Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Postavy (důležité) > Antakur z Bitveltu
hledat
Antakur z Bitveltu
Antakur z Bitveltu
© VPM kg.

Antakur z Bitveltu je Inspektor postupu Terminační kolony TRAITOR. Sídlí ve svém Služebnickém hradu CRULT.

O schopnostech a osobnosti Inspektora postupu toho není mnoho známo. Ví se pouze tolik, že pochází z protochaotického vesmíru a s ostatními živými tvory komunikuje mentální cestou.


Vzhled

Antakur se podobá čtyřramenné soše se dvěma tvářemi. Socha dosahuje výšky dvaceti šesti metrů a je devět metrů široká. Skládá se kameni podobného, zevnitř zářícího krystalického materiálu. Hlava nese – podobně je tomu u Orghů či římského boha Januse – dvě humanoidní tváře, která jsou vzájemně odvrácené. Hlava je extrémně úzká. Horní pár rukou má socha roztažen do stran, spodní je sepnut na hrudi.

Dojem, že jde o sochu, vzniká pouze tím, že se Inspektor postupu pohybuje extrémně pomalu. Jothadún ho pozoroval delší dobu a viděl, jak pohnul rukou a otočil hlavu. Do jaké míry umožňuje tělo Inspektorovi postupu, aby konal fyzickou činnost, není známo.


Paradar

Antakur z Bitveltu má schopnost pomalé teleportace.


Dějiny

V lednu 1345 NGL zvěstuje Terminační herold příchod Inspektora postupu. Duální kapitán Zerberoff dostane rozkaz vybudovat VOLAČ, naváděcí maják, který Antakurovi z Bitveltu ukáže cestu do standardního vesmíru. Zerberoff tímto úkolem pověří Duálního vícekapitána Malikadiho, a ten stavbu realizuje v rekordním čase.

VOLAČ je aktivován dne 24. února 1345 NGL. Poté se v jeho blízkosti objeví CRULT, Služebnický hrad. CRULT je po materializaci delší čas obklopen dvě stě kilometrů měřící aureolou, v níž se vyrovnává odlišná strangeness hradu. Antakur z Bitveltu potvrdí Zerberoffa jako velitele jednotek TRAITORu v Mléčné dráze a akceptuje, že komplikace při dobytí této galaxie byly zaviněny chybnými informacemi Temných vyšetřovatelů. V tuto dobu se ještě inspektor není schopen manifestovat na světech označených temnými obelisky. Oznámí brzký přílet několika eskader Chaosu, které posílí Zerberoffovu válečnou moc.

Nejpozději při příletu druhé vlny TRAITORu v srpnu 1345 NGL nabyl Antakur z Bitveltu svou plnou akceschopnost. Podřídí svým přímým rozkazům Dantyrena a dozví se od něho o pozici významných základem LSP a Nového USO. Duál ho také zasvětí do mentality Galaktiků. Na Dantyrenův návrh je CRULT dislokován do Hayoku. Jeden z Temných vyšetřovatelů a Kolonoví motivátoři v tu dobu naplánují atentát na Antakura z Bitveltu. Proveden má být pomocí nanorobotů, jež Effremi Algrim Gún propašuje do Antracitové sféry.

Díky Dantyrenovu varování Antakur atentátu unikne, zatímco se prostřednictvím pomalé teleportace přesune do vedlejší místnosti. Krátce poté je zrádný Temný vyšetřovatel odhalen v Temném distriktu a je zahuben svými soukmenovci.

Jako odměnu za jeho nasazení povýší Antakur z Bitveltu Dantyrena do hodnosti Duálního kapitána, navíc o událostech na CRULTU informuje chaopresora KOLTOROCA. Neúspěch parcelování světů soustavy Arkon považuje Antakur z Bitveltu za dočasný neúspěch, protože pro stavba VULTAPHERu jsou průtahy v řádech let či desetiletí jen drobnou komplikací.

Antakur z Bitveltu vydá Dantyrenovi a Zerberoffovi počátkem roku 1346 NGL rozkaz, aby napadli Galaktiky v Omeze Centauri, a tím z obou Duálních kapitánů udělá konkurenty.

Pozemšťané vyvinou plán na likvidaci druhého Dantyrena, jehož místo má poté zaujmout Roi Danton. Jelikož se obává, že Antakur z Bitveltu podvod rychle prohlédne, požádá Reginald Bull Jádro, aby Inspektora postupu mentálně ovlivnilo. Kolektivní bytost souhlasí a postará se svými aktivitami na CRULTU o vzrušení. Antakur z Bitveltu uvěří v hrozící brzký útok nadřazené entity a stáhne do blízkosti svého hradu všechny volné eskadry Chaosu.

Dne 21. června 1347 NGL uzavře Jádro pakt s odpadlickým Kvantem temnoty jménem G'šogun, náležejícím ke vzbouřeným Temným vyšetřovatelům. G'šogun zajistí, že bude na pozemské komando v CRULTU čekat několik vzbouřenců, připravených pomoci s útokem na Antakura z Bitveltu. Inspektor se soustředí na obranu před Jádrem a povolá ke své obraně šest Duálních kapitánů. Mezi ně patří také Zerberoff, jehož Spár laborátů byl zneškodněn Pozemšťany. Zerberoff umožní lodi DARK GHOUL, aby přistála na Služebnickém hradě.


Zdroje

PR 2337, PR 2338, PR 2339, PR 2342, PR 2343, PR 2362, PR 2363, PR 2375, PR 2396, PR 2458, PR 2470, PR 2472, PR 2473