Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1000
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1000
Název:Pozemšťan
(Der Terraner)
Autor:William Voltz
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1980
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 7982 př.n.l. / 1945 / 1971 - 3587 / 3588 = 1 NGL
Kosmické určení lidstva
Hlavní postavy románu:

ID - duchovní bytost vydá všanc svá tajemství

Carfeš - vyslanec kosmokratů

Berritz, Charruta a Jynker Rook - trojice z nesmírného množství hledačů

Perry Rhodan - Pozemšťan zakládá Kosmickou Hanzu

Reginald Bull - nechává hlídat Perryho Rhodana

Kosmokrat Tyric1) vysadil Sorgora Carfeše ve městě Ambur-Karbuš na Amburu, sídle mladé superinteligence ID, na planetě, která před dávnými časy opustila svojí soustavu a byla rozpůlena napůl. Tvář dva metry vysokého humanoida má barvu slámy a skládá se z osmiúhelníkových, šupinovitých kožených destiček, které se podle teploty roztahují nebo stahují. Dechové otvory jsou vybaveny organickým filtrem a vypoulené oči vypadají jako tmavomodré, zářivé kuličky. Ruce jsou zakončeny sedmi drápy, mezi kterými žijí symbionti, kteří jim propůjčují zvláštní senzibilitu. S pomocí memoringu nastaví Carfeš dva buněčné aktivátory2), které kosmokraté ID svěřili, na individuální data dvou osob z mocenské oblasti superinteligence, kteří jí mají pomoci při její stabilizaci. Sorgore vysvětluje skeptické superinteligenci, že individua s těmito schopnostmi se většinou stávají členy řádu strážců Rytířů Hlubiny. Posel kosmokratů následně vstoupí do ID.

Umírající objeví starý Gargamane Charruta, jeden z mnoha pomocníků, kteří na rozkaz ID hledají vyvolené pro tyto buněčné aktivátory, nedaleko zóny překrytí dvou vesmírů, u které se konají roztrpčené boje3), jednoho z obou hledaných, Atlana. Carfeš opustí kolektivní vědomí ID a přesune se na robotskou loď, předá Arkonidanovi buněčný aktivátor a zprostředkuje mu poselství: »Byl jsem pověřen, abych ti za účelem neustálé regenerace buněčných jader předal mikroaktivátor. Přenesu tvoje individuální kmity na tento buněčný aktivátor. Můj stavitel není oprávněný, přímo zasáhnout. Dává ti tímto příležitost, abys jednal v jeho smyslu.«4)

O deset tisíc let později narazí Jynker Rook, velitel KORKOOR-AAR a jediný přeživší z tří tisíc členů posádky, ve stejné sluneční soustavě na druhého aspiranta na nositele buněčného aktivátoru. Mohutný, pancéřovaný Druise se nachází v beznadějném boji s žertovným Faadenwarnerem, který se jako dětský přítel mladého Druiseho dostal na palubu, získal inteligenci a KORKOOR-AAR nenadále získal do své moci. Zatímco vysílačkou ohlašuje svůj objev, nalezne Rook smrt.

Po přistání na Zemi, jejíž civilizace jde vstříc zániku, musí Carfeš zjistit, že příjemce buněčného aktivátoru, Perry Rhodan, je teprve devítiletý chlapec, který během Druhé světové války žije na farmě svého strýce Karla. ID opatrně naváže s dítětem kontakt a oznámí mu, že mu, aby se vyloučil omyl kosmokratů, jako dospělému bude uložena řada zkoušek, než dostane buněčný aktivátor5). Nakonec přesune ID Ambur deset tisíc let do minulosti, umístí poloplanetu mezi devátou a desátou planetu slunce Vega a položí tak základní kámen pro galaktickou hádanku, se kterou má být Rhodan později konfrontován6).

