Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 129
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 129
Název:Císař Mléčné dráhy
(Kaiser der Milchstraße)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Dědictví Bernalů
« AT 127 • chronologicky • AT 131 »
Vydáno poprvé:25. března 1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: počátek ledna 2843

Gatasan Mii-Ür velí 14 diskovým lodím a hlídá tajný svět Motamvorc, kterému velí Epeer-Yin. Pracuje se tam ve vší tajnosti na projektu Kilü-Jop. Když se neočekávaně objeví terranská průzkumná loď, kterou tvoří tři dohromady spojené koule, nechá Mii-Ür flotilu v útočné formaci přiletět až na 1000 kilometrů ke SMARGENTU. Potom dá Mii-Ür rozkaz k palbě. Gravitační pole vyslané Bilfneiem Gloddusem ale útok zmaří. Měnící se gravitační vlivy na palubách diskových lodí se postarají o chaos. Kromě toho jsou energetické paprsky nasávány mléčným zářením, které SMARGENT obklopuje. Bluesané ztratí jednu loď.

Epeer-Yin vydá rozkaz s další útočnou vlnou Pozemšťany na krátko zadržet, aby mohly být dokončeny přípravy pro použití Kijü-Jop.

Bluesané opět ztratí jednu loď. Mii-Ür vyšle zbylých dvanáct lodí zpět na Motamvorc. Na palubě SMARGENT Annorvan Nossi, kterého Gloddus vzal na palubu na Steelaway, mezitím vyhodnotil radiogramy Gatasanů. Bilfnei Gloddus si klade otázky ohledně Kilü-Jop a Xagsaiir.

Xagsaiir se ukáže být největším městem na Motamvorcu. Gloddus chce se SMARGENTEM přistát ne na kosmodromu, ale uprostřed centra Xagsaiiru. Potom Bluesané odhalí také tajemství o Kilü-Jop.

SMARGENT přistane bezohledně v centru města a pohřbí pod sebou mnoho domů. Gloddus a Nossi čekají na reakci Bluesanů. Netrvá dlouho a zaměřovači hlásí daleký kontakt s Kilü-Jopem. »Syn večerních červánků« je největší bitevní loď, kterou Bluesané postavili. Má v průměru 2500 metrů a tloušťku 1000 metrů. Gatasanská bitevní loď dorazí k Xagsaiiru a nad městem jí zadrží hrozivé síly bývalého kartografa. Ani plně zatížený motor s tím nic nezmůže. Kilü-Jop se kvůli působícím silám roztrhne. Epeer-Yin a 4000 členů posádky zemře.

Gloddus pak dá pětihodinové ultimátum Během této doby se mají Bluesané rozhodnout, jestli s ním budou spolupracovat nebo mají čekat zničení jejich zařízení. Gloddus informuje Bluesany také o tom, že si chce z Motamvorcu udělat hlavní základnu a z Gatasanů pomocné síly v budoucím boji proti Solárnímu impériu.

V Quintově centru čeká Lordadmirál Atlan a stále netrpělivější a vzpurnější Lelle Salgouz na nějaký poukaz, který by jim prozradil místo pobytu bývalého kartografa. Nakonec dorazí ultimatum, které hrozí zničením planety Tromcap s asi 600‘000 obyvateli, pokud se Solární flotila nestáhne zcela z Eastside.

Mii-Ür převezme velení na Motamvorcu. Krátce před uplynutím ultimata se odebere se třemi důstojníky na SMARGENT. Jsou odvedeni ke Gloddusovi, který je přijme pln opovržení. Mii-Ür má u sebe plastickou trhavinu, kterou chce použít k zabití Glodduse, ale jeho plán selže. Před ním sedící Gloddus se rozplyne ve vzduchu. Mii-Ür rezignuje.

Bilfnei Gloddus je akceptován jako neomezený vládce na Motamvorcu. Pozemšťanům se podaří poštvat Bluesany proti Solárnímu impériu.

Flotila více než 100 jednotek uzavře 13. ledna 2843 planetu Tromcap, zemědělskou planetu. Seer Ongevain, předseda kolonistů je přehlasován, když chce nejdříve zalarmovat nejbližší základnu Solární flotily. Naváže tedy kontakt s velitelem cizí flotily, ale nedostane odpověď. K povrchu planety se začne přibližovat loď skládající se ze tří koulí, která je identifikována jako pozemská průzkumná loď. Loď zaútočí na jedinou hyperrádiovou stanici a zničí ji. Potom se SMARGENT přiblíží k severnímu pólu. Gloddus opustí loď v pomocném člunu s jadernými bombami, které uloží do vhodného úkrytu. Potom se vrátí zpět na loď a letí na jížní pól, kde proceduru opakuje.

