Perry Rhodan 2303 (Česká obálka) Perry Rhodan 2303 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2303
Název:Duální kapitán
(Der duale Kapitän)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Mírojezdci / TERRANOVA
Vydáno poprvé:7. října 2005
Vydáno v češtině:2014
Čas děje: 1344 NGL
Útok na tvrz Kolony – assasin má plán
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Pozemský Rezident nechá prohledat Sluneční soustavu.

Francis Bob Heimann – Velitel lodi TYLL LEYDEN učiní hrozný objev.

Zon Facter – Mikrobestie zběhne k nepříteli.

Demetrius Luke – Siganec se znovu vydává do smrtelného nebezpečí.

Zerberoff – Duální kapitán koordinuje obranné prostředky tvrze.

Na Zemi a mnoha planetách Mléčné dráhy, osídlených lidmi, právě začíná rok 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu. Od změny kosmické hyperkonstanty uplynulo už 13 let. Situace v Galaxii se dalekosáhle stabilizovala: Kosmický obchod vzkvétá, dochází k mnoha pokrokům v oblasti techniky. Zdá se, že nastávají klidné časy.

Perry Rhodan svolá představitele všech galaktických národů ke konferenci na Zemi, aniž by tušil, že již začala nová válka. Za vším stojí chaotarchové, kteří touží získat vznikající negasféru v Hangayi. Zasedání je přepadeno zákeřnými assasiny a mezi delegáty dojde ke strašlivému masakru. Vrazi náleží k Terminační koloně TRAITOR, válečnému červu Chaosu, který míří do Lokální skupiny. Jen Rhodan a několik dalších účastníků konference unikne Bestiím se podobajícím atentátníkům. Lidé brzy zjistí, že nedaleko sluneční soustavy byla vybudována tvrz Terminační kolony. Té nevelí nikdo jiný, než DUÁLNÍ KAPITÁN...


Díky nešťastné náhodě se Pozemšťané dozvědí o přesné pozici tvrze Terminační kolony TRAICOON 0098. Jedno z tamějších děl totiž zničí pozemský křižník BRIXBIE, který se k pevnosti přiblížil až na kritickou vzdálenost. Na místě objeví OBJEVITEL FRIDTJOF NANSEN, který má zjistit, co se BRIXBIE přihodilo, avšak i tato loď je okamžitě zničena. Pozemšťané zjišťují, že nepřítel disponuje zbraní, před níž neobstojí žádný ze známých ochranných štítů: Umocňovač (vrhač) potenciálu. Toto dělo má dosah 5,3 milionů kilometrů – jenom zbraně PRAETORIE dokáží zasahovat cíle ve větší vzdálenosti – a v oblasti o maximálním průměru 25 kilometrů způsobuje přesycení veškeré hmoty. Vzniká gravitační pole o síle neutronové hvězdy, takže během zlomku vteřiny působí na cíl asi 120 miliard gravů. 1800 metrů měřící FRITJOF NANSEN je touto zbraní komprimován do devadesátimetrové koule superhusté hmoty. Tento efekt je pouze dočasný; po určitém čase se stlačená látka roztáhne do původní podoby. U kosmické lodi je tento jev totožný s mocným výbuchem.

Všechny pozemské lodi ve Sluneční soustavě se přesunou k odhalené tvrzi. Použitím tisíců sond se podaří proniknout do temnopole, kulovité sféry o průměru pět set kilometrů, která jinak maří veškeré zaměřovaní. Na místě je i Perry Rhodan – chce být u toto, až budou k dispozici první údaje o TRAICOONU 0098. Vzápětí se ohlásí Siganci, kteří společně se Zonem Facterem nepozorovaně unikli z pevnosti. Rhodan vede rozhovor se svobodnou Mikrobestií a mimo jiné zjistí, že má být Mléčná dráha změněna ve zdrojovou galaxii Terminační kolony. Kolona sama má za úkol urychlit vznik negasféry v Hangayi. Zon Facter doporučí okamžitý útok na pevnost, neboť ta je zranitelná pouze dokud nebude zcela dokončena.

Rhodan nemá žádnou jinou možnost a vydá rozkaz k útoku. Salva PRAETORIE postačí k tomu, aby se zhroutilo temnopole. Vzápětí se aktivuje druhý obranný systém tvrze: Fraktálový zvon. Tento energetický štít má podobu sítě o průměru 50 kilometrů a skládá se ze strukturálních linií. Toto pole pohltí jakoukoli dopadající energii. Vyjde najevo, že fraktálový zvon pracuje ve spektrální oblasti vysokých hyperenergií – díky tomu má podobnou strukturu jako individuálně posílené štíty Antiů.

Další útok má smysl pouze tehdy, bude-li zničen jediný toho času pracující projektor fraktálového zvonu. Tento úkol na sebe chce vzít Zon Facter. Doprovázen Demetriem Lukem a Dani Queenzovou se na palubě temnokapsle vrací do pevnosti. Jde mu o naplnění pomsty na Duálním kapitánovi. Chce ho tedy zabít, zatímco Siganci nesou ke generátoru štítu fúzní nálož. Po návratu do Temnokapsle marně čekají na Facterův návrat, ale Mikrobestie je už v tu dobu po smrti. Kapitán rozpoznal jeho úmysly a zahubil do pomocí svého trýznivého paradaru. Sigancům se v poslední chvíli podaří odstartovat s temnokapslí, ale po příletu k pozemské flotile musí zvláštní plavidlo opustit, neboť je zničeno autodestrukčním impulzem z tvrze. Vzápětí vybuchne nastražená bomba a nepřemožitelný fraktálový zvon zanikne. Pozemské jednotky zaútočí. Ztráty jsou sice vysoké, protože byly sestaveny další vrhače potenciálu, ale TRAICOON 0098 je zničen. Duálnímu kapitánovi se však podaří uniknout.

Siganci při své akci v pevnosti nasbírali nové údaje. Z těchto informací nevyplyne nic dobrého: V druhé vlně má být v Mléčné dráze vybudováno dva tisíce dalších tvrzí Terminační kolony! Kromě toho se brzy vynoří Eskadra Chaosu, jejíž základnou měla být pevnost TRAICOON 0098. Malcolm S. Daellian zjistí, že jednotlivé tvrze lze spojit do mocné struktury. Z více než 2000 pevností by tak vznikl útvar v podobě dvojité šroubovice, 20 000 kilometrů dlouhý...

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál