Atlas

Astronomická data:
Průměr:586 000 km
Gravitace:4,1 g
Průměrná teplota:180°C
Počet měsíců:13
Vzdálenost od slunce:850 mil. km
Soustava:Enemy
Vzdálenost k Zemi:190 000 LY
Obyvatelé planety:
Ulebové, Gurradové, Gohkové
Měsíce planety:
Uleb I - XIII

Atlas je jediná planeta systému Enemy, ležícím v materiálovém mostu mezi Malým a Velkým Magellanovým mrakem, vzdálením přibližně 6000 světelných let od VMM. Mezi třináct Atlasových měsíců patří také obytný svět Ulebů, Uleb I.

Přehled

Atlas krouží okolo svého slunce ve vzdálenosti 850 milionů kilometrů. Má průměr 586 000 km, neobyčejně rychle rotuje kolem vlastní osy a má gravitaci jenom 4,1 g, což je při jeho velikosti krajně nápadné. Bouřlivá a hustá atmosféra planety se skládá z vodíku, amoniaku a metanu. Na planetárním povrchu panují nízké teploty. Jsou zde amoniaková moře a mocné pohoří, na nichý leží amoniakový sníh.

Na rozdíl od svého slunce se Atlas permanentně nalézá 5 minut v relativní budoucnosti a to díky časovému poli (vylepšenou variantou je antitemporální slapové pole), projektovanému ze stanice na povrchu planety. Bílá energetická koule o průměru 100 kilometrů, nacházející se u slunce, slouží mimo jiné jako časový transmiter, jímž lze dosáhnout Atlasu. Potřebná hyperenergie je sacím paprskem odebírána ze slunce Enemy. Energie je odvedena do budoucnosti, kde je využita k udržování časového pole.

Uvnitř planety se nalézá rozsáhlá stanice. Kromě zařízení antitemporálního slapového pole jsou zde i četné nouzové transmitery Ulebů, mezi jinými i zařízení, spojující Atlas s planetou Port Gurrad.

Přístup do časového úkrytu, v němž se nalézá Atlas a jeho 13 měsíců, vede přes asteroid Sezam. Na Sezamu je nainstalován transportní systém, který prolétající lodě odešle do časového transmiteru slunce Enemy.

Měsíce

Atlas díky svým 13 měsícům, sestaveným na identické oběžné dráze, silně připomíná soustavu Wheel Budovatelů centra ve středu dutoslunce (v M 87).

13 měsíců krouží okolo planety v rozestupech 1,5 milionu kilometrů. Jedná se o Zemi podobné světy.

Měsíce Uleb II až Uleb XIII jsou k zemědělská, průmyslová a výzkumná centra Ulebů (a tedy Časové policie). Jako otroci se zde lopotí nesčetní Gurradové a příslušnící mnohých dalších národů.

Uleb I

Uleb I je obytný svět Ulebů. Jedná se o rajskou planetu. Měsíc má čtyři hlavní kontinenty, dva v severní a dva v jižní hemisféře. Pevniny odděluje v oblasti rovníku rozlehlý oceán. Na Ulebu I jsou pohoří vysoká až devět tisíc metrů. Je zde až nápadně velké množství vodopádů, zřejmě uměle zřízených. Pevninu protíná spousta vodních toků. Na každém ze čtyř kontinentů panuje stejné podnebí. Na vkus lidí zde je trochu teplo, ale Ulebům to zřejmě vyhovuje.

Žije zde 8 milionů Ulebů. Ulebové žijí v kopulovitých budových, rozesetých po krajině. Stejně jako Haluťané jsou i Jednokondiční samotáři a individualisté.

Kromě Ulebů obývají měsíc ještě Gohkové, žijící v dutinách stromů. Každý Uleb má jednoho Gohka jako poradce. Ti se starají zejména o to, aby se mezi sebou krutí Ulebové nepozabíjeli.

Uleb VIII

Uleb VIII je zemědělský svět.

Historie

2437

S pomocí informací Icho Tolota se podaří vyrobit napodobeninu hyperenergeticky aktivních virů, tajné zbraně Ulebů proti ostatním druhům Bestií. Pozemšťané využijí zdánlivou hypernákazu k tomu, aby zpanikařili Uleby na Port Gurradu a přinutili je k bezhlavému útěku (PR 395).

Major Pandar Runete se space jetem C–13, na jehož palubě jsou krom něho samotného ještě Roi Danton, Gucky, bratři Woolverové a dr. Josef Lieber, pak k smrti vyděšené Uleby následuje až k asteroidu Sezam. Zatímco se pak komando teleportuje na ulebskou loď a spolu s ní absolvuje cestu do budoucnosti, vrací se major Runete s jetemzpět na CREST V.

Zdánlivě infikovaní Ulebové jsou chladnokrevně usmrceni svými sokmenovci, ale Dantonova skupina unikne záhubě na Atlasu a zde nakonec zničí zařízení temporálního pole. Detonací základny Jednokondičních, prudkými otřesy půdy a výbuchy několika sopek je následně zpustošen povrch Atlasu (PR 396).

Po úspěšné sabotáži na Atlasu se zhroutí antitemporální slapové pole. Transmiterem z Port Gurradu do soustavy Enemy pronikne space jet s Atlanem, Icho Tolot, Tako Kakutou a Armondem Bysipherem. Obě skupiny spojí své síly.

Ulebové zahalí planetu a její měsíce do paratronového štítu, napájeného elektrárnami 13 měsíců. Tento paratronový štít je díky antistrukturnímu pólování imunní vůči lemurským protipólovým zářičům (rušičům polí).

Pozemské komando pod Atlanových vedením nakonec zničí elektrárnu na Ulebu I. Tím vznikne dočasná trhlina v paratronovém štítu. Lehký křižník LABORA využije situace, vnikne trhlinou k Atlasu a zachrání údernou skupinu. Následně se stáhne mimo paratron, zatímco se otvor v poli pomalu uzavře (PR 397).

Budovatelé centra zachytí v M 87 mocnou rázovou vlnu, vznikou při pádu Atlasu do přítomnosti. Vyšlou flotilu 30 000 velkých bojových plavidel Dumfriů, vybavených Dimetransovým pohonem. Flotila dosáhne středu Galaxie a rychle se přesune k soustavě Enemy. BdC nechají změnit slunce Enemy v novu, a tak odsoudí k záhubě celou civilizaci Jednokondičních. Když se v paratronovém štítu objeví první trhliny, proletí dovnitř korveta KC–11 z CRESTu V a přistane na Ulebu I, aby zde její posádka ukořistila technické podklady Ulebů. Během této akce zemře v palbě tří Bestií Roi Danton (PR 399).

Pozn.: Danton se později znovu objeví a tvrdí se, že byl zachráněn gurradským vědcem (PR 447), avšak existují domněnky, že tento Roi Danton pochází ve skutečnosti z paralelního vesmíru a Michael Rhodan opravdu zahynul v přestřelce s Bestiemi (viz. komentář PR 2080).

Aktuální data:
20.9.2021
1566 před NGL
6. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459477.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!