Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 128
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 128
Název:Planeta intriků
(Planet der Intrigen)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Hrdina z Arkonu / Atlanovo první dobrodružství
« AT 126 • chronologicky • AT 130 »
Vydáno poprvé:18. března 1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 5. Ansoor až 13. Ansoor 10‘497 da Ark (8023 před Kristem)
Krystalický princ Atlan na svobodném obchodním světě - mezi piráty, gaunery a špióny
Hlavní postavy románu:

Atlan - Krystalický princ se nechá odvést ke svobodnému obchodnímu světu

Fartuloon a Ledodráp a Morvoner Sprangk - společníci Krystalického prince

Jepson Tropp - kapitán obchodní lodi pirátů ze Sogmantonovy bariéry

Prillgram Galbass - guvernér na Jacinther IV

Orfina - guvernérova misstress

V roce 10‘497 da Ark se mrtvý Grauzayna žene k Richmondovu zámku. Piráti zachrání neživé tělo. Chtějí teď vydrancovat jejich kosmickou loď, protože Grauzaynové patrně už nejsou naživu. Piráty ale především zajímají Talamy.

Atlan se vydá s celkem čtyřmi Prachovejci k lodi Grauzaynů. Účastní se také Fartuloon, Jepson Tropp, Ledodráp a další čtyři piráti. V lodi podobné prstu narazí Atlan na jednoho živého Grauzayna, který ze své krabice propustí jednoho Gantrie. Grauzayna má energetickou bytost zcela pod kontrolou.

Atlanovi se podaří navázat kontakt. Grauzayna je potěšen, že piráti kteří následovali vyslaným špehem zprostředkovanou výzvu a nyní se s nimi chtějí vydat na cestu do nové formy existence. Atlanovi se podaří Grauzayna přesvědčit o tom, že on a jeho druhové ještě zdaleka nepokročili tak daleko v evoluci, aby se vzdali své tělesnosti a začali nový život v hyperprostoru. Grauzayna akceptuje námitky a vyzve Atlana, aby co možná nejrychleji opustil prstovou loď, která brzy zmizí v hyperprostoru. Aby pirátům ulehčil jednoho dne následovat Grauzayny, dá Atlanovi darem horu Talam. Krystalický princ a jeho druhové zachrání 43 Grauzaynských krabic a stáhnou se potom z lodi. Prachovejce se rychle vzdálí od prstové lodi, která skrze strukturální trhlinu zmizí v hyperprostoru.

Atlan přemluví Hanwigurta Sheerona, aby ho se svými druhy nechal s GROVEMOOSem letět na Jacinther IV. Farnathia zůstane v Richmondově zámku, aby se zotavila. Na oplátku slibuje Atlan vůdci pirátů výtěžek z prodeje krabic Grauzaynů.

GROVEMOOS přistane na kontinentu Broschaan. Jepson Tropp se během celého letu chová vůči Atlanovi dost odmítavě. Dokud není náklad zcela vyložen, nedovolí nikomu z Atlanovy skupiny odejít z paluby. Tropp nechce riskovat, že Prillgram Galbass zpozorní.

Piráti začnou prodávat své zboží. Atlan, Fartuloon, Sprangk a Ledodráp jednají po svém. Atlan se přiblíží k Tharnielovi Ortobovi, kterého zpracuje hypnoplynem. Ptá se mladého šlechtice na Galbaas, nedostane ale žádné opravdové informace, až na tu, že v nejbližších dnech dorazí na Jacinther IV vlivná osobnost. O koho se jedná ale Tharniel Ortoba neví.

Atlan a Sprangk zaslechnou mezi návštěvníky o zóně volného obchodu. Zvěsti o špatném zdravotní stavu Fertomashe Agmonse a stále narůstající aktivity čtyř guvernérů, kteří chtějí zaujmout jeho místo, se šíří všude kolem. Oba kamarádi jsou osloveni Pruugem. Aby určili cenu jedné Talamy odvedou Pruuga k Fartuloonovi a Ledodrápovi, kteří si našli stanoviště daleko od pirátů z Richmondova zámku.

Na tržišti se na ně lepí nepříjemnosti. Jsou zatčeni vojáky Prillgrama Galbasse a odvedeni do vládního paláce. Jsou předvedeni před guvernéra.

