Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 884
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 884
Název:Kosmická loď Mocného
(Raumschiff des Mächtigen)
Autor:William Voltz
Cyklus:PAN-THAU-RA
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3586
Expedice na příkaz LARDU - vstupují do ztraceného ráje
Hlavní postavy románu:

Hytawath Borl, Demeter, Plondfair, Tarmair a Cainstor - Terranec a Wyngerové dostanou příkaz

Ganerc-Callibso - Bezčasý objeví PAN-THAU-RA

Modo - vládce zakázaného obvodu

Arquath - Modův otrok

Hytawath Borl, Demeter, Plondfair, Tarmair a Cainstor1) jsou roboty LARDU, která je zřejmě identický se Všehokolem, odvedeni do vězení. Asogene2) Peyko dá Borlovi hypnoškolení, pomocí něhož se Terranec naučí wyngerské řeči. Nakonec dostane Borl od LARDU, který mechanicky znějícím hlasem mluví ze svého symbolu oka, příkaz se svými čtyřmi druhy překročit Bledou hranici, vniknout do zakázaného území a opatřit informace o současné situaci ve ztraceném ráji. Borl a jeho průvodci dostanou od Peyka masivní zbraň, která pomocí multitravové spirály proměňovat věci v energeticky odlišné nulové nárazové pole a tak je vrhnout do hyperprostoru. Kromě toho je vybaví pět obleky, jejich malá hyperprostorová čerpadla, jak Plondfair zjistí, mohou být funkční jen v hyperprostoru. S malým, plochým pancéřovaným vozidlem odveze Peyko skupinku k Bledé hranici, oblasti překrývání mezi normálním a hyperprostorem, jejíž vnější zónu hlídají roboti LARDU.

Při průchodu hranicí, která je lemována vraky robotů a cizorodými kostrami, zemře starý Cainstor pod vlivem parapsychického tlaku. Borl a jeho společníci se dostanou do rostlinami lemovaného území, ve které jsou neustále vystavováni útokům monstrózních živočichů. Po krátké době zemře také Tarmair. Nakonec se Borl, Demeter a Plondfair dostanou do zóny, která je posádkou strážních zvonů, pět metrů vysokých, na visutých tyčích uložených kovových kuželů, označována jako Modův okrsek. Protože nejsou připraveni stát se Modovými otroky, vyhlásí strážní zvon poplach. Borl a oba Wyngerové strážní zvon sice zničí, ale o něco málo později jsou zajmuti velkou, motýlovitou bytostí a setkají se s Kameňákem Arquathem, groteskně zmrzačeným Wyngerem z Quostohtu, jeho kůže je šedá a rozpraskaná. Jeho atomová struktura byla změněná LARDEM, když ho vyslal, aby doručil poselství Anskenům3), kteří v zakázané oblasti nejspíše hrají nadřazenou roli. Kameňáka si ale podrobil Modo, motýlovitá bytost, které se ve stádiu kukly podařilo promítnout své vědomí natrvalo do těla cizí inteligentní bytosti. Do červené zářící masky zahalený Modo oznamuje, že Borla a jeho průvodce vydá Malgonům4), a nechá je roboty ze své říše zahnat do samotného zakázané oblasti. Přitom Terranec a Wyngerové projdou kolem obrovských skladišť s flaškovitými, energetickými nádržemi, které jsou zčásti otevřené a prázdné. Nakonec jsou znovu napadeni a poté jsou zajati v třímetrové rouře a odvlečeni do nového vězení. Navzdory okolnímu nebezpečí se stále více zvětšuje žárlivost mezi Borlem a Plondfairem, kteří jsou oba magicky přitahováni Demeter.

Mezitím lokalizuje Ganerc-Callibso5) hypersignál typický pro spórovou loď PAN-THAU-RA a zjišťuje, že se nenachází na místě udaném Bardiocem6). Místo toho objeví malý Mocný spórovou loď v zakázané zóně systému Torgnisch. PAN-THAU-RA je skrytá v hyperprostoru, třináctina tělesa lodi, miskovitý kulovitý segment o průměru šesti set kilometrů a výšce 86.6 kilometru ční ale do normálního prostoru6). Zatímco malý Bezčasý, oblečený do Obleku zmaru7), vydává do hyperprostoru a skrz propust se dostane do PAN-THAU-RA, vzpomene si s lítostí na vlastní spórovou loď GOR-VARU, na Ariolcovu BOLTER-THAN, Kemoaucovu HORDUN-FARBAN, Murconův NOGEN-ZAND, Partocův ABET-DHEN-MAT a Lorvorcův WASTEN-GALT. O jejich údělu mu ale není nic známo8).

Z přebytku života v jádru PAN-THAU-RA pozná Ganerc, že kdosi část biofóry uvolnil. Tyto spóry pocházejí z materiálních zdrojů a představují hyperenergetická kvanta. On-kvanta podněcují hmotu k vývoji organického života, zatímco Noon-kvanta potřebuje nervová soustava, aby získala subceptibilitu a tím se v ní probudila inteligence. Ganerc ví, jakou hrozbu představují biofórové bytosti pro galaxii, které se ukrývají ve spórové lodi, ale daleko větším nebezpečím je podle něj v tom, že neznámý zadavatel Mocných materiální zdroj, ve kterém byla PAN-THAU-RA nakládána, až do krajnosti rozpustil nebo úplně utlumil, jakmile se dozvěděl o zneužití spórové lodi. K těmto opatřením postiženým galaxiím by mohla patřit také Mléčná dráha9). Když se Bezčasý vydá k pět set kilometrů vzdálené centrále, je náhle povalen válcem chladného ohně, zajat a odtransportován do vězení Hytawatha Borla, Demeter a Plondfaira.