Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 125
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 125
Název:Negativní kontakt
(Der Negativ-Kontakt)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Dědictví Bernalů
« AT 123 • chronologicky • AT 127 »
Vydáno poprvé:25. února 1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: počátek prosince 2842
Zrodil se kdosi mocný - a specialista USO musí vyslat SOS

Solární výzkumná loď SMARGENT je tvořena třemi spojenými kulovitými loděmi o průměru 200 metrů. 260 členů posádky pod velením plukovníka Docra Ktamvayna má za úkol zkoumat a katalogizovat Eastside Mléčné dráhy. V současnosti se nachází poblíž rudého slunce, které je krátce před proměnou v novu. Tato oblast je pro terranské kosmické lodě nebezpečná, protože tu po zhroucení gatasského hvězdného impéria zuří prudká bratrovražedná válka mezi jednotlivými bluesanskými národy. Ktamvayn a jeho první důstojník Amos Dalcon se vsázejí o to, kdy slunce exploduje.

Kvůli zadrhávajícímu pohonu musí SMARGENT přejít na oběžnou dráhu kolem slunce. Když do systému vletí těžký křižník Gatasanů, stáhne se SMARGENT na ještě těsnější orbitu. Bluesanská loď je zřejmě poškozena, protože se cestou ke slunci motá. Ktamvayn dostane z astrofyzikálního oddělení zprávu, že slunce začíná lehce pulzovat a teplota narůstá. Ochranný štít se automaticky aktivuje, aby odrazil gigantickou protuberanci. Pohon je nahozen, aby se nebezpečná oblast co nejrychleji opustila. SMARGENT vytrhne bluesanskou loď tažným paprskem z dosavadního kurzu a připoutá jí k výzkumné lodi. Bluesané vysílají na všech frekvencích o pomoc, nezmíní ale, že se v jejich blízkosti nachází terranská loď. Poděkují Ktamvaynu za rychlou pomoc. Skoro polovina jejich posádky onemocněla jakousi nákazou.

Slunce se začíná roztahovat. Na okraji soustavy se vynoří osm lodí Bluesanů. SMARGENT přejde do lineárního prostoru a nechá odtaženou loď na místě. Jedná se ale o nepřátelské lodi, které bez varování bluesanský křižník sestřelí.

Z kartografického oddělení se ohlásí Bilfnei Gloddus, který navrhuje nový cíl asi 2300 světelných roků daleko. Ktamvayn nabere kurz na zmíněné slunce, které by možná mohlo sloužit jako navigační maják. Po příletu do cílové oblasti je vyslána průzkumná sonda. Velitel se zabývá problémy se zásobováním SMARGENTU, protože loď je na cestě už skoro dva roky, aniž by se přiblížila k nějaké planetě na které jsou umístěny skladiště flotily. V tu přijde nečekaná zpráva z kartografického oddělení. Bilfnei Gloddus zmizel. Rozplynul se přímo před zraky svých kolegů. Po půl hodině se objeví stejně tak náhle, jako zmizel. Kolegové ho obestoupí a zahrnou ho otázkami ohledně toho, kde byl. Gloddus vysvětluje, že si na nic nevzpomíná. Docro Ktamvayn mu předepíše klid na lůžku. Krátká lékařská prohlídka potvrdí kartografův vynikající zdravotní stav. Ve své kajutě zjistí Gloddus, že disponuje vědomostmi, o kterých před několika hodinami ještě neměl ani tušení. Jako příčinu identifikuje krátký pobyt v zóně naplněné mlhou. Je rozhodnut využít zdroj vědomostí ve svůj prospěch.

Gloddus, který přijal Pragen, který se přichytil na plášť sondy, je povolán k reportu k veliteli. V myšlenkách se mu začne projevovat začínající nafoukanost. Kartograf před Ktamvaynovýma očima zmizí. Velitel chce vyhlásit poplach, ale Gloddus se znovu objeví za jeho zády. Docro Ktamvayn vydá rozkaz strčit Glodduse do kosmického obleku, který by měl neustále nosit, protože se obává, že by se muž po opětovném zmizení mohl materializovat v prázdnotě, pokud by SMARGENT letěla dál a změnila svou pozici. Protože Ktamvayn za zmizením předpokládá hyperfyzikální fenomén, nechá kartografovi přidělit novou kajutu v bezprostřední blízkosti lineárního pohonu.