Roku 1971 se Rhodan na Měsíci setká a Arkonidany Thorou a Crestem, zabrání s jejich pomocí Třetí světové válce, založí Třetí moc a vybuduje Sbor mutantů7). V soustavě Vega se seznámí s Ferrony a Topsidery8), následně vyřeší galaktickou hádanku6) a dostane na Poutníku buněčnou sprchu9). V roce 1981 se musí ubránit Overheadovi10). Dostane se do konfliktu se Skokany a simuluje zničení Země, aby jí zachránil11). Roku 2040 se vynoří Atlan12) a seznámí ho se svou minulostí13). V následujících letech se Země zapojí do střetnutí mezi arkonidským robotem Regentem a Druufy, invazory z cizího časoprostorového kontinua. Pomůže Atlanovi, aby byl uznán za nového imperátora Arkonu. Thora, která se stala Rhodanovou ženou, a Crest naleznou smrt, a začne konflikt mezi Rhodanem a jeho synem Thomasem Cardifem14). V roce 2102 objeví FANTASY, první Terranská loď s lineárním pohonem, Modrou soustavu, a začne střetnutí s Akonany15). Ve stejné době se Antiové s pomocí drogy Liquitiv pokusí strhnout na sebe moc. Cardif, který se přidá k Antiům, se vymění s Rhodanem, je ale odhalen Atlanem. V souvislosti s těmito událostmi16) dostane Rhodan svůj aktivátor buněk. V letech 21122114 jsou národy Mléčné dráhy ohroženy válkou mezi Lauriny a Posbii. Je uzavřena Galaktická aliance, Rhodan získá Posbie za spojence a Laurinové jsou poraženi17). Po periodě klidu roztrousí ID v roce 2326 dvacet pět buněčných aktivátorů18). Vynoří se Červouni, a Terranci narazí v galaktické eastside na impérium Bluesanů, jejich převahu se podaří zlomit, až když je nalezen prostředek proti molkexovému pancíři jejich lodí19). Rhodan je poté s několika přáteli unesen Iratiem Hondrem, obmanem vzbouřené kolonie Plophos, pozná přitom svou druhou ženu Mory Abro, a nakonec je všechny zachrání myšobové20). V roce 2400 se CREST II transmiterovou trasou dostane do Andromedy, a Terranci tam narazí na Maahky ovládané Mistry ostrovů21). Při výpadu do Andromedy v roce 2402 se Rhodan seznámí s Tefrody a je se svou vlajkovou lodí vržen do časů lemursko-halutských válek. Po návratu odhalí tajemství Mistrů ostrovů a ukončí jejich vládu22). V roce 2435 se objeví obří robot OLD MAN a Lidstvo je napadeno Uleby a jejich pomocnými národy – Generály, Perliány a Dvojkondičními s Dolany. V Magallanových mračnech jsou objeveny Gurradové a Rhodan se s CRESTEM IV dostane do M 87. S pomocí Haluťanů jsou Ulebové nakonec poraženi23). Po tisíciletí relativního klidu je Rhodan v roce 3430 donucen ukrýt Sluneční soustavu za časové pole a ochránit jí tak před útokem soběstačných lidských hvězdných říší. Následuje střetnutí se supermutantem Ribaldem Corellem, který je následně získán pro sbor mutantů, který byl zdecimován za krize Druhá Genesis24). S deformátorem nulového času Rhodan odcestuje několikrát asi 200000 let do minulosti, aby zabránil stavbě cappinského satelitu smrti, který ohrožuje Sluneční soustavu. Přitom