Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 124
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 124
Název:Bludná pouť hvězdným prachem
(Irrfahrt im Sternenstaub)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Hrdina z Arkonu / Atlanovo první dobrodružství
« AT 122 • chronologicky • AT 126 »
Vydáno poprvé:18. února 1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 36. Tedar až 1. Ansoor 10‘497 da Ark (8023 před Kristem)
Přichází z jiné dimenze - a dojdou si pro své oběti
Hlavní postavy románu:

Atlan - Krystalický princ se nechává poznat

Farnathia a Lord Correson - přeživší z uprchlické lodi

Jepson Tropp - pilot Prachovejce

Hanwigurt Sheeron - velitel skupiny vesmírných pirátů

Morgus - Metabolický

Krystalický princ je vězněn v hladomorně Richmondova zámku. Když se otevřou dveře, hledá Atlan sám sobě do očí. Návštěvník je Morgus, Metabolický, Který se krátce na to vzdá Atlanova vzhledu a svou postavu totálně změní.

Za Morgusem se objeví Hanwigurt Sheeron, se zlodějským šklebem ve tváři. Na radu logického sektoru otevře Atlan blokádu svého vědomí a telepat Sheeron může číst jeho myšlenky. Vůdce pirátů se tak dozví, že před ním stojí Orbanascholem III. hledaný Krystalický princ Velkého impéria.

Sheeron, sympatizant Gonozala VII., se okamžitě postaví na stranu zákonného následníka trůnu a nabídne mu svou pomoc. Sheeron odvede Atlana do svých soukromých komnat, aby projednali záchrannou akci pro FARNATHII, která se vznáší v Sogmantonově bariéře. Morgus, který trvale mění svůj vhled, oba muže doprovází.

Sheeron vydá rozkaz připravit 60 Prachovajec pro následující akci. Jepson Tropp má pilotovat Prachovejce, které vezme na palubu Atlana a Sheerona. Také Tropp se dozví o skutečném původu Atlana. Ostatní piloti prohlášení také zaslechnou a začne se šířit rychlostí větru. Sheeron prohlásí, že se zříká vypsané odměny a Krystalického prince bude podporovat. Prachovejce opustí Richmondův zámek a začnou hledat FARNATHII.

Piráti narazí na 300 metrů velkou kulovitou loď se silně zploštělými póly1). Loď se Sogamantonovou bariérou musí hnát už tisíce let, protože na vnějším trupu se usadilo velké množství prachu. Jaderněfúzní procesy nejsou zjištěny. Když je zaměřena dislokace hmoty o velikosti 1473 kilogramů, rozhodne se Atlan a Hanwigurt Sheeron navštívit vrak.

Hangáry neznámé lodi mají plný stav. Vnitřní zařízení hangáru vykazuje silné poškození, které vypadá jako stopy po kyselině. Jedovatá atmosféra, která se uvnitř nachází, zanechala v celé lodi jasné stopy. Stavební struktura vraku se silně podobá arkonidské lodi, až na zploštělé póly.

Hanwigurt Sheeron se začne chovat zvláštně a zapne antigravový agregát, ačkoliv na palubě vraku nepanuje žádná tíže. Otevře pancéřovou přepážku k velitelské centrále, aniž by ho udivilo, že mechanismus bez zdrojů energie funguje bezproblémově i po tisíciletí. Sheeron vstoupí do centrály. Atlan je zahalen hejnem vynořivších se pavoukovitých kovových útvarů a vtažen do velící centrály. Pavouci ho pustí a stáhnou se. Vstupní přepážka se uzavře. Sheeron a Atlan jsou zajati.

Atlan se spojí s aktivující se pozitronikou v centrále. Pozitronický mozek odpovídá v jazyce, který se silně podobá Arkonidštině. Pozitronika odmítne Atlanovu prosbu na opuštění lodi, protože CHEMS představuje velkou hrozbu pro život obou mužů. Atlan, kterého pozitronika tituluje jako »Vznešeného«, se cítí přinucen vstoupit do psychoduelu se strojem. Pozitronika se v průběhu slovního střetnutí sama vypne, když musí kapitulovat před neřešitelným konfliktem.

Muži opustí velitelskou centrálu a spatří v chodbách bezpočet CHEMů. Různě formované typy kovových útvarů zaútočí na Atlana a Sheerona. CHEMové koncentrují útoky na piráta, jehož parapsychické impulzy absorbují. Muži se musí stáhnout do velitelské centrály.

Atlan žádá Sheerona, aby se hluboce nadechl, otevřel si přilbu skafandru a nechal se úderem omráčit. Okamžitě potom Atlan přilbu opět uzavře. V tomto způsobu vidí jedinou možnost, jak zastavit emise parapsychických impulzů. Jen tako mohou oba muži vrak opustit bez obtěžování agresivními CHEMy, kteří na Atlanovu přítomnost reagují jen málo, protože Arkonidan dokáže své vědomí odclonit. Atlan jednoho pavoukovitého CHEMa chytí a zavře ho do nádržky. Plán se podaří a oba muži se vrátí zpět na palubu Prachovejce. Jepson Tropp označí vrak hypersignální bójí, aby ho mohl později opět najít.

Pirát Hemata zaměřil malou kosmickou loď, která by mohla být FARNATHIA. Jepson Tropp letí ke stanovišti Hematova Prachovejce. U předposledního transičního bodu se shromáždí velké množství takzvaných Gantriů, světelných úkazů, které představují pravděpodobně spojení k jiné dimenzi. Tropp provede nouzovou transici, aby se se světelnými úkazy nesrazil. Prachovejce se materializuje poblíž gigantického mlžného víru a hrozí, že spadne do jícnu. Prachovejce piráta Zychneuse se dostane příliš blízko přilétnuvším Gantriům a musí být odepsáno. Shechtarovo Prachovejce je zavčas varováno a skočí přes jiný transiční bod k domnělému stanovišti FARNATHIE. Také Jepsonu Troppovi se podaří dorazit do cíle.

