Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 943
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 943
Název:Kybsoonův efekt
(Der Kybsoon-Effekt)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1979
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
Krvavá vražda v Sydře - Demeter si vzpomíná
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - jeho expedice je donucena k přestávce

Demeter - Wyngerka si vzpomene

Roi Danton, Payne Hamiller a Hytawath Borl - jejich vztah k Demeter se změní

Chuck Sarzane a Daniels - dva z mnoha obětí Kybsoonova syndromu

Toorl, Trantan a Vomaler - oběti nedorozumění

Protože čtvrtina posádky je postižena Kybsoonovou alergií, musí BÁZE1) přerušit let k Hradu Bardioca. Explozivní dělení buněk způsobuje extrémní růst vlasů, nehtů a zubů, a kvůli růstu citlivosti sluchu způsobuje nemocnému jakýkoliv šum silnou bolest. Protože se bolest objevila jen u kosmických lodí, které už delší čas neměli žádný kontakt s planetou, zamíří BÁZE 28. března 3587 k systému, jehož slunce je nazváno Kúra, aby oběti Kybsoonské alergie na Klinice, druhé planetě.

Demeter je záhadným signálem přitahována k planetě. V návalu zmatenosti střelí Roie Dantona a o něco později se pokusí zabít Hytawatha Borla2). Na návrh kosmopsychologa Jynchen Tronce nechá Perry Rhodan Roie Dantona, Hytawatha Borla a Payneho Hamillera3) s Demeter odvést na Kliniku. Ve Wyngerce se probudí pod vlivem vícedimenzionálních proudů rozsypané vzpomínky na svou minulost:

Z pověření Všehokola pátrá Demeter jako šéfka komanda, které tvoří Wyngerové Bushtron, Caudmer, Hillfahr, Karst-Vlad a Laudnahr, po Oku4). Na planetě Kartrapp objeví Sydra, něco na způsob přírodního chrámu ze spleti stromů, kořenů a květů. Činkovitý útvar z houbovitého materiálu slouží obyvatelům planety jako ohnisko při meditacích, při které pomocí prozíravosti odlišují důležité od nedůležitého.

Pod vlivem hyperzáření zabije Demeter Prozíravce Trantana, Vomalera a Toorla. Staří Prozíravci vyzvou Wyngery poté k opuštění planety. Předtím ale Sydraňané zakotví v Demeteřině mozku hluboký komplex vinny, který Wyngerka sice potlačila, ale čas od času se znovu objeví.

Danton, Hamiller a Borl poznají, že svým zájmem o Demeter u ní vyvolali tlak k nápravě viny, protože Wyngerka si je v neposlední řadě kvůli podobnosti jmen neúmyslně spojuje se zabitými Sydranery.

Když talířovití, obrovští živí tvorové začnou ohrožovat jejich člun, odnesou Ras Čubaj a Gucky Demeter a její tři průvodce zpět do BÁZE. Zatímco Payne Hamiller a Hytawath Borl se zklamaně od Demeter odvrátí, uvědomí si Roi Danton, že Wyngerku doopravdy miluje. Rozhodne se jí osvobodit od jejího trauma. Protože se všichni nemocní členové posádky mezitím z Kybsoonské alergie vyléčili, vydá se BÁZE dále na cestu, aby se setkala6) s Alaskou Saedelaerem a Ganerc-Callibsem5).