Perry Rhodan 2304 (Česká obálka) Perry Rhodan 2304 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2304
Název:Stíny nad Atlan Village
(Schatten über Atlan-Village)
Autor:Michael Marcus Thurner
Cyklus:Mírojezdci / TERRANOVA
Vydáno poprvé:14. října 2005
Vydáno v češtině:2014
Čas děje: 1344 NGL
Je to pozemský mladík – a vzbudí pozornost cizince
Hlavní postavy románu:

Marc London – Mladý Pozemšťan se zamiluje.

Zerberoff – Dvě hlavy Duálního kapitána nemají vždy stejný názor.

Malcolm S. Daellian – Ministr bojuje na několika frontách.

Perry Rhodan – Pozemský Rezident absolvuje krátkou návštěvu nedaleké soustavy.

Rudnor – Daellianův nepříjemný spolupracovník.

Na Zemi a mnoha planetách Mléčné dráhy, osídlených lidmi, právě začíná rok 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu. Od změny kosmické hyperkonstanty uplynulo už 13 let. Situace v Galaxii se dalekosáhle stabilizovala: Kosmický obchod vzkvétá a dochází k mnoha pokrokům v oblasti techniky.

Avšak začíná nová válka, neboť do Mléčné dráhy vpadl předvoj Terminační kolony TRAITOR, náležející k Mocnostem Chaosu. V srdci Ligy svobodných Pozemšťanů dochází ke strašlivému krveprolití. Odpovědnými za tento masakr jsou assasinové Chaosu. Atentátníkům unikne jen hrstka delegátů, mezi nimi i Perry Rhodan. Díky odvaze tří Siganců a zrady jednoho z assasinů se podaří objevit tvrz kolony TRAICOON 0098, vybudovanou v bezprostřední blízkosti Sluneční soustavy, a nakonec ji i zničit. Nikdo nepředpokládá, že by výbuchu pevnosti unikl její velitel – a tak se nepozorovaně vynoří STÍN NAD ATLAN VILLAGE ...


Duální kapitán Zerberoff unikl zničení své tvrze a s temnokapslí uprchl na Zemi. Aby ospravedlnil své selhání před kontrolním výborem Terminační kolony, chce dokázat, že ho Temný vyšetřovatel nedostatečně informoval o poměrech v Mléčné dráze. V Terranii skutečně zaslechne dva pojmy, které jsou mu zcela cizí: projekt BACKDOOR a flotila TERRANOVA. Sice to nemá spojitost se zničením pevnosti, ale Zerberoff v celé věci pátrá dále – nejspíš proto, že jeho gančkarenská polovina jménem Aroff pociťuje vůči lidstvu zvláštní fascinaci, zatímco Zerbone (půle Mor'Daera) by ho nejraději okamžitě zničila. Během svých průzkumů naváže Duální kapitán nevysvětlitelné myšlenkové spojení se zřejmě psionicky nadaným Pozemšťanem. Zerberoff se rozhodne tohoto člověka ovládnout.

Zerberoffova přítomnost nezůstane pro Pozemšťany tajemstvím. Výzkumnému týmu Malcolma S. Daelliana se podaří identifikovat typické energetické emise temnopole. Tak se Daellian dostane Zerberoffovi na stopu, avšak nemůže ho dokonale lokalizovat, neboť měření lze provádět jen na krátkou vzdálenost a je nepřesné. Daellian kromě toho ve spolupráci s USO vynalezne novou zaměřovací aparaturu, vycházející z takzvané ultražirafy. Nové zařízení dostane jména Kantorův sextant, neboť původní myšlenka pochází od zesnulého Mylese Kantora. Sextant je výrazně dokonalejší než ultražirafa, má širší frekvenční rozsah, delší dosah – a je především daleko kompaktnější než masivní starý přístroj.

Dne 20. 02. 1344 NGL je dokončen projekt BACKDOOR: Transmiterová cesta mezi Merkurem a Maldonaldem, první planetou soustavy Vega. Transmiterová stanice BACKDOOR na Merkuru má gigantické rozměry. Její průměr činí 90 kilometrů, osm 1,5 kilometrů širokých nárazových štítových polí se stará o přesun mohutných kontejnerů. Potřebnou energii získává sluneční čerpadlo, které bylo dříve součástí soustavy ASP. Perry Rhodan se osobně zúčastní prvního experimentálního skoku do systému Vega.

Mezitím Zerberoff nalezne Pozemšťana, s nímž už několikrát navázal krátké telepatické spojení. Hledaným je Marc London, devatenáctiletý student kosmopsychologie, který ani náhodou netuší, že disponuje psionickou schopností. A přitom právě tomuto daru nejspíše vděčí za to, že se mu zjevuje Fawn Suzuke (nebo spíše tělesná projekce mladé, v Jádru pobývající ženy). Londýn ji považuje za zcela normální dívku a zamiloval se do ní. Dříve než může Daellian stanovit pozici Duálního kapitána, vetřelec unese Londona a uprchne z dosahu zaměřovačů...

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál