Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Kosmické lodě > PRAETORIA
hledat

PRAETORIA je pod přísným utajením vyvinutý, na bázi modulů založený lodní gigant, při jehož stavbě se nepoužívala prakticky žádná hypertechnika. Má tvar prostorového kříže s