Služebnický hrad

Služebnický hrad
Služebnický hrad
© VPM kg.

Služebnický hrad je mocná kosmická stanice, sídlo Inspektora postupu Terminační kolony.


Pozice

Ačkoli se zdá, že nemá žádný vlastní pohon, je Služebnický hrad schopen cestovat mezi jednotlivými univerzy. K meziuniverzálnímu skoku je zapotřebí naváděcí signál VOLAČE.


Struktura

Služebnický hrad má podobu ploché mísy o výšce 5,6 kilometrů. Vnější průměr činí u horního okraje 28,5 km. Spodní plochu mísy tvoří ven klenutá plocha o průměru sedmi kilometrů.

Vnitřek mísy klesá v několika terasovitých stupních. Tímto způsobem vznikají tři kruhové zastavěné plochy. První terasa je 1,3 km široká, oba hlubší kruhy mají šířku 2 km. Navíc tu je nejvyšší plošina na horní straně hradu, nazývaná přistávací kruh – ta je 3,45 km široká a vzduchoprázdná.

Na třech kruhových prostranstvích je pomocí silových polí udržována umělá atmosféra. Nachází se zde labyrinty nahuštěných staveb všech možných podob.

Dno mísy tvoří jedenáct kilometrů široká plošina s centrálním kruhem.

Centrální kruh a Úřad pokroku

Na hlubokém, jedenáct kilometrů širokém dně Služebnického hradu se nachází 2,8 km měřící centrální kruh. Od okolí je tato oblast oddělena energetickým plotem. V centrálním kruhu se zvedá Stříbrověž, úřad Inspektora postupu. Jedná se o 1,2 km vysoký komolý kužel – šířka jeho základny činí 1,6 km, vrchní části potom 1 km. Stříbrověž je zcela hladká a j jejích stěnách není ani jediné okno. Je sídlem Inspektora a jsou odtud řízeny operace Terminační kolony.

Antracitová sféra

Kulovitá antracitová sféra o průměru 120 metrů je vlastním stanovištěm Inspektora postupu. Nalézá se v geometrickém středu Stříbrověže. Gravitace uvnitř duté koule směřuje ke středu, takže člověk může nad sebou vidět jiné osoby, zdánlivě visící hlavou dolů ze stropu. Sféra je složena z leštěného, kameni se podobajícího materiálu barvy antracitu. Všude jsou umístěny ovládací pulty. Právě odtud řídí falanga Chaosu Služebnický hrad při skoku mezi univerzy. V antracitové sféře se také zdržuje sám Inspektor postupu.

Temný distrikt

Temný distrikt je domovem Temných vyšetřovatelů. Nalézá se na prostřední terase a od ostatní zástavby ho oddělují hraniční značky. Vstup do v temnotě ponořené zóny je zakázán.

Šachta Chaosu

Mezi spletitými stavbami se nalézá i 20 metrů široká, vertikálně do hlubiny vedoucí šachta. V šachtě vládně stav beztíže, ve stěně je pro případ nouze umístěn žebřík. Za normálních okolností se pro cestu dolů používají létací agregáty. V hlouby šachty panuje uměle vyrobená strangeness.

Kaverna Laborátů

U dna šachty Chaosu se nalézá životní prostor Laborátů. Do šachty a kaverny mohou vstupovat pouze vůči strangeness extrémně odolné bytosti, šachetníci. Šachetníci s nasazením vlastních životů „sklízí“ larvy Laborátů, které se nacházejí na chapadlech této šelmy. Larvy se získávají za pomoci dlouhých tyčí a jsou dodávány k dalšímu zpracování Kolonovým anatomům.

Distrikt hostů

V tomto sektoru hradu jsou ubytováni vznešení hosté Inspektora pokroku. Krom běžného doprovodu jim bývá jako osobní sluha přidělen zdvojenec CzéKih.


Posádka

Ve Služebnickém hradě žije a pracuje asi 20 milionů osob ze všech známých národů Terminační kolony. Jsou zde činní i jednotliví Kolonoví anatomové. Na CRULTU byly viděni i bytosti, podobné Haluťanům či Bestiím.


Skok mezi univerzy

Služebnický hrad může skočit mezi jednotlivými univerzy. Tento postup je doprovázen vysokou strangeness, tím větší, čím byly oba vesmíry „vzdálenější“. Jelikož jen málo tvorů snese podobou strangeness, je většina osádky hradu během skoku v uměle navozeném bezvědomí.

Dosud jediným zdokumentovaným skokem Služebnického hradu je příchod CRULTU. S tím byla spojena obzvláště vysoká hodnota strangeness, z níž lze usoudit, že hrad přibyl ze skutečně odlišného a vzdáleného vesmíru (PR 2342).


Známé Služebnické hrady

  • CRULT – náleží Inspektoru postupu Antakurovi z Bitveltu – hrad Terminační kolony TRAITOR v Mléčné dráze.
  • SIRC – náleží Inspektoru postupu Terkanovi z Voosaru – kolem roku 1346 NGL byl přemístěn do Hangaye.
  • ČOMUC – místo výcviku mladého Duála Ekatus Atimosse.

Zdroje

PR 2342, PR 2343, PR 2363, PR 2406, PR 2418

Aktuální data:
20.9.2021
1566 před NGL
6. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459477.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!