Je zaměřena velká modrošedá kuželovitá loď s kulovitou špicí. Podle infračerveného měření loď musela před nedávnem otevřít propust a přijmout menší kosmickou loď. Atlan vyšle k cizí lodi radiogram. Když se Prachovejce přiblíží až na minimální vzdálenost, otevře se propust, do které Jepson Tropp se svou lodí vletí. V hangáru se nachází malá kosmická loď neznámé konstrukce. Je 40 metrů dlouhá, má průměr osm metrů a zahalená energetickým štítem. Atlan a Sheeron chtějí kuželovitou loď prozkoumat. Narazí na velkou halu, ve které ze stropu visí mnoho duhových závěsů. Atlan a Sheeron jsou zaplaveni parapsychickými impulzy, které je přemístí do virtuálního prostředí, ve kterém se splní všechna jejich přání. Přitom mají projít propustí, za kterou je čeká ráj. Atlanovi se s pomocí logického sektoru podaří načas se vlivu zbavit. Zabrání Hanwigurtovi Sheeronovi projít propustí, za kterou je patrná bleděmodrá hmota, která je v neustálém pohybu. Propust se uzavře.

Za Atlanem se vynoří humanoid, který je v ramenou široký 120 centimetrů2). Je oblečen do skafandru, jehož technologie je zřejmě daleko vyvinutější než arkonidská. Tvář má zakrytou zlatě zbarvenou maskou. Takže je vidět jen holá hlava, která je chráněna hnědou olejnatě působící kůží. Cizinec vypráví, že se na palubu kuželové lodi dostal krátce před Atlanem a Sheeornem, a že loď musela posádka opustit už před dávnými časy, protože pohon už nefunguje. Prosí proto nechat loď neporušenou a nové obyvatele dále nevyrušovat. Jedná se o inteligentní, ale velmi cizorodou bytost, která údajně může existovat jen na takovéto lodi. Modrá masa je kolektivní bytost, která oba vetřelce chtěla přijmout jako nové členy společenství. Neznámý předá Atlanovi fólii s pozičními daty FARNATHIE. Potom zmizí v antigravitační šachtě, se zvláštním výrokem, že jeho cesta nevede prostorem.

Hanwigurt Sheeron uvrhne kuželovou loď pod karanténu. Atlan nechá na palubě pouzdro z katoquantynumu, ve kterém se nachází jeden exemplář CHEMu. Jedou v budoucnu chce pro pouzdro opět přijet a CHEMa nechat prozkoumat.

Potéco Prachovejce pirátů provedou další transici ke stanovišti FARNATHIE, zaměří obrovské kolo s paprsky a vřetenovým nábojem v centeru. Úvar je okamžitě identifikován jako kosmická stanice Maahků. FARNATHIA uvízla v jednom paprsku kola. Sheeron informuje radiogramem všechny hledací skupiny v Sogmantonově bariéře a ohlásí jim pozici stanice Maahků. Má se tam shromáždit 58 Prachovajec a stanici zničit.

Když se objeví 53 Prachovajec, je Sheeron připraven nechat Jepsona Troppa a Atlana se dvěma prázdnými Prachovejci ve vleku odletět k Maahkské stanici. On sám přejde na jiné Prachovejce. Stanice je těžce poškozena a neschopna manévrování. Trop zakotví Prachovejce na paprsku kola, na kterém visí FARNATHIA. Oba muži vystoupí a zůstanou stát před propustí FARNATHIE, kterou energetické výboje pevně svařili s vnějším pláštěm. Prostřílejí vnější přepážku dezintegrátorem. Vnitřní přepážka propusti je otevřená. Tonven Debaaner, Probis Tobanoschol a Bronton Deflar jsou mrtví. Deflar spáchal sebevraždu při pohledu na stanici Maahků.

Atlan a Tropp se s Farnathií a Lordem Corresonem vydá na zpáteční cestu k Prachovejci. Tři Maahkové se jim pokusí odříznout cestu. Tropp a Atlan vyřadí Maahky koncentrovanou palbou. Když jsou dost daleko od stanice, podnikají ostatní čluny pirátů nepřetržité útoky, dokdu se stanice nerozpadne na trosky a mračno plynu.

Na zpáteční cestě k Richmondovu zámku se malá flotila Prachovajec zastaví u kulovité kosmické lodi CHEMů. Je zachyceno vysílání kosmické lodi s názvem DRORAH. Informace, které vysílání předává, naznačují, že se v sektoru Taponar objevila výzvědná kosmická loď cizí rasy. Podla Atlanovi známých historických událostí začaly v sektoru Taponar Metanové války proti Maahkům. Tato událost se ale stala před dlouhou dobou, takže také radiogram musí být prastarý. Od té doby bloudil Sogmantonovou bariérou a pravděpodobně nikdy nedorazil do cíle.

Prachovejce vypálí šestnáct raket s fúzními hlavicemi na vrak. Na palubě kulovité lodi uložené zásoby deuteria detonují, zničí loď a s ní všechny CHEMy.

Při letu zpět k Richmondovu zámku je malá flotila napadena Gantrii. Několik Prachovajec zmizí při kontaktu s nimi. Z celkem 60 lodiček se jich zpět vrátí 46. Atlan a Farnathia se teď nacházejí v klamném bezpečí Richmondova zámku.