Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 60
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 60
Název:Pevnost Atlantis
(Festung Atlantis)
Autor:K.H. Scheer
Cyklus:Mléčná dráha / Atlan a Arkon
Vydáno poprvé:1962
Vydáno v češtině:1996
Čas děje: 2040 / 8005 př.n.l. / 8003 př.n.l. / 8002 př.n.l.
Před 10 000 lety bránili Arkonidané Sluneční soustavu. Atlanovo třetí dobrodružství!
Hlavní postavy románu:

Atlan - Nejdříve Rhodanův protivník, nyní přítel

Perry Rhodan - První administrátor Solárního impéria

Tarts - Atlanův učitel

Kapitán Feltif - Vojenský guvernér Atlantis

Grun - Arkonidský matematik a fyzik

V říjnu 2040, tři dny po navratu DRUSUSU na Zemi, podá Perry Rhodan Atlanovi1) zprávu o dění v soustave Mirsal. Jeho vyprávění vyvolá v Arkonidanovi nutkání vzpomenout si. V tranzu vypráví Atlan o době, ve které bylo Velké impérium zapleteno do Metanové války:

Velká rada Arkonu přikázala admirálovi Atlanovi se svou vlajkovou lodí, osmi set metrovou bitevní lodí TOSOMOU, a dvěma bitevními křižníky ASSOR a PAITO letět na Larsu, druhou planetu Larsafovy hvězdy, aby zde zabránil zneužití moci Administrátorem Amonarem da Cirol2). Krystalický princ Atlan patří do už tři období panující dynastie Gonozalů na Arkonu a je synovcem toho času úřadujícího Imperátora Gonozala VII.3). Ctižádostivý Amonar má na Larse vybudovat kolonii, města a kosmodromy, a byla mu přikázána stavba velkého robotského mozku. Atlan Administrátora zbaví moci a v kolonii nastolí nové poměry.

Aby padesáti tisícům arkonidských přistěhovalců ze Zakrebu V, kteří omylem osídlili Larsu, poskytl snesitelné klima, nechá Atlan na třetí planetě Larsafovy hvězdy postavit základnu. Vybere k tomu dva tisíce metrů dlouhý kontinent v oblasti rovníku, který sousední pevniny (Afriku a Jižní Ameriku) spojuje úzkým mostem. Kontinent dostane od Atlanova přítele a učitele Tartse4), který velí TOSOMĚ, jméno Atlantis. Zde se Atlan poprvé setká s domorodci z Larsafu III. Sluneční symbol rodiny Gonozalů se stal svatým znakem původních obyvatel. Několik týdnů poté opouští Atlanova eskadra soustavu Larsafovy hvězdy a letí na válečnou frontu, kde Arkon bojuje proti dýchačům metanu5).

Na volání o pomoc arkonidské kolonie pošle Gonozal VII. Atlanovu flotilu o dva roky později do soustavy Larsafovy hvězdy zpět. Na Larse tajemným způsobem mizí lidé. Ve vesmíru Atlan a jeho muži objeví mlhavou, válcovitou loď neznámého protivníka. Na stometrovém křižníku MANATO chybí po útoku posádka, aniž by loď vykazovala nějaké škody. Bude nalezen pouze jeden muž, jehož vlastní čas se zpomalil. Třpitivá relativní fronta, jež se zdá, že překrývá normální universum cizí časovou rovinou6), unáší stále víc lidí a zvířat. Arkonidané utrpí těžké ztráty a Larsa musí být definitivně opuštěna. Protože doufá, že díky neznámému protivníkovi nalezne zbraň proti dýchačům metanu, stáhne se Atlan a jeho loďstvo zpět na Atlantis.

Během diskuse se objeví robotská kosmická loď, která k sobě Atlana přepraví fiktivním transmiterem, a odevzdá mu malý, vejčitý mikroaktivátor, který má díky stálé obnově buněk zadržet stárnutí7). Aktivátor bude nastaven na Arkonidanovy individuální impulsy. Kromě toho Atlan obdrží konstrukční plány tak zvaného konvertorového děla, které má zajistit vojenskou převahu Arkonidanů nad Metany. Konvertorové dělo vytvoří v cílové oblasti nestabilní pole na pětirozměrné bázi. Matérie, která se z pole transformuje, rematerializuje jakmile bude vypnuto. O svém nadřízeném robot nesdělí žádnou zprávu.

Na Atlantidě je vybudována pevnost. Až 14.000 arkonidských kolonistů bylo posláno zpět do M 13, aby se zamezilo dalším ztrátám. Atlan zůstane jen s TOSOMOU a kapitánem Inkarem, komandérem PAITO. 14.000 kolonistů informuje praobyvatele Atlantidy o zemědělství. Také na obou sousedních pevninách podporují Arkonidané kulturní vývoj. Vznikají první města8).

Když Atlan zase procitne z tranzu, vysvětlí mu Rhodan, že aktivátor buněk může pocházet od ID7).