Konvertorová děla

Konstrukční plány konvertorových děl získal Krystalický princ Atlan během svého pobytu v Larsafově soustavě na robotské lodi, kterou vyslal nesmrtelný z Poutníka.

S jejich pomocí se Arkonidanům podařilo zvrátit vývoj války proti dýchačům metanu, protože to byla velice účinná ofenzivní zbraň proti jejich ochranným štítům.

Konvertorová děla vytvářejí uvnitř zvolené cílové oblasti nestabilní pětidimenzionální koncentrované pole, které cíl (například kosmickou loď) obalí. Když koncentrované pole přibližně po stotisícině sekundy zanikne, je hmota uvnitř něj necíleně vyzářena. Cílový objekt je zcela zničen.

Arkonidané ale konstrukční plány během staletí ztratili. Maahkové uprchnuvší přes šestiúhelníkový transmiter do Andro-Alfy si ale ukořistěnou zbraň odvezli s sebou. Kolem roku 2400 tvoří hlavní část Maahkské výbroje. Zelené poloprostorové pole Maahků a červený poloprostorový štít Tefrodů, ze kterých Terranci později vyvinuli HD-štíty, poskytují před konvertorovými děly určitou ochranu. Dají se překonat jen bodovým ostřelování z několika konvertorových děl.

Maahkové konvertorová děla během staletí vylepšili, a když TS-CORDOBA je v roce 1143 NGL napadena Maahkskou lodí, proráží vylepšená konvertorová děla HD-štíty bez obtíží, jen paratronový štít loď ochrání, je ale velice těžce zatížen. Koncentrované pole vylepšených konvertorových děl zanikne po méně než miliardtině sekundy.

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!