se setká s Ovaronem25). Když se zjistí, že Ovaron je Ganjo, odlétá Rhodan s MARCO POLEM do galaxie Gruelfin a rozbije tam vládu protiprávně vládnoucích Takerů26). Když se MARCO POLO roku 3441 vrátí, nachází se Mléčná dráha pod ohlupujícím vlivem Roje. S pomocí několika imunních zahájí Rhodan boj. Když je Země nakonec sama vzata do Roje, podaří se Žluté bůžky zbavit moci a vedení Roje, který měl původně za úkol šířit v kosmu inteligenci, předat právoplatným vůdcům, Cynům27). Rhodan má jasno, že lidstvo se ocitlo ve hře vyšších mocností, ze kterých dosud zná jenom ID. Lidstvo zareaguje s nepochopením na změněný postoj Rhodana, který se odklání od svého původního motivu rozšiřovat moc lidstva. V roce 3444 dojde v souvislosti s objevením Asporců a staromutantů k vnitropolitické krizi, na jejímž konci je ale Rhodan znovu zvolen za Velkého administrátora28). Během duelu mezi ID a Anti-ID vznikne mezi Terranci, kvůli setkání se svými negativními obrazy z paralelního vesmíru29), PAD nákaza30) a následuje únos Rhodanova mozku do galaxie Naupaum31), dokud kosmokraté Anti-ID nevypoví do Bezejmenné zóny32). V roce 3459 připojí Larové Mléčnou dráhu do Koncilu sedmi galaxií. V Provconově pěsti nalezne Rhodan, který vůči invazorům provozuje konejšivou taktiku33), dobrý úkryt pro lidstvo. Pokus o přesunutí Terry a Luny přes sluneční transmiter Archi-Tritrans do bezpečí temné mlhoviny selže, a Země se materializuje v Maelstromu hvězd, kde je uvedena na oběžnou dráhu kolem slunce Medaillon34), zatímco Larové v Mléčné dráze upevňují svou moc a Atlan buduje Nové Einsteinovo impérium a snaží se o mírovou koexistenci s Koncilem35). Pod zářením Medaillon podlehne lidstvo Aphilii. Společně s ostatními imunními opustí Rhodan roku 3540 se SOL Zemi, potká národ Koncilu Kelosky, navštíví jejich rodnou galaxii Balayndagar36), v Dakkarzóně, říši Zgmahkonů, rozluští tajemství Koncilu37) a nakonec v roce 3582 dorazí do Mléčné dráhy38). Mezitím na Zemi bojuje Roiem Dantonem založené OGN proti Aphilikům39), dokud Země nespadne do Schlundu a její obyvatelé jsou až na několik výjimek přijati do ID40). Zbylí lidé založí společně s Alaskou Saedelaerem Terra-Patrolu a brzy se musí bránit proti tajemnému protivníkovi41). V Mléčné dráze spustí Rhodan s pomocí Kelosků plán na osvobození galaxie od Larů. Dochází k roztržce s Atlanem42). Po jejím vyřešení se Terrranec a Arkonidan se na SOL společně vracejí hledat Zemi. Lidstvo se dostane do několikagalaktického konfliktu superinteligencí Císařovna z Thermu a BARDIOC, a hledají cestu k jejímu ukončení43). Přitom se zjistí, že vesmír je rozdělen do mocenských oblastí, ve kterých sídlí superinteligence. Sledujíce stopy Sedmi Mocných, se Rhodan nakonec dozví o kosmokratech, kteří žijí za materiálními zdroji, a vměšujíce se do vývoje života a inteligence ve vesmíru44). Mezitím se Země vrátí zpět na své původní stanoviště45).

