Atlan 169 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 169
Název:Setkání osamělých
(Das Treffen der Einsamen)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Ištařina paměť
« AT 167 • chronologicky • AT 171 »
Vydáno poprvé:30. prosince 1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: jaro 10‘498 da Ark (8023 před Kristem)
Lordadmirál a jeho syn na Arkonu I - v moci Ištařiny paměti

Ve TRAUMPALASTU leží Lordadmirál Atlan a jeho syn Chapat pod snovým strojem, který je spojen s Ištařinou pamětí. Vědomí obou snílků se nachází v materiální projekci originálních těl. Muži se objeví mezi účastníky demaskování duše. Vzdálí se od oplzle vypadajících hostů, aby se poradili o situaci. Na základě prostředí a toho, že humanoidi mluví arkonsky, ví Atlan, že se nachází na Arkonu I. Atlana s Chapatem osloví Arbantola a dva další muži. Arkonidané je považují za členy Wedezu, kteří údajně připravují atentát během setkání Osamělých ve fóru Addin. Za Chapatem a Atlanem se vynoří maskovaný muž, který oba Arbantolovy společníky zastřelí. Arbantola sám prchne hlasitě volajíc o pomoc.

Atlan a jeho syn se ozbrojí paralyzátory zabitých. Objeví se další zakuklenci a začnou nemilosrdně zabíjet hosty setkání. Zemí otřesou výbuchy. Atlan a Chapat nakonec prchnou se sabotéry Wedezu, aby nepadli do rukou policie.

Kalhorm zavede Atlana a Chapata do svého bytu v jedné trychtýřovité stavbě fóra Addin. V rozhovoru ohledně Wedezu se Atlan dozví, že se nachází v době Orbanaschola III. Vzhledem k těchto okolnostem je velice rád, že podporuje podzemní organizaci, i když s jejich metodami přímo nesouhlasí.

Atlan se s Chapatem nastěhuje do jednoho volného bytu a vyjasní synovi všechno o imperátorovi a boji proti vrahům svého otce před asi 12‘000 lety. Aby získal další informace, chce Atlan proniknout do tajného archivu Orbanaschola.

Od Kalhorma dostanou oba muži falešnou identitu. Od nynějška vystupují jako Amtos a Ecridian. Atlan oznámí Wedezu svůj úmysl proniknout k Pahorku mudrců. WdZ je má přitom podpořit. Kalhorm oběma mužům pomůže nepozorovaně uniknout z fóra Addin, aby mohli navázat kontakt s Ethan-Khorem.

Přes starý zapomenutý tunel potrubní dráhy, ve které si z tajného skladiště opatří svítilny a ručně kreslený plán potrubní tratě pod Pahorkem mudrců, se dostanou do garáže pro potrubní vlaky. Na stěnách tunelu najde Atlan načmárané heslo »Smrt imperátoru Gonozalovi VII. - Průkopníci budoucnosti.«

Atlanovi je nápadné, že ho Chapat oslovuje »Ty«, poté co mu vypráví, že je oba něco spojuje - vzpomínky na Ištar. Z garáže vyjede prázdný vlak. Oba muži nepozorovaně nastoupí. V další stanici se zamíchají mezi cestující. Jejich cílem je Atrium Tabbos. Během dvouhodinové jízdy poučí Atlan Chapata o arkonidských dějinách a společenském životě Arkonidanů.

Ethan-Khor předá Atlanovi a Chapatovi přehledné schéma o vnějších zařízeních tajného archivu. Kromě toho odkáže Atlana na kontaktní osobu, která oběma mužům na určitém místě na Pahorku mudrců předá zbraně. Na dohodnutém místě nenajdou žádnou kontaktní osobu, místo nich pět vojáků. Ethan-Khor prozradil Atlana a Chapata. Svými paralyzátory ochromí oba muži vojáky.

Tři Kralaseni střeží vstup do tajného archivu. Dva z nich jsou ochromeni, třetí vezme Atlana a Chapata jako rukojmí. V příbytku stráže se osvobodí od Kralasenů a pokračují na nebezpečné cestě do archivu. Nakonec dorazí do nápadně prázdné chodby, která vede k samotnému archivu. Je jim v patách třímetrová šelma s narudlou kožešinou a hlavou s tygra šavlozubého. Jako by je štvala fúrie, sprintují oba muži chodbou, otevřou na konci ocelovou přepážku a stačí ji za sebou zavřít, než do ní šelma vrazí. Nebezpečí ale ještě není u konce. Blíží se k nim dvě další šelmy. Za zády se jim objeví nestvůra. Zvířata nevydávají žádné zvuky. Chapat vystřelí z paprskometu na šelmu, nedosáhne ale žádného výsledku. Atlanův zaměřovač poskytne vysvětlení. Jsou to energetické projekce.

Pomocí delší palby z paprskomeut zaženou jednu z energetických stvůr zpět. Zachrání se v ústředním sále za ocelovou přepážkou. Chapat zastřelí prastarého muže, strážce archivu. Ještě před svou smrtí zničil archivář řídící stanici pro deaktivaci energetických bestií. Nestvůry budou hlídat archiv tak dlouho, než dojdou energetické rezervy. Příčka se začne otřásat pod mohutnými údery a vybouluje se dovnitř. Atlan vyvolá informace z archivu. Při jedné zprávě zpozorní. Naznačuje, že Slepý Sofgart je na stopě centrálnímu orgánu Quaddinova těla. Atlan teď ví, že se nachází v roce 10‘498 da Ark. Tím je oddálena možnost časového paradoxu, protože jeho mladší já operuje daleko od Arkonu I.

