Enemy

Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Počet hvězd v soustavě:1
Počet planet v soustavě:1

Domovská soustava První vibrační moci neboli Ulebů. Její jedinou planetou byl Atlas, kolem něhož kroužilo třináct měsíců. Celou soustavu halil časový štít (z něhož pochází např. pozemské antitemporární slapové pole). K Atlasu se dalo dostat pouze časovým transmiterem. Po průniku pozemského komanda a likvidaci časového pole se aktivoval druhý defenzivní systém - prakticky nenapadnutelný paratron.

Soustava ležela v materiálním mostě mezi Malým a Velkým Magellanovým mračnem. Roku 2427 byla zcela zničena Budovateli centra, kteří slunce Enemy změnili v novu.

Aktuální data:
1.8.2021
1566 před NGL
36. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459427.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!