Inspektor postupu

Inspektoři postupu jsou vysoce postavení příslušníci Terminační kolony TRAITOR, kteří mimo jiné nařizují používání Tvrzí Kolony a také určují, jak se v Terminační koloně budou využívat zdroje z podrobených galaxií. Jsou podřízeni přímo příkazům Chaopresorů. Jejich sídlem jsou Služebnické hrady.

Inspektoři postupu jsou informováni pravidelně o všech procesech, které probíhají v oblastech použití Terminační kolony.

Vzhled Duálnímu kapitánovi Zerberoffovi se v Negasíni jeví jako druh mlhy nebo páry, ve kterém se tvoří vír. Je možné, že každý vír reprezentuje jednoho inspektora postupu.

Citát z PR 2300: Z mlhy se uvolnil samostatný vír. Na jeho konci vznikla jakási předtucha zjevení. Roztřepenýma očima na něho shlížela tvář.

Avšak zdá se, že inspektoři postupu mají také úplně materiální tělo, jako např. Antakur z Bitveltu.

Zvláštnosti

Inspektoři postupu pocházejí pravděpodobně z protochaotického universa a v oblasti nasazení je zapotřebí VOLAČ, aby je bylo možné mezi universy zaměřit. Antakur z Bitveltu má paraschopnost pomalé teleportace. Není známo, jestli všichni inspektoři postupu mají tento dar.

Známí inspektoři postupu

Historie

Jedna legenda uvnitř Terminační kolony TRAITOR říká, že inspektoři postupu byli kdysi odvráceni od »otrockého řádu« Kosmokratů, aby podporovali dobro ve vesmíru. Z tohoto důvodu se odvrátili od ZÁKONA.

Není známo, zda-li se jedná jen o propagandu nebo jde o skutečnost.

Aktuální data:
18.10.2021
1566 před NGL
30. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459505.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!