Atlan zaměří všechny obranné zbraně archivu na energetické šelmy. Chce přetížit zdroje energie, aby projekce zmizely. Plán vyjde. Vypadne ale také osvětlení a Atlan s Chapatem jsou nuceni vrátit se k východu zcela potmě. Projdou bez obtíží také kolem Kralasenů a vydají se na cestu k Atriu Tabbos. Po příchodu je zasáhnou paralyzační paprsky. Armádní oddíl obklíčil budovu a čekal na oba muže. Perpeteon, velitel výboru strážců pořádku, morálky a dobrý mravů, před soudcem těžce obviní Atmose a Ecridiana. Informuje soudce, že oba muži byli přítomni při masakru ve fóru Addin. Jsou vzati do vyšetřovací vazby.

Perpeteonovi muži je odvedou do výslechové místnosti a připoutají ke křeslům. Při výslechu používají elektrošoky. Perpeteon nabídne Atlanovi a Chapatovi roli dvojitých agentů. Mají odhalit celou organizaci WdZ. Přijdou pro ně tři strážní a odvedou oba muže z budovy. Atlan a Chapat stráže překvapí. Zajmou startující kluzák. Za vozidlem se uzavře kolem Atria Tabbos energetický štít. Perpeteon předal imperátoru Orbanascholovi III. přímou zprávu o událostech v atriu. Předal mu také fotku Atmose. Orbanaschol je značně polekán z podobnosti s jeho zavražděným bratrem. Ví, že se nemůže jednat o Atlana, protože muž na obrázku je podstatně starší. Orbanaschol vysloví Perpeteonu velkou pochvalu. Velitel výboru musí nyní přiznat, že oba vězni unikli. Mrzutý Orbanaschol odsoudí nešťastného Perpeteona k smrti. Od ostatních jedenácti velitelů požaduje, aby našli neznámého na fotografii.

Atlan a Chapat mezitím navštíví maskéra. Zatímco se baví o změně svého vzhledu, proběhne na obrazovce zpráva, že je Atmos hledaný. Chapat maskéra paralyzuje. Atlan vstoupí do kabiny a změní si tvář. Oba muži se rozejdou, aby se nedali tak rychle objevit.

Dva uniformovaní chtějí Chapata zadržet a vyslechnout. Atlan na úředníky vystřelí z paralyzátoru. Pak se oba muži ztratí v davu. Stanice Helsgeth je uzavřena uniformovanými muži. Atlan s Chapatem proto prchnou do tunelu dráhy. Po asi 500 metrech vyřízne Atlan otvor do betonové stěny. Dostanou se do starého, již nepoužívaného tunelu. Chapat najde uzavřené dveře, které vyrazí. Tajný vchod k jednomu z úkrytu WdZ je hlídán členem organizace, který oba muže již očekává. Poslal ho Ethan-Khor. Atlan ho srazí k zemi. S Chapatem pokračují v cestě plazíce se skrze nízkou šachtu. Dostanou se do vyklizené základny Wedezu. Po krátkém oddechu musí pokračovat, protože za nimi už jdou pronásledovatelé. Odpálí bomby s jedovatým plynem. Atlan s Chapatem co nejrychleji opustí základnu a vyšplhají na povrch planety. Všude se to hemží Kralaseny. Dostanou se do náborové kanceláře žoldnéřů Slepého Sofgarta. Atlan a Chapat jsou odvedeni do vyšetřovací místnosti, kde se musí úplně svléct. Atlan musí sundat také buněčný aktivátor. Musí se podrobit přijímacímu testu. Atlan aktivátor prozatím nedostane zpět.

Ze souboje s projekcí obrovského barbara vyjde Atlan jako vítěz. Další střetnutí je v labyrintu se skutečným protivníkem. Chapat dostane stejný úkol. Po překonání několika testů Atlan po 24 hodinách bez aktivátoru omdlí a je odvezen do nemocnice. Jeho prosba, aby mu přivezli »talisman« nebude vyslyšena. Chapat odvede Atlana do ubytovny. Z nemocniční stanici si vzal ampulku se stimulantem. Poslední úkolem je test inteligence, který oba s bravurou ke spokojenosti náborového komisaře absolvují.

Po návratu do ubytovny Atlan zcela vysílen omdlí. Od sundání aktivátoru uplynulo už 50 hodin. Společně s 25 dalšími rekruty se Atlan a Chapat musí připravit k transportu na Arkon III. Kralaseni dostanou od imperátora Orbanaschola III. rozkaz všechny rekruty přezkoušet regulérními vojáky. Chapat pronikne ke stolu, na kterém leží soukromé předměty mužů. Vezme si dva paprskomety a buněčný aktivátor. Branci zahájí boj s Kralaseny. Chapat uteče s lhostejně působícím Atlanem. Jeden rekrut je sleduje a nakonec se dá poznat jako Arbantola. Obstará Atlanovi a Chapatovi průjezd na kosmické lodi na Arkon II. Mezitím pozná také Chapat, že Wedezu je krajně radikální podzemní organizace, se kterou skutečně nechce nic mít. Ještě před startem lodi zavolá Atlan po dohodě s Chapatem Kralaseny a předá jim všechny informace o WdZ, které zná. Po transici, se kterou kosmická loď překoná krátkou trasu k Arkonu II, kdosi rozrazí dveře kajuty. Vstoupí muž s odjištěným blasterem, který je rozhodnut Atlana a Chapata zastřelit.

Aktuální data:
18.5.2022
1565 před NGL
24. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459717.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál