Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Technologie > Antitemporální slapové pole
hledat

Antitemporální slapové pole

(přesměrováno z: ASP)

Princip pole

Antitemporální slapové pole, vyvinuté profesorem Geoffry Abelem Waringerem, představuje další vývojový stupeň časového štítu Ulebů. Převádí energii ze Slunce takzvaným hypertronovým čerpadlem. Energii zpracovává hlavní slapový měnič, uložený na Merkuru a předává ji ostatním planetám a měsícům. Tam ji odebírají antitemporální konvertory. Společně vytvářejí ASP, nezávislou časovou rovinu, oproti normálnímu času posunutou o pět minut do budoucnosti. Do pole zahalené objekty jsou na původním místě, nelze je však zaměřit ani napadnout (bez použití vysoce vyspělé techniky). Těleso v labilní zóně APS pro reálný čas neexistuje.

Historie

Soustava Enemy

Ulebové a jejich soustava Enemy se skrývali v časovém poli, variantě ASP. Pole, obklopující obří svět Atlas a jeho 13 měsíců, bylo přitom napájeno sacím paprskem ze slunce. Do temporálního štítu se vstupovalo skrze časový transmiter, 100 km měřící energetickou kouli nad korónou Enemy.

V roce 2437 proniklo pozemské úderné komando transmiterovým planetoidem Sezam do nitra ASP. Po sabotáži zdroje energie se Atlas a jeho měsíce zhroutily zpět do normálního univerza.

Ulebové systém Enemy okamžitě zahalili do paratronového štítu. Hyperšoková vlna pádu však již byla zachycena Budovateli centra, kteří z M 87 vyslali expediční svaz. Celá soustava pak padla za oběť nově, v niž Budovatelé proměnili slunce Enemy.

Komando Pozemšťanů ještě stihlo ukořistit technologické podklady Ulebů. Mezi jiným zde nalezli konstrukční plány generátoru časového štítu.

Sluneční soustava

Pozemšťané po roce 2437 rozvinuli techniku ASP Ulebů. Při rozluštění principu pole jim vydatně pomáhali Posbiové, kteří kdysi používali podobná zařízení – relativní štíty.

Základním kamenem tajného plánu Laurin byla dislokace Sluneční soustavy do antitemporálního slapového pole. K zahalení celého systému byla zapotřebí asi dvousetkilometrová hlavní stanice, a stovky ASP satelitů, stabilizujících pole této velikosti. Centrální stanici, hlavní slapový měnič, vybudovali Pozemšťané na Merkuru, na stejném místě stálo i hypertronové čerpadlo, zásobující celý komplex sluneční energií.

Dne 30. řjna 3430 byla Sluneční soustava v průběhu realizace plánu Laurin přenesena do ASP a posunuta pět minut do budoucnosti. Tím byl znemožněn útok Protipozemské koalice a z domova lidstva se stala Soustava duchů.

Takzvanou temporální propustí bylo umožněno spojení labilní zóny v budoucnosti s reálným časem. Propusť také dovolovala zbudování Cesty kontejnerů, transmiterové cesty na Olymp.