Atlan 127 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 127
Název:Poustevník z Condagie
(Der Eremit von Condagia)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Dědictví Bernalů
« AT 125 • chronologicky • AT 129 »
Vydáno poprvé:11. března 1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: konec prosince 2842
Boj na světě Skokanů - Lordadmirál Atlan hledá zachránce z Ammavolu

Planeta Condagia v systému Karrout leží 36‘800 světelných let od Quintova centra. To ale neví ani jeden Skokan, který zde žije ve městě Kontok. Základny zde má mnoho skokanských rodů, a patriarchové Erret Ponktong a Romon Rye usilují o nadvládu nad planetou. Po Condagii je roztroušeno také mnoho Terranců. Jsou to poustevníci, kteří Solárnímu impériu ukázali záda. Patří k nim také od 18. prosince 2842 Lelle Salgouz, Kervania Reallah a Meinja Idrak se svými vlčáky, kteří na Condagii přiletěli na PONKTONG XXXVII. V Kontoku nejsou z příletu dalších Pozemšťanů zrovna rádi, zejména když se připravuje vzpoura proti režimu patriarchy Romona Ryeho. Pozitivní kontakt Berlanů, který konec konců může stále ještě navazovat, se oddává pití a chce se dostat pokud možná co nejdále od Ammavolu.

Asi ve stejnou dobu dorazí specialista USO Plantez Garvarenz do hlavního stanu USO a ohlásí Lordadmirálovi Atlanovi události na Ammavolu. Je přesvědčen, že Salgouz je mutant, a Atlan ho pověří, aby s pomocí pozitroniky vybral specialistu USO, který bude Salgouze následovat na Condagii. Atlan se dozví o nouzovém volání ze Steelaway a vydá se se zvláštním svazem USO do Eastside. Kvůli Bluesanům tam musí operovat opatrně.

Pozitronika vybere specialistku USO Fenomeru Falkass, která se ještě stejný den vydá na cestu. Je to slabě nadaná telepatka, což by se mohlo hodit vůči případným potížím na Condagii. USO je informováno o mocenském úsilí obou patriarchů, a Ponktong by v případě vítězství vyhnal všechny terranské poustevníky - v případě nouze i násilím.

Při jedné pracovní snídani projednávají patriarchové z Condagie úmysl Erreta Ponktonga udělat z toho světe velkou základnu jejich národa. Tomu stojí v cestě Pozemšťané, kteří zde žijí jako poustevníci. Ponktong je chce prostě odstranit. To se nelíbí Romon Ryemu, kteří se při násilném počínání proti Pozemšťanům bojí zákroku USO. Erret Ponktong vyprovokuje přítomné patriarchy tím, že jim vyčte, že spolupracují s Terrou.

Fenomera Falkass přistane s kosmickou čočkou, kterou vypustí space-jet. Po přistání, kterého si Skokani nevšimnou, se zbaví bojového obleku a různých částí výstroje tak, že je zakope. Přiblíží se k životnímu prostoru asi 100 terranských poustevníků, kteří se usadili mezi horami a Kontokem. Slabá telepatka doufá, že zde najde Lelle Salgouze. Všimne si dvou žen, které rybaří v potoce, a pozná v nich Kervanii Reallah a Meinju Idrak. Díky ve vzduchu visícímu alkoholovému oparu je Fen, jak se jí přezdívá, jasné, že našla Lelleho Salgouze. Salgouz vypadá dost sešle. Fen je napadena čtyřmi vlčáky. Staraje se především o svůj destilační přístroj, odvolá Salgouz psy zpět. Lelle holduje vysokoprocentnímu alkoholu vlastní výroby v obrovském množství. Fen je nucena si s ním připít. Nápoj působí rychle. Když Fenomera Falkass po několika hodinách opět přijde k sobě, je Salgouz připraven si s ním promluvit o účelu její návštěvy.

