Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 126
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 126
Název:Bioparazit
(Der Bio-Parasit)
Autor:Dirk Hess
Cyklus:Hrdina z Arkonu / Atlanovo první dobrodružství
« AT 124 • chronologicky • AT 128 »
Vydáno poprvé:4. března 1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3. Ansoor až 4. Ansoor 10‘497 da Ark (8023 před Kristem)
Biologická časovaná bomba exploduje - a zrodí se nestvůra
Hlavní postavy románu:

Atlan - Kristalický princ bojuje o život milované Farnathie

Farnathia - dívka se stane nestvůrou

Lord Correson - Farnathiin strážce

Hanwigurt Sheeron - pán Richmondova zámku

Morgus - proměnlivec

Manifold a Tarugga - vůdci pirátských skupin

V Richmondově zámku navštíví Atlana proměnlivý Morgus. Krystalický princ přemůže svou nevoli a dotkne se zvláštní bytosti. Může tak telepaticky komunikovat s Morgusem. Proměnlivec oznámí Atlanovi, že byl u Farnathie, a že se začíná měnit. Morgus ukáže Arkonidanovi Farnathii, která už je jen tělesnou troskou. Atlan šokovaně přeruší spojení a Morgus se ztratí. Atlan chce opustit kajutu, nějaký Zarltoňan to ale zamítne. Potom se objeví Lord Correson a zbaví Zarltoňana pomocí chvatu vědomí. Potom se oba vydají k Farnathiině bytu. Přitom jim unikne, že Zarltoňan v bezvědomí je napaden nestvůrou, která mu zlomí vaz a pak ho odtáhne.

Atlan s Lordem Corresonem dorazí do Farnathiina příbytku. Nachází se tam také Morgus. Arkonidanka je úplně vyděšená a pláče. Osvětlení je zničené a v pološeru není Farnathia přesně rozpoznatelná. Atlan vytáhne svou velkou lásku do chodby a zděsí se. Farnathia se silně změnila, jak Morgus předpověděl. Ve tváři jsou jasně vidět modré žíly. Klouby má silně nateklé. Kůže praská pod tlakem svalů. Oči jsou tmavomodré, rty napuchlé, takže jí mluvení dělá potíže.

Atlan nasadí klingor, aby si s Farnathií vyměnil pocity. Cítí ve Farnathii cizí organismus, který má velký hlad na všechno organické. Atlan a Lord Correson začnou hledat lékaře. Vrátí se s Ferkonem Stanntonem. Ale Farnathia opustila svůj byt. Před antigravitační šachtou leží dva Zarltoňané. Jejich těla jsou bez krve a velice teplá. Dvojice si od Hanwigurta Sheerona opatří zbraně a výstroj. Zarltoňan Costa má oba muže při pátrání Farnathie doprovázet do vnitřku Richmondova zámku.

Farnathia se mění stále silněji. Slepým Sofgartem implantovaný bioparazit se choval dlouhou dobu klidně. Teď se ale podle plánu aktivoval a začíná pomalu pohlcovat svou oběť. Následkem prudkých útoků parazita dochází k tělesným změnám hostitele. Parazit změní taktiku. Aby utišil hlad, útočí na jiné osoby. Stluče je k zemi, vysune z Farnathiina těla chapadlo a vycucne oběti krev. Aby čerpání urychlil, pumpuje parazit chemikálie do krevního oběhu oběti. To vede k silnému zvýšení tělesné teploty.

Mezi různými skupinkami pirátů dochází k menším a větším potyčkám, protože zas a znovu jsou nalezeny bezkrvé mrtvoly a piráti se mezi sebou obviňují, kdo je za to zodpovědný.

Také v Manifoldově skrýši dojde k nevysvětlitelným případům úmrtí. Manifold zavede Atlana, Lorda Corresona a Costu do vzácnými delikatesami ze všech koutů Velkého impéria naplněné chladící místnosti, ve které jsou umístěny také mrtvoly zabitých pirátů. Těla jsou ale pryč.

Na nejvyšším regálu objeví Atlan nestvůru, rosolovitou hmotu, jejíž tělesná substance padá na zem v formě malých kapek. Mezi Atlana a nestvůru se vsune tmavá příčka, která se lehce třpytí. Je to Morgus, proměněc. Metabolický naváže přes malé chapadlo telepatický kontakt s Atlanem. Krystalický princ pozná v rosolové bytosti Farnathii.

Atlan je šokován a začne křičet. Podporován extrasmyslem se mu podaří hluboký šok překonat. Sleze zpět na podkladu chladírny, kde na něj čeká Lord Correson a Manifold. Aby se zachránilo alespoň Farnathiino vědomí, vyvine Manifold plán. Hopka Tarugga vlastní androida. Tato umělá bytost by mohla být novým domovem pro Farnathiinu duši. Protože je Hopka Tarugga přes tradiční komunikační prostředky nedosažitelný, chce se k němu Atlan a Manifold vydat přímo. Lord Correson zůstane u Farnathie a Morguse.