Gloddus zjistí, že se při odpovídající koncentraci může přesunout do mlžné krajiny. Podaří se mu navázat kontakt s Bernaly. Aby otestoval nově získané vědomosti, zabere se do knihy, která obsahuje úlohy na přemýšlení. Ke své spokojenosti dokáže všechny úlohy během krátké doby vyřešit. Gloddus zas a znovu vstupuje do mihotavého času a objevuje se na nejrůznějších místech SMARGENTU. Posádka se ho snaží chytit, což se jí ale nepodaří. SMARGENT je zahalen parapsychickými impulzy, které u členů posádky způsobují prudké bolesti hlavy a ze soukromých vzpomínek vyvolávají strach a hrůzu. Gloddus, který postavil přístroj, se kterým může duševně s posádkou mluvit přes interkomovou síť, opovržlivě promluví k posádce a oznámí, že pro ně teď začíná nový život. Požaduje bezpodmínečnou poslušnost. Jen několik členů posádky se dokáže vyhýbat mentálnímu teroru a halucinacím. Gloddus je Mocný, který může trestat a odměňovat. Tím konečně získá tolik pozornosti, kolik jí vždy chtěl.

Docro Ktamvayn a Amos Dalcon vzdorují rozkazům kartografa a začnou hledat něco, co by ho vyřadilo. Když konečně něco najdou, podlehnou oba muži zhoubnému vlivu a akceptují Glodduse jako nového velitele.

Gloddus převezme kajutu velitele, která mu prozatím stačí. Velikášský kartograf si začne pohrávat s myšlenkou, že Perry Rhodan vede Solární impérium špatně. Nejdříve ale chce získat spolupracovníky, pomocníky a sluhy, aby mohl definitivně vládnout nad Mléčnou dráhou.

Specialista USO Reltat Neserp se na planetě Steelaway vrací z loveckého výletu do osady Bluehill. Jako kořist přinese sněhovou kočku svému epsalskému příteli starostovi Kurito Mikumovi, který kožešiny preparuje. Neserp dostane krátce na to zprávu od Mikuma, který oznamuje přílet SMARGENTU, který je údajně v nouzi a prosí o povolení k přistání. Mikumu trápí několik nejasností. Ptá se, jak může velitel SMARGENTU, lodi Solární explorerské flotily, vědět o základně na Steelaway, protože planeta je světem USO. Planeta Steelaway v systému Snowpoke je předsunutým vnějším postem Solárního impéria v oblasti Eastside. Žije zde asi 3000 lidí.

S těmito otázkami konfrontuje Ktamvayn také Bilfneie Glodduse. Ten vysvětluje, že se kvůli politické a strategické poloze v okrajové zóně Eastside základna v systému Snowpoke přímo nabízí. Gloddus se stáhne zpět do své kajuty, aby se připravil na převzetí základny.

Při přistávací fázi SMARGENTU se ukáže vynikající práce kolonistů ze Steelaway. Nikde se nedají zaměřit zařízení, která by mohla lodi pomoci bezproblémově přistát. Také energetické zaměřovače neukážou nic. Ktamvayn je odkázán na pomoc planetárních lodivodů. Gloddus nechá vypnout všechny stroje, aby loď neposkytla cíl pro zaměřovače případných bluesanských útočníků. Celá posádka opustí loď a jde pěšky na okraj kosmodromu. Gloddus se nechá nést na nosítkách. Muži a ženy jsou očekáváni Kurito Mikumem a napovídají mu lživý příběh o těžké infekci na palubě SMARGENTU. Nemocní prý byli zanecháni na palubě, a po dezinfekci lodi a všech pomocných člunů by všichni měli zase Steelaway opustit. Mikuma odvede členy posádky do osady Bluehill, kde je zajištěno jejich ubytování. Ve svém domě je starosta paralyzován Gloddusem. Gladdus přebuduje interkomové zařízení pro své účely a pošle všem obyvatelům osady zprávu, aby se k němu připojili. Na důkaz moci nechá divoká zvířata procházet kolem domů města.

Reltat Neserp je díky mentální stabilizaci vůči vlivu imunní. Jeho dům je také obléhán nejrůznějšími šelmami. Specialista USO se přesto pokusí dostat se do stanice Rez-Ten. Nachází se tam hypervysílačka, kterým chce informovat USO. Na pomoc mu přijde Kurito Mikuma, který se kvůli parapsychickému vlivu stal idealistou a Bilfneie Glodduse tak začal propastně nenávidět. Gloddus se dozví o útěku Epsalana. Rozkáže Ktamvaynovi, aby čtyři stanice v okolí Bluehill obsadil svými muži v každém případě před příchodem Neserpa a Mikuma.