Falkass připouští, že je z USO a ví o událostech na Ammavolu. Potom nabídne mutantovi práci pro USO. Po opětovném přípitku je Salgouz k nepoznání. Má čisté šaty, je umytý, oholený a chladný. Odmítne ale Atlanovu nabídku pracovat pro USO. Chce mít jen svůj klid a nevědět nic o problémech. Stejně tak není ochotný vzdát se alkoholu. Fen se snaží muže přemluvit, ale Reallah jí v tom začne bránit. Salgouz najednou zmizí do existenční roviny Bernalů.

V Kontolu se přípravy na svržení Romona Rayeho rozjíždí na plné obrátky. Jeden z patriarchový důvěrníků přijde o život. Aby Erretu Ponktongovi opatřil alibi, zorganizuje jeho pobočník Serpe Allak setkání s patriarchou Ronkonem, který testuje úplně nový Hayschlik (kluzák). Ještě během prohlídky se přiblíží nákladní kluzák s několika Skokany rodu Reyes. Allak vyšle tajný rádiový impulz a kluzák exploduje. Pomoc přijde pozdě. Objeví se Romon Rye a obviní Ponktonga, že má ruce v tomto neštěstí. Tím je pro Ryeho vysloven rozsudek smrti. Má zemřít rukou přítele Raye Reynaka. Při jednom jídle má Rye nalézt smrt. Reynak mu dá darem porci Virganu, kterou Serpe Allak vybavil smrtelně působícím jedem. Protože se také Erret Ponktong zúčastní banketu, disponuje znovu alibi.

Lelle Salgouz se vrátí stejně tak náhle, jak zmizel. Fenomera Falkass opakuje prosbu o spolupráci s USO. Salgouz znovu odmítne a dá si posilující hlt. Chce Feninu otázku ohledně místa pobytu během zmizení zodpovědět teprve potom, co s ním vypije láhev. Specialistka USO to odmítne. Salgouz se nenechá svést od svého názoru, že lidstvu už není nic dlužen a může si dělat, co chce.

Fenomera Falkass opustí chatrč a vydá se k místu, kde zakopala bojový oblek a výstroj. V ochraně temnoty navštíví jeskyně poustevníků a infikuje asi 30 obyvatel virem. Fenomera je také napadena Skokanem v bojovém obleku. Podaří se jí útočníka dostat do lesa. Skokan přijde do kontaktu s vysoce jedovatými listy a během několika minut zemře. Specialistka se stáhne do svého úkrytu a poslouchá rozčilenou komunikaci ze skokanské osady.

Příštího rána se Fen znovu přiblíží k chatrči, kterou obývá Salgouz. Sedne si na okraj srázu, aby přemýšlela o událostech minulé noci. Přiřítí se k ní Kervania Reallah a zaútočí na specialistku holí. Fen uskočí a Reallah se zřítí asi do 300 metrové hloubky.

Od Meinjy Idrak se Salgouz mezitím dozví, že Kervania ze žárlivosti provedla útok na specialistku USO. Krátce na to Lelle zmizí v mihotavém čase, potom se rychle vydá na cestu ke svahu. Tam Fenomera Falkass vidí, jak je zachycen Kervaniin pád. Salgouz jí svými schopnostmi zachránil před jistou smrtí.

Fenomera vstoupí znovu do Salgouzovi chatrče. Muž je zcela opilý a spí. Když se po dvaceti hodinách probudí, prosí ho Fen, aby pomohl nemocným poustevníkům. Ale Salgouz odmítne Pozemšťanům jakkoliv pomoct. Jednoduše ho vůbec nezajímají. Falkass teď infikuje také Kervanii Reallah a Meinju Idrak neškodným virusem. Brzy se objeví první příznaky. Lelleova nečinnost ale přinutí Fen, aby poustevníkům poskytla protijed.

Při konferenci ve skokanské základně se Erret Ponktong otevřeně postaví Romonovi Rayemu. Vůdce rodů na Condagii si vezme nápoj a padne mrtev. Odpor ostatních 10 patriarchům proti Ponktongovi zanikne okamžitě, když jim objasní, že na kosmodromu stojí čtyři lodě (mezi nimi také nová PONKTONG XXX), které disponují palebnou silou torpédoborců Supertěžkých.

