Vysoké mocnosti Multiverza

(přesměrováno z: Vyšší mocnosti)

Jako Vysoké mocnosti jsou všeobecně chápány entity Multiverza, stojící v cibulovém modelu nad materiálními zdroji a propady. Nad nimi stojí už jen ZÁKON, a podle náznaků i jeho možný tvůrce. Ovšem zdá se, že jak kosmokraté tak i chaotarchové (a dokonce i níže stojící superinteligence) jsou schopni manipulovat Morálním kódem, tedy pravděpodobnou esenci ZÁKONA.

Původně se vycházelo z toho, že se na této úrovni vývoje nacházejí pouze kosmokraté a chaotarchové. Později ale vyšlo najevo, že sem lze zařadit také entitu Si Kitu, matku entropie. Ta možná představuje nezávislou, třetí sílu.

Jelikož je o Vysokých mocnostech známo jen málo, není vyloučeno, že se v této rovině cibulového modelu nacházejí další nezávislé síly.

Dle pozorování Pangalaktických statistiků připadá 21% všech zásahů do kosmické struktury na kosmokraty. Podíl chaotarchů činí 16%. O Si Kitu není v tomto ohledu známo nic. To znamená, že 63% všech zásahů do struktury vesmíru připadá na další bytosti. Ty zřejmě pocházejí z nižších úrovní cibulového modelu.

Procesy jako srážky galaxií mohou vést k vzniku PULZU. PULZ představuje samostatný kosmos, minimálně částečně nezávislý na Morálním kódu Multiverza.

V této multiverzální exklávě nemají Vysoké mocnosti vliv. V souvislosti s PULZEM v galaxii DaGlauš garantoval v roce 1291 NGL kosmokrat Hismoom, že budou smlouvu z DaGlauše respektovat i chaotarchové.

Kosmokratický robot Cairol formuloval dne 28. května 1312 NGL, že: „...Vysoké mocnosti rozhodly, že je třeba omezit rozmach života ještě více. Z toho důvodu bude v celém vesmíru zvýšen hyperfyzikální odpor“ (PR 2199).

Z tohoto výroku by se dalo usuzovat, že se na zvýšení hyperimpedance podíleli i chaotarchové.

Aktuální data:
31.7.2021
1566 před NGL
35. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459426.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!