Zatímco čeká na odpověď představených Solárního impéria, zaobírá se Gloddus myšlenou na svou budoucí roli vládce Mléčné dráhy. Převzetí moci v Andromedě se mu také zamlouvá. Aby k jednacímu stolu přivedl vůdčí osobnosti galaktických impérií, svolá na 22. ledna 2843 konferenci na Tromcap.

V Quintovo centru se Lelle Salgouz přesune do mihotavého času, aby zjistil od Bernalů víc o plánech Bilfneie Glodduse. Lordadmirál Atlan dostane tajnou zprávu z Impérium-Alfa. NATHAN navrhuje, aby se Atlan konference zúčastnil.

Gloddus si je vědom, že ne všichni členové posádky SMARGENTU jsou plně pod jeho kontrolou. Ti členové, kteří nejsou přesvědčeni o jeho téměř bohurovném statusu, začnou mít první pochybnosti. Zvláště Docro Ktamvayn a Amos Dalcon přemýšlí o roli Glodduse. Na obrazovce pozorují příchod Seera Ongevaina do propusti SMARGENTU. Ktamvayn pozná svého vzdáleného příbuzného a ví, že se nachází na Tromcapu. Ongevain a jeho delegace je vpuštěna dovnitř. Hrdě konfrontuje Glodduse s informací, že sice zničil vysílací stanici, ale ne přijímací. Je proto dobře informován o úmyslech kartografa. Ongevain vyzve Glodduse, aby Tromcap během tří hodin opustil. Potom s delegací opustí SMARGENT.

Bilfnei Gloddus přejde do mihotavého času, aby získal informace o dalším postupu. Přitom potká Segayla Wolkaana, kterému napovídá, že se chce zbavit tyrana, který si podmanil planetu. Ale Wolkaan prokoukne Gloddusův úmysl a chce ho v mihotavém čase zadržet, aby ostatní nomády mohl přesvědčit o jeho negativních vlastnostech. Ale Gloddus se stačí stáhnout zpět na SMARGENT.

Lelle Salgouz se rovněž vrátí z mihotavého času a oznámí Atlana o svém bezvýsledném snažení najít časové nomády, kteří přišli do kontakt u s Gloddusem. Lordadmirál již učinil přípravy pro odlet na Tromcap. Salgouz není zrovna nadšen, ale podvolí se vůli Arkonidana. Vydají se na cestu na palubě KAMARACU, kterou doprovází 2000 jednotek silná flotila. Krátce před systémem Fjogda je vyslán radiogram, ve kterém Atlan ohlašuje přílet na 19. ledna 2843.

Docro Ktamvayn a Amos Dalcon mezitím holýma rukama vytáhli kabel klimatizačního zařízení, který chtějí použít k vytvoření šumu na pozadí, který by obyvatelé Tromcapu mohli zachytit ve vzdálenosti několika kilometr. Ktamvayn tak chce vyslat SOS. Chovatel dobytka Strep Horrovar se poté přes radiokom spojí se svým přítelem Seerem Ongevainem, aby ho informoval o zvláštním signálu, který zachytil. Horrovar z něj identifikoval SOS a jméno odesilatele Docro Ktamvayn. Ongevain pozná jméno svého příbuzného a také ví, že je to velitel SMARGENTU. Pochopí, že Ktamvayn a jeho tým je zajat na palubě výzkumné lodi.

Atlan dorazí s pěti muži doprovodu na palubu SMARGENTU. Mezi nimi je také Lelle Salgouz. Hned na počátku rozhovorů informuje Atlan Glodduse, že se Solární flotila už začala stahovat z Eastside. Gloddus chce dodržet svou dohodu, ale teprve potom, co nebudou v Eastside žádné jednotky Solární flotily. Kromě toho požaduje od Solárního impéria, že Bluesanům bude zaručena autonomie a že se impérium zřekne zasahování do jejich záležitostí. Atlan přemýšlí, jestli se chce Gloddus stát nejprve císařem Bluesanů a pak císařem Mléčné dráhy. Gloddus mu to potvrdí. Atlan pak ukončí první kolo jednání a vrátí se zpět na KAMARAC.

