několika údery pěstí ho poslat k zemi. Při výslechu dojde najevo, že Arbantola zachytil radiogram pro Kralaseny a přikázal Cryllu Enkenovi přikázal oba muže odstranit. Atentátník se snaží rozkousnout ampulku s neznámým obsahem. Atlan tomu zabrání přesnou ranou proti Enkenově hrtanu. Chapat si ampulku vezme. Crylla Enkenu nechají spoutaného a s roubíkem v kajutě.

Atlan a Chapat opustí ALCYNU po přistání uvnitř kontejneru, který je naplněn kvalitním odpadem z umělých hmot. Kontejner je na cestě do slévárny. Na štěstí pro oba muže jim zkříží cestu nákladní kluzák. Atlan otevře posuvné dveře a vyskočí s Chapatem na nákladní plochu kluzáku. U skladu na okraji Olp'Duor vozidlo zastaví. Přemohou oba piloty kluzáku a zmocní se stroje. Přistanou s vozidlem vedle složeného zboží, což je doprovázeno vzteklými prostesty pracovníků nakládky. Skladníci, kteří vlastně čekají na muž jménem Chogg a Titav, přejdou do útoku. Atlan a Chapat si od nich ale dokáží pomocí paprskometů udržet odstup. Chapat zmáčkne na řídícím pultu náhodně několik kontrolek, což se postará o dodatečný chaos. Dělníci ve skladu jsou ale v přesile a mohou rozhodnout boj ve svůj prospěch.

Atlan a Chapat jsou přivedeni ke Kerlinu Attofrestovi a seznámeni s pravidly zvláštní hry. Jako bezpočet ilegálně přicestovalých osob před nimi, jsou od nynějška považováni za »zboží« a jsou uvedeny do hospodářského koloběhu planety. Obchodníci se pokusí sledovat jejich stopu. Pokud obchodník uhodne jejich definitivní cil, vyhraje hru a může rozhodnout o »zboží« podle vlastního uvážení. Hra končí vždy smrtí »zboží«.

Oba muži jsou odvedeni ke kontejneru, který obsahuje nádržky plynové nádržky, které jsou naplněny metanem, čpavkem a vodíkem. V kontejneru jsou také umístěny speciální nádrže s život udržujícími systémy pro dvacet dní. Po umístění do těchto nádrží jsou Atlan a Chapat odsouzeni k nečinnosti. Atlanovo vězení se náhle otevře a on spatří Chapata, který pomůže Arkonidanovi ven. Oba stráže, kteří je sem přivedli, leží mrtví na zemi. Chapat mezi ně hodil ampulku, kterou vzal Cryllu Enkenovi, a ta explodovala. Mrtvoly jsou uloženy do speciální nádrže. Aby mohl sledovat cestu kontejneru, potřebuje Kerlin Attofrest velkou pozitroniku. Atlan chce tento stroj nyní navštívit, aby ho zmanipulovat tak, aby pro Attofresta bylo dost těžké obě nádrže sledovat.

Atlan a Chapat skutečně dokáží proniknout k počítači a zjistit potřebná data. Příjemcem jedovatých nádrží je vojenská základna na kosmodromu Kering-Thang. Atlan naprogramuje pozitroniku tak, že při spuštění druhého dne sama sebe zničí. Jako Gonzal a Ischton si potom pronajmou kancelář na okraji Olp'Duor. Ve zprávách uslyší, že v budově Attofrestovy výrobny byla zničena pozitronika.

Oba muži se vydávají za obchodníky a vydraží 36 nádrží s jedem, které opatří oněmi čísly, ve kterých měli být poslání ke kosmodromu. Těchto 36 nádží rozešlou jako reklamní dárky. Attofrestovi to stíží pátrání po skutečných nádržích. Atlan koupí také ošuntělé kožichy, které chce se ziskem prodávat jako léčivé prostředky proti různým nemocem. Při rozmluvě s obchodnickým kolegou se dozví, že imperátor Orbanaschol III. přijde na Arkon II. Víc se od obchodníka nedozví.

Atlan vyvine nátlak na Preloga, spolupracovníka Keelonovy manufaktury, a dozví se, že v Kering-Thang se má konat tajná konference za účasti imperátora. Na kosmodromu je očekávaná delegace Maahků. Atlan namluví Prelogovi, že se plánuje atentát na imperátora, a přiměje tak muže, aby sledoval cestu nádrží s jedovatým plynem, do které byly umístěny nádrže s mrtvými.