V týdnech po návratu BÁZE46) čeká Rhodan, kterého zachvacuje vnitřní neklid, marně na poselství ID nebo kosmokratů. Nakonec se ukáže Carfeš47), aby Rhodana odvezl k ID. Protože ho ale Reginald Bull ze strachu o Rhodana nechá ohrožovat ozbrojenci, stáhne se Sorgore zpět a sdělí Rhodanovi, že se ke svému cíli musí dostat s pomocí Lairova oka. Oko se ale otevře teprve tehdy, když Terranec v rozhovoru s Guckym pozná, že nesmrtelnost je dilema, která ho jednak odcizuje od jeho blízkých, a na druhé straně není připraven vzdát se svého těla a přejít do ID. S pomocí Oka se následně Rhodan přemístí na EDEN II48). Tam se setká s Carfešem a projekcí Tako Kakuty. Pak se jeho duše oddělí od těla a vstoupí do kontaktu s miliardami vědomí superinteligence. ID sdělí Rhodanovi, že se vrátí do svého těla, a dá mu rozkaz založit Kosmickou Hanzu, která bude mít oficiální status gigantické obchodní společnosti, ve skutečnosti bude ale sloužit k obraně před mocným protivníkem, superinteligencí Seth-Apophis49). Se založením Kosmické hanzy má začít nový letopočet. Hanza má používat lodě Orbiterů50) a ze spórových lodí Mocných51) se mají stát Kosmické bazary, které budou umístěné na důležitých místech. Když mu ID prozradí, že Rhodan se s pomocí Lairova oka bude moci přemístit na jakoukoliv loď nebo základnu Kosmické Hanzy, pochopí Pozemšťan proroctví vyřčené v Erranternohre52). ID zdůrazní, že Seth-Apophis, o jehož identitě není známo nic53), nasadil do jeho mocenské oblasti mnoho agentů54), kteří to o sobě nevědí a ani nevědí, kdo je řídí. Proto musí být nalezeni a zachráněni. Ne ale proto, aby byl Seth-Apophis, který se nachází v zoufalé situaci, zničen nebo přemožen. Kosmokraté se střetnutí účastní a v Limbu, v zemi nikoho mezi mocenskými oblastmi, vybudují třetí sílu jako nárazníkovou zónu55). Následně mu ID podrobně vysvětlí cibulový model kosmické evoluce56). Centrum cibule odpovídá původnímu stavu vesmíru, nejvnitřnější slupka chaotický energetickým procesům, druhá mrtvé hmotě a třetí jednoduchým organickým sloučeninám. Další kroky vedou z primitivních forem života k prvnímu objevení inteligence a nakonec k vyvinutí kosmických letů. ID vysvětluje, že lidstvo se založením Kosmické Hanzy dostane na stejnou úroveň, jakou kdysi zaujímal Koncil Sedmi. Rhodan pochopí, že nejbližším dalším stupněm je superinteligence, a pozná, že lhůta dvaceti tisíc let, kterou mu ID dala při propůjčení nesmrtelnosti9), je symbolicky obdobím potřebným k dosažení dalšího stupně, a také nyní chápe tenkrát vyřčené proroctví: »Vy čekáte od nesmrtelnosti něco velkého a krásného? Všechny organické bytosti to očekávají, dokud nepřijde strašlivé zklamání. Posledním útěkem je odhmotnění. Jednou budete šťasten, že můžete svou duši vysvobodit ze zajetí těla.« ID vysvětluje dále, že se mocenská oblast zhroutí, když negativní síly získají převahu, a že se Seth-Apophis proto snaží, zničit mocenskou oblast ID, aby tak zabránil zhroucení své vlastní, což by vedlo k vytvoření materiálního propadu. Rhodanovi je jasné, že materiální propad v Erranternohre57) je zbytek superinteligence Jarmithara58), zatímco materiální zdroj59), který navštívil, vznikl z mocenské oblasti superinteligence Gourdel60). Protože nejbližším krokem evoluce je konverze materiálních zdrojů v kosmokraty, zajímají se kosmokraté o vytváření nových materiálních zdrojů. Proto vytvořili také řád strážců Rytířů Hlubiny61), který má přispět ke stabilizaci mocenských oblastí. Protože bez materiálních zdrojů by vesmír nezískával žádnou novou energii, má mýtus, že hvězdy zhasnou, až zemře poslední Rytíř Hlubiny, hluboký kosmologický smysl. Na rozloučení superinteligence ID dodává, že se zřetelem na nový vývoj bude v budoucnu mít sotva čas se věnovat lidstvu, a to se má vydat vlastní cestou62).

Poté co se s Carfešem vrátí na Zemi, prohlásí Rhodan rok 3588 za rok 1 Kosmické Hanzy63).