Ariolc

Informace o postavě:
Výška:2 metry
Národ:Sedm Mocných
Popis:urostlý, dokonalého zjevu

Ariolc byl jedním ze Sedmi Mocných.

Vzhled

Jako téměř všichni Mocní byl urostlý, měřil dva metry, měl široká ramena a svalnaté tělo. Jeho světlá barva obličeje byla v silném kontrastu k černým očím a tmavým, na ramena padajícím vlasům.

Charakter

Tento Mocný byl pokládán za ješitnou, nádherou se obklopující osobu. Stejně jako bratři ze Společenstva bezčasích ho Pozemšťané považovali za duševně chorého.

Historie

Ariolc se jednoho dne probudil ve svém hradě a od té chvíle následoval VÝZVU. Ve svém šílenství nalezl části Drugunového konvertoru na svém hradě. Pokračoval v hledání a objevil 20 000 dílů tohoto zařízení. Aby ochránil svůj hrad, vybudoval okolo každé komponenty konvertoru emitor šílenství, který se aktivoval, jakmile se část konvertoru vzdálila. Každý, kdo byl vystaven záření emitoru, se od té chvíle považoval za Ariolca. Waringer pojmenoval tento efekt Ariolcův syndrom. Ariolc později zahynul díky svému šílenství.

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!