Lelle Salgouz poznal v Gloddusovi muže, kterého potkal v mihotavém čase. Atlan si láme hlavu, kde je posádka SMARGENTU. Pak dorazí čtyřčlená delegace osadníků se Seerem Ongevainem s informací, kde přesně jsou jaderné bomby a že posádka je zdržena v zajetí na palubě SMARGENTU.

Dalšího rána začne druhé kolo vyjednávání. Po více než dvou hodinách se Lelle Salgouz rozloučí pod záminkou, že si musí dojít do kluzáku pro podklady. Úmyslně zabloudí v spleti chodeb, přičemž ho sleduje Annorvan Nossi. Salgouz přejde do dimenze Bernalů. Po několika sekundách se vrátí a objeví se za zády Nossiho. Salgouz na něj vyzkouší své nové schopnosti a podmaní si Nossiho vědomí a rozkáže mu dovést ho k posádce. Pak ho pošle do prostřední koule, aby přivedl Ktamvayna. Po několika minutách se vrací s Ktamvaynem a Dalconem. Po krátké výměně informací pošle Salgouz oba opět do prostřední části, nenechá je ale zavřít, aby mohli v noci loď opustit.

Lelle Salgouz se vrátí do konferenční místnosti následován Annorvanem Nossim, který dostal nové vzpomínky. Gloddus nepojme podezření a pokračuje v poradě. Večer kontroluje Gloddus a Nossi počet zajatých členů posádky. Nikdo nechybí. Poté co se Gloddus odebre ke spánku, zaujme Nossi místo ve velící centrále. Chvíli přemýšlí a pak jde do prostřední koule na inspekci. Sledujíc vnuknutí, otevře jednu závoru a objeví, že vnitřní uzávěr není aktivován. Je mu jasné, že ho musel Salgouz ovlivnit. Ukryje se a čeká. O půlnoci projdou příčkou Docro Ktamvayn a Amos Dalcon. Nossi zastřelí Dalcona dřív, než ho stačí Ktamvayn napadnout. Nossi přijde o paprskomet a Ktamvayn uteče do nedaleké antigravitační šachty. Nossi se vydá zpět do velitelské centrály. Na infraobrazovce pozná dvě postavy, které odlétají s kluzákem pryč. Protože se obává trestu od Glodduse, pokusí se oba prchající sám chytit. Myslí si, že zná jejich cíl a letí na severní pól.

Salgouz a Ktamvayn vyrazí nejdříve k jižnímu pólu. Objeví tam umístěnou bombu a zneškodní ji. Pak se velkou rychlostí vydají na severní pól. Nossi je tam už čeká a paralyzátorem vyřadí Ktamvayna. Zasáhne také Salgouze. Pak oba bezvědomé odtáhne do kluzáku. Salgouz se rychle probudí a vyslechne Nossiho pokus o spojení se SMARGENTEM. Pak se Gloddus konečně ohlásí. Nepustí svého podřízeného ke slovu a poučí ho o svých mocenských nárocích a o oslovení, které si nyní zasluhuje. Nossi ho má oslovovat jako

»Hrdina z Bernalu«. Pak chytne Salgouz Nossiho za krk a potupí Glodduse. Bilfnei Gloddus se šokovaně dozví, že bomba na jižním pólu byla zneškodněna a že Lelle Salgouz má stejné schopnosti jako on. Lelle sažne Nossiho před očima jeho pána rdousit. Nossimu se ale podaří vymanit se a uteče z kluzáku. Nossi pak namíří na Salgouze blaster, ten k němu přiskočí a hlaveň zbraně strhne na stranu. Vyšlehnuvší energetický paprsek smrtelně zasáhne Annorvana Nossiho.

Salgouz zneškodní druhou bombu. SMARGENT znenadání odstartuje z Tromcapu. Flotila Bluesanů nadále uzavírá planetu. Když do systému vletí 2000 jednotek silná flotila USO, dají se na útěk. Diskové lodě, které se přiblíží k jednotkám USO jsou nemilosrdně zničeny. Hrozba je pryč. Ale Lelle Salgouz a Atlan nejsou zcela spokojeni. Salgouz se kvůli útěku SMARGENTU nemůže vrátit k nezřízenému životu a alkoholu. Atlan také nemá zrovna radost z útěku. Gloddus odletěl s neznámým cílem a může kdykoliv ohrozit jakoukoliv planetu.