Prillgram Galbass obviní čtyři druhy, že jsou špióny Fertomashe Agmona, kterého už řadu let nikdo na vlastní oči neviděl. Pomocí šikovně kladených otázek se Fartuloon dozví, že neznámá důležitá osobnost, která má na Jacintheru IV přistát, je ekonom Freemush. Galbass navrhne Atlanovi, aby od teď pracoval pro něj. Aby své prosbě přidal na důrazu, zavede tři muže a Ledodrápa do atria paláce, na Nádvoří zatracených, ve kterém stojí množství velkých bloků z průhledné nazelenalé syntetické pryskyřice. Do těchto kvádrů jsou zaživa vsazováni nepřátelé guvernéra.

Morvoner Sprangk je vzat k výslechu. Zbylá trojice se vrací do vězení. Tam Atlan přijde na nápad unést ekonoma Freemushe. Postupně jsou všichni přivedeni k výslechu. Když je na Atlanovi řada, přijde Tharniel Ortoba, odvede ho do výslechové místnosti a připoutá Krystalického prince ke křeslu. Začne Atlana mučit silnými elektrošoky. Chce zabránit, aby Krystalický princ Galbasse informoval, že Ortoba je zrádce. Vojáci guvernéra Atlana osvobodí. Rozhovor mezi Tharnielem Ortobou a Atlanem byl odposloucháván. Zrádce byl odhalen.

Na Nádvoří zatracených uspořádá Galbass popravu. Fartuloonovi se podaří zatáhnout guvernéra do diskuze o účelu Talama. Atlan se tak může nepozorovaně přiblížit k bloku syntetické pryskyřice, do kterého je zalit Gelwansither. Jedna kamenná deska na rohu bloku je povolená. V dutině za ní jsou uloženy zbraně čtveřice společníků. Také na Skarg Orfina, guvernérova misstress, která se zamilovala do Atlana, nezapomněla.

Než Atlan ale stačí zbraně vyjmout, je Tharniel Ortoba na rozkaz Galbasse zachycen poutacím polem. Nad jeho hlavou odletí nálevka a polije ho hustou hmotou.

Fartuloon oznámí jednu Talamu, ze které unikne jeden Gantrie, pronikne mezi vojáky guvernéra a začne muže strukturální trhlinou odhazovat do hyperprostoru. Ataln v nastalém zmatku vyzbrojí své spolubojovníky. Když se na Nádvoří zatracených vynoří roboti, utečou přátelé do budovy, kde je očekává Orfina. Plíží se parkem, který obklopuje palác a podobá se džungli, směrem k západní bráně paláce. Portál je hlídán bojovými roboty a vojáky. Atlan vrhne jednu krabičku Grauzaynů mezi muže, kteří se rozeběhnou do všech stran. Věkem sešlí roboti zaniknou v žáru paprskometů. Orfina otevře bránu a Atlan opustí se svými přáteli oblast paláce. Orfina zůstane.

S ukradeným vznášedlem odletí na tržitě v Broschaanu. Navzdory silné bouřce zde panuje čilý ruch. Zóna je obklopena energetickým štítem, který zadržuje déšť a vítr. Následně se pokusí dostat na palubu GROVEMOOS, ale piráti reagují odmítavě. Nezbydejim nic jiného, než nasadit emoční masky a ztratit se. Na palubě obchodní lodi ARGINTAR najdou dvě kajuty, které jim budou dočasně sloužit jako útočiště.

Atlan v ochraně emoční masky navštíví obchodníka Plantora. Ten má předat návrh na spolupráci Prillgramu Galbassovi. Atlanovi lidé mu mají opatřit informace o Fertomashu Agmonovi. Na oplátku Atlan požaduje volný odchod. Očekávaný agent guvernéra má nést jako poznávací znamení Plantorovi předanou Talamu.

Pruug se jako Galbassův posel objeví v ARGINTARU. Guvernér s nabídkou souhlasil. Pruug je odvede na palubu LAAK-INTA. Tam extrasmysl upozorní Atlana, aby Pruuga důkladně pozoroval. Atlan pomalu zjistí, kdo se pod emoční maskou skutečně skrývá: Prillgram Galbass. Guvernér v masce Pruuga opustí LAAK-INTA ještě před jejím odletem. Během letu do Sebentoolu je loď napadena nohsledy Mavillana Ruuvera. Ruuver zajme Atlana a jeho kamarády. LAAK-INTA nabere kurz na Kortasch-Auromt.