24. prosince 2842 se Kervanii Reallah a Meinje Idrak daří čím dál tím hůřeji. Lelle Salgouz je ochoten ženám pomoci, pokud si s ním Fen připije. Specialistka mu vyhoví. Salgouz tak specialistku přelstí a infikuje jí virusem. O několik hodin později, během kterých Salgouz nepronese ani slovo, pocítí Fen první příznaky infekce. Protijed Lelle zničil. Není ochoten pro tři ženy nic udělat a opětovně se opije.

Druhého dne se Fen probudí a je ošetřována uzdravenou Meinjou. Také Kervania Reallah zřejmě nemoc překonala. O tři dny později Salgouz zmizí. 31. prosince je Lelle připraven specialistce USO pomoci. Svými parapsychikými silami Fen vyléčí. Obě své ženy vyhnal do hor. Silvestr stráví Lelle a Fen pijáckými orgiemi. Salgouz upadne téměř do bezvědomí

Ráno se Kervania a Meinja vrátí zpět. Od hor se blíží také dva kluzáky Skokanů. Začali honit poustevníky. Fen a Meinja se vydají k Fenině úkrytu, aby hypervysílačkou zavolali USO. Kervania zůstane u Lelleho a snaží se ho přivést k vědomí.

Skokani objeví Fenomeru a Meinju. Zaútočí na obě ženy. Meinja se ukryje v malé jeskyni. Se zbraněmi se Fen podaří posádku kluzáku obelstít. Zničí vozidlo, zabije jednoho Skokana a ostatní přemůže. Poté co si obleče bojový oblek, vydá se zpět k poustevníkům. Celá oblast je v plamenech. Kervania odnesla Lelleo do bezpečí do jeskyně. Salgouz stále ještě nepřišel k sobě. Fenomera ukradne Skokanům kluzák a odlétá ke své čočce. Tam vyšle nouzové volání pro USO. Po návratu k Salgouzovi mu sdělí další plány. Chce zachránit poustevníky a potom odletět ke skokanské základně. Salgouz konečně ustoupí. Přejde do mihotavého času a naváže spojení s časovými nomády. Zpět se vrátí s informacemi. Ví také o atentátu na Romona Rye a zná také roli Allaka a Ponktonga v celém spiknutí.

Fenomera Falkass zamíří ke Kontoku. Tam se Skokani připravují k rozhodujícímu úderu proti poustevníkům. Základnu opustí mnoho těžkých kluzáků. Fen přistane, Lelle opustí kluzák a vydá se ke Skokanům. Erret Ponktong naváže rádiový kontakt s Fen a požaduje bezpodmínečnou kapitulaci. Specialistka USO rovněž vystoupí z kluzáku a jde k Salzougovi. Ten nechá pod bojovými kluzáky vzniknout velmi silné gravitační pole, takže se vozidla zřítí. Potom Salgouz gravitaci zruší. Vznikne chaos. Mutant odzbrojí Skokany, kteří se již vzdálili daleko od povrchu planety. Pak Salgouz nechá Skokany pomalu klesnout na zem. Další demonstraci jeho sil zažije Erret Ponktong a Serpe Allak. Salgouz nechá jeden ze zničených kluzáků vystoupat do výšky 200 metrů a potom ho zřítit. Skokani se zavážou, že budou s poustevníky žít v míru a nahradí vzniklé škody.

O dva dny později přistane na Condagii Lordadmirál Atlan. Skokani v té době budují expediční stany pro poustevníky. Atlan informuje Salgouze o událostech na Steelaway a o Bilfnei Gloddusovi. Lelle oznámí Arkonidanovi, že Glodduse už v mihotavém času potkal. Lelle Salgouz je ochoten jít s Atlanem a toho muže zastavit. Kervania Reallah a Meinja Idrak zůstanou na Condagii.

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál