Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Postavy (důležité) > Armadan z Harpoonu
hledat
Informace o postavě:
Datum narození:?
Úmrtí:?
Národ:Hathoři
Popis:vypadal jako typický Hathor
Tituly:Rytíř Hlubiny
Výskyt postavy v seriálu:
Výskyt v sérii Perry Rhodan:PR 970: Konec strážce
graf výskytu postavy v seriálu

Armadan z Harpoonu byl členem řádu Rytířů Hlubiny.

Vzhled

Armadan z Harpoonu byl Hathor a vzhledem odpovídal typickému zástupci svého národa.

Stejně jako všichni ostatní známí Rytíři Hlubiny byl relativně nesmrtelný.

Životopis

Kdy byl Armadan z Harpoonu vysvěcen Rytířem Hlubiny není přesně známo. Stejně tak málo informací je i o délce jeho života a o velké části jeho poslání ve službách kosmokratů.

Dekalog Elementů

Nejméně jednou v průběhu svého služby Armadan z Harpoonu bojoval také proti Dekalogu Elementů, chaotaršskému protějšku k rytířskému řádu. Přitom setkání s Elementem temnoty přežil jen díky rychlému útěku. V jaké části universa se toto setkání uskutečnilo, v jakém konfliktu a s jakým výsledkem však opět nikdo neví.

Hordy z Garbeše

Přibližně před 1,2 miliony lety byl Armadan vyslán do mocenské oblasti ID. V Mléčné dráze právě probíhal tuhý a úporný boj proti Hordám z Garbeše, které byly vyslány negativní superinteligencí Seth-Apophis na válečné tažení do mocenské oblasti jejího nepřítele. První útok, který se konal v Andromedě, se povedlo odvrátit ještě bez pomoci Vyšších mocností.

Armadanovými nejdůležitějšími pomocníky v této bitvě byli Petroniové, také známí jako Galaktičtí inženýři, kteří pocházeli z duchovního kolektivu Querionů.

Po dlouhém boji - zvláště proti svému tehdejšímu úhlavnímu nepříteli, laboriskému vůdci Hord Amtranikovi - se Armadanovi nakonec podařilo Hordy zastavit. Protože se ale obával, že se jednoho dne opět vrátí, nechal s pomocí Petroniů v Mléčné dráze vybudovat tzv. ZAŘÍZENÍ. Pokud by Garbešané Galaxii opět napadli, protiúder by byl veden právě odtud.

Poslední mise

Jeho poslední mise zavedla Armadana do sektoru Skarnagh-Churmughor - není známo, zda se jedná o galaxii, nebo jen o její část. Zde byla aktivní mocnost, jejíž jméno lze přibližně přeložit jako »Pupek«. Tato bytost byla samotářský, jedinečný tvor, jenž sledoval pouze jeden cíl: absolutní moc. Tato idea působila nakažlivě na národy obývající tuto hvězdnou oblast, přičemž Armadanovi se ani po dlouhém průzkumu nepodařilo zjistit, jak se tato nákaza, respektive postižení šíří. O to horší bylo, že toto postižení nijak nemohl dokázat.

Přitom se dostal do fáze, kdy sám cítil, že náhle zestárl a pomalu umírá. Zdálo se, že jeho relativní nesmrtelnost po tisíciletích vyprchala. A tak se musel současně vypořádat se stářím a jemu neznámou myšlenkovou zbraní.

Zatímco pozoroval nevýznamný národ na odlehlé pouštní planetě, který ještě ani neznal lety do vesmíru, setkal se s androidem Nargem, který se nechal rozpoznat jako posel kosmokratů. Předá mu poselství, že byl počet členů řádu Strážců poněkud decimován, a dá se upřímně říci, že brzy přestane existovat úplně. Armadan byl, nehledě na falešného rytíře Igsoriana z Veyltu, fakticky posledním Rytířem. Ale android se zmíní i o tom, že Armadan musí vykonat ještě sůvj poslední čin, což je přemožení Pupku, jež může být provedeno pouze nějakou silnější ideí. Poslední slova, která Rytíř od svého pověřovatele uslyší, byla: »Dotáhneš to do konce. Kosmokraté ti děkují za tvé neúnavné služby, a ujišťují tě, že nic, co jsi kdy učinil, nebylo marné.« A poté odejde.

Několik týdnů poté Rytíř umírá. Ale ve smrti se mu konečně zjevuje idea, která by přeci jen mohla Pupek přemoci. Byla to představa stáří a smrti, která později bytost prostoupí a ukotví se v ní jako hlavní idea - dokud sama nezemře.

Armadan je pohřben svým androidem Zeidikem na neznámé planetě. Připoutal Rytířovo tělo na větev stromu, takže mrtvý může každé ráno spatři vycházející slunce. Armadan měl tak vidět, že hvězdy ještě nevyhasly. Poté android sám sebe zničí.

Kosmické lodě

Jako většina Rytířů používá také Armadan z Harpoonu Světlobuňku jménem DYKE, která je pravděpodobně výtvorem porleytské techniky.

Také jeho Orbiter byl částečně vybaven Světlobuňkou. Jmenovitě známé jsou zničená NYLE (v Mléčné dráze) a LEGUE (zničil sám před svou smrtí). Předpokládá se však, že tato orbiterská Světlobuňka nedosahovala stejné výkonnosti jako rytířská světlobuňka.

Orbiteři

Jako většina Rytířů objevoval se i Armadan z Harpoonu jen zřídka bez svého Orbitera. Mnoho z nich mu sloužilo celá léta nebo i desetiletí.

Jsou známi následující Orbiteři Armadana z Harpoonu:

Co se Grenodarta týče, Armadan z Harpoonu uvedl, že před dávnými časy měl za Orbitera Läanďana.

Kromě nich měl Armadan z Harpoonu jako pomocníka ještě androida a vlastně i svého důvěrníka: Zeidika.