Vstup do Taruggovy skrýše je pevně uzavřený. Protože nikdo nereaguje na volání, rozříznou Atlan s Manifoldem bránu z arkonské ocele. V hale za bránou jsou vidět těžké stopy boje. Nikdo už zřejmě není naživu.

Oba muži jsou obklíčeni strašlivě vypadajícími androidy. Velký počet tvorů zničí energetickou palbou, pak jim dojdou zásobníky. V poslední moment přijde Hopka Tarugga se svými posledními pěti muži Atlanovi a Manifoldovi na pomoc. Stáhnou se do vraku kosmické lodi. Posedlí androidi ale je nepřestanou pronásledovat. Podaří se jim otevřít propust. Manifold se proti nim vrhne a zatlačí první vlnu útoku. Spolubojovníci přivaří k propusti ocelovou desku. Skrze vedlejší propust se pokusí androidům uniknout. Dostanou se do hangáru pro kluzáky, postaví se jim ale velký počet umělých bytostí. Atlan strčí jednomu útočícímu androidovi do rozevřených úst termico-chemickou bombu a odhodí ho k jeho druhům. Po explozi je cesta ke kluzákům volná. S relativně funkčně vypadajícím vozidlem opustí nákladní loď. U vstupní brány k Taruggově skrýši dojde k novému setkání s androidy. Atlan odpáli další dvě bomby a vytvoří tak velkou mezeru v útočící armádě androidů.

Po návratu do Manifoldovy skrýše se jim postaví Hanwigurt Sheeronova osobní stráž. Zarltoňané navážou spojení se Sheeronem. Atlan podá zprávu o bojí s androidy. S těžkými zbraněmi proniknou Zarltoňané do Taruggovy oblasti, aby zažehnaly nebezpečí vycházející z umělých bytostí.

Atlan navštíví Farnathiinu kajutu. Najde tam mrtvého Lorda Corresona. Farnathia je totálně znetvořená. Parazit tuší svůj brzký konec. S velkým úsilím vytvoří mnoho chapadel, aby z poblíž stojícího Atlana vysál krev. Atlan se vyhne a nestvůra, ve kterou se Farnathia vyvinula, uteče. Morgus, který po Corresonově smrti zůstal v blízkosti Arkonidanky, naváže znovu kontakt s Atlanem. Předá Krystalickému princi Farnathiiny vzpomínky. Atlan se tak dozví, že Slepý Sofgart implantoval dívce bioparazita. Speciální program zabránil bytosti, aby se aktivovala. Měla se aktivovat v okamžik, kdy se hostitelka cítila bezpečně. Také čas smrti hostitele a parazita byl předem určen.

Otřesen a skolen hrůzou, se Atlan téměř uzoufá. Aktivovaný extramozek ho zachrání před duševním poškozením. Atlan zorganizuje s pomocí Hanwigurta Sheerona pátrací akci po nestvůře. Bytost se pokusí proniknout do Sheeronovy velitelské centrály. Morgus napodobí Farnathiino tělo. Nestvůra pronikne i přes prudkou obranu Zarltoňanů do centrály. Atlan se pokusí svou velkou lásku zachránit. Na moment se zdá, jako by ho Farnathia poznala. Když parazit opět převezme kontrolu nad znetvořeným tělem, je Atlan připraven s Farnathií zemřít. Nepočítal ale s Morgusem. Metabolický se posune mezi Atlana a bytost, která nehybně stojí před Farnathiiným věrným zosobněním. Atlan, Sheeron a Zarltoňané pozorují fascinovaně událost. Z bytosti se oddělí jako pěst velká koule, která se pohybuje k Morgusovi. Bioparazit považuje Proměněnce za novou Farnathii, kterou podle svého naprogramování musí přetvořit. Atlan vytrhne Hanwigurtovi Sheeronovi dezintegrátor a střílí dokud z koule nic nezbyde.

Beztvará hrouda slizu, která kdysi bývala překrásnou dívkou, se začne pohybovat. Tlusté vrstvy slizu kapou z Farhanthiina těla, dokud už jen tenoučký povlak nepokrývá její kůži jako kokon. Atlan roztrhne povlak a pod ním se objeví bezvědomá Farnathia ve své původní podobě. Ferkon Stannton se o Arkonidanku postará.

Sheeron ohlásí Atlanovi přílet kosmické lodi z Kraumonu. Fartuloon, Ledodráp, Morvoner Sprangk a Corpkor byli přivolání Hanwigurtem Sheeronem a konečně dorazili do Richmondova zámku. Tím se pirát postavil jednoznačně na Atlanovu stranu. Piráti budou podporovat Krystalického prince v boji proti Orbanascholovi III.