Atlan a Chapat letí na Kering-Thang a pozorují krajinu. Vyruší je Keelon a Kerlin Attofrest, kteří opět našli zmizelé nádrže - rychleji, než předpokládali. Umístili do skladiště také skryté muže, kteří Atlana a Chapata zasypou palbou z termometů.

Orbanaschol III. opustí obklopen svými dvořany a osobním poradcem Arcangelem Krystalický palác, aby se odebral na Arkon II. Klamné jedná s Maahky chce vést jen proto, aby psychologicky posílil morálku v Arkonské flotile. Flotila totiž trpí jednou porážku za druhou. Maahkové, kteří jsou v Kering-Thang očekáváni, mají veřejně oznámit, že Arkonidané dýchače metanu prakticky porazili, aniž by skutečně vyhráli válku. Orbanascholova sláva a respekt by tím nesmírně stoupl.

Atlan a Chapat uniknou ze skladiště. Do boje zasáhnou vojáci. Budova je zničena explozí. Oba muži odjedou s opuštěným armádním vozidlem do bunkru uprostřed kosmodromu. V této stavbě se mají nacházet Maahkové. Proniknou dovnitř v přestrojení za stráže. Budova je ale prázdná. Dokonce i atmosféra uvnitř je pro Maahky jedovatá - je tam kyslík! Všechna technická zařízení jsou odpojena. Kontejnery, ve kterých se měli Maahkové zdržovat, jsou prázdné.

Orbanaschol a jeho delegace dorazí do Kering-Thangu. Je jim připraveno triumfální přivítání. V proslovu varuje imperátor před vlkládáním příliš mnoha nadějí do tohoto mírového jednání, protože Maahkové jsou ochotni vést jednání pouze s vítěznou arkonidskou flotilou. Nad kosmodromem umístěné válečné lodě spustí čestnou palbu. Energetické dráhy vytvoří na obloze barevný obraz Orbanaschola III.

Imperátor se vydá na rychlou cestu do bunkru. Uvnitř, obklopen jen svými blízkými společníky, se začne dunivě smát. Společně se svými společníky se směje důstojníkům flotily, kteří věří, že válku skutečně vyhráli. Tímto předstíraným mírovým jednáním je chtěl jen podnítit, aby se ještě více obětovali za Velké impérium. Je promítán film, ve kterém zajatí a zdrogovaní Maahkové podepisují smlouvu. Poté dojde k oslavné hostině. Orbanaschol nechá vyhlásit, že práce v celém impériu budou na dva dny zastaveny, aby se přemožitelé dýchačů metanu náležitě oslavili.

Chapat a Atlan pozorují procesy v bunkru z relativně bezpečného úkrytu. Jsou šokováni zradou a nechutností Orbanaschola. Po skončení jednání je dvacet tlakových jednání odvezeno. Mají být vráceny na Arkon III. Oba muži se v jedné nádrži schovají.

Kerlin Attofrest zorganizuje pro sebe průchod na lodi na Arkon III, která transportuje jak tlakové nádrže s Maahky, tak i dvě speciální nádrže, ve kterých se podle něj úkrývají Atlan s Chapatem. Speciální nádrže jsou připojeny na život udržující systémy Maahků. Pro Arkonidany jedovatá atmosféra by měla oba muže zabít.

Arcangelo vzhledem ke zničenému skladišti v Kering-Thang spustí vyšetřování. Z výslechu Attofresta se dozví o obchodnickém lovu. Narazí ale i na stopy, které zanechal Atlan a Chapat, a pronikne sám až do bunkru, ve kterém se konalo mírové jednání. Orbanaschol soptí vztekem. Pokud oba muži zveřejní své poznatky, zničí celý jeho plán. Arcangelo se domnívá, že Gonzal a Ischton jsou na palubě lodi letící na Arkon III. Kosmická loď nedostane povolení k přistání na Arkonu III a musí zůstat na orbitu.

Attofrest pronikne ke speciálním nádržím a nechá je otevřít. Přitom ho pozorují Atlan a Chapat, kteří opustili svůj úkryt. Ještě než může do nádrží pohlédnout, přiřítí se do skladiště vojáci. Zahájí palbu na Attofresta a jeho společníky, a trojici zabijí. Potom si vojáci všimnou Atlana a Chapata. Oba muži hledí vstříc smrti.

Najednou se ale všechno kolem nich rozplyne. Vrátí se ze snu do reality roku 2843.