Specialista USO a Epsalan se vydají nejdříve do St'gov, kde se vybaví výkonnými zbraněmi a přístroji. Dvacet Gloddusem kontrolovaných sněhových koček se jim vydá po stopě. Dojde k tichému boji. Oba muži se brání otrávenými šipkami a samurajským mečem z Neserpova arzenálu. Po vítězství nad šelmami pokračují v těžkém pochodu.

Když dorazí do St'gov, zjistí, že Ktamvayn a jeho muži byli rychlejší. Mikuma vyrazí k překvapivému útoku a vrhne se doprostřed skupinky. Během sekundy je celý oddíl vyřazen z boje. Neserp a Mikuma se vyzbrojí dezintegrátory a blastery. Ve stanici St'gov se převléknou do bojových obleků. Během oblékání je ale překvapí skupina Bluesanů z národa Gatasanů a zajme je. Bluesané nouzově přistáli v ochraně deflektorového pole v blízkosti stanice a pronikli do své staré stanice. Neserp dostane příležitost vysvětlit jim současnou situaci na planetě a důsledně Bluesany varuje před Bilfneiem Gloddusem. Gloddus je motivový cítič a proto by bylo pro něj snadné přimět Bluesany k boji proti Solárnímu impériu pod svým velením.

Bilfnei Gloddus běsní z porážky u St'govu. Po úvahách dojde bývalý kartograf k závěru, že hypervysílačka musí být umístěna v Rez-Ten. Gloddus se přesune do mihotavého času a setká se tam opět s Bernaly, kteří ho chtějí podpořit v počínání proti Perrymu Rhodanovi, kterého jim popsal jako nesvědomitého tyrana. Zatímco se zaměstnává popisem ohavných a krvavých činů tyrana, pocítí Gloddus v mlžné zóně přítomnost vědomí, které by pro jeho plány mohlo být nebezpečné.

Znepokojeně se vrací do normálního prostoru a odlétá s těžkým kluzákem do Rez-Ten. Gloddus přestaví řídící pozitroniku vozidla. Pozitronika vytvoří dvě zelené kuličky a ty zmizí ve dveřích stanice. Po hromové ráně se dveře otevřou a vstup je volný. Vyděšen zprávou ze SMARGENTU, že si obyvatelé Easthill všimli procesů v sousední osadě a jsou na cestě do Bluehill, se Gloddus stáhne ze stanice pryč.

Neserp a Mikuma letí ve svých oblecích, v doprovodu 16 Gatasanů, k Rez-Ten. Pozorují, jak Bilfnei Gloddus otevřel vstup do stanice a hned na to odletěl. Jeho muži pronikli do stanice.

V ochraně deflektorů se Neserp a jeho druhové vřítí do stanice. Po tvrdém boji, při kterém zahyne osm Bluesanů, jsou všichni muži ze SMARGENTU paralyzováni. Vyčerpaný Reltat Neserp aktivuje hypervysílačku a vyšle pro Quintovo centrum Tři údery zvonu. Následuje kompletní hlášení o SMARGENTU, Bilfneiovi Gloddusovi a jeho plánech. Radiogram končí prosbou o vyslání jednotek USO.

SMARGENT vysílání zaregistruje. Gloddus pronikne s mnoha muži znovu do Rez-Ten. Brutálně pozabíjí Bluesany. Díky technickým manipulacím, které může provádět díky svým nově získaným vědomostem, se Gloddusovi podaří přimět ke zhroucení individuální štíty Neserpa a Mikuma. Oba muži se vzdají. Gloddus vyzve Neserpa, aby se mu podřídil. Když to specialista USO odmítne, Gloddus ho zfackuje.

U Epsalana má Gloddus víc štěstí. Jeho odpor zlomí parapsychickou cestou. Gloddus dá Mikumovi rozkaz zabít Neserpa paprskometem. V poslední chvíli střelí Gloddus na Epsalana z paralyzátoru. Střelí také na Reltata Neserpa. Potom Gloddus se svými muži opustí stanici a nechá dveře svařit. V základně zůstanou paralyzovaní odzbrojení muži.

Po návratu na palubu SMARGENTU nechá Bilfnei Gloddus ostřelovat stanici Rez-Ten z lodních děl. Smrtí Reltata Neserpa chce vyvolat reakci USO, protože ti smrt svého specialisty nikdy nenechají nepomstěnou. Toho, že USO přijde, se Bilfnei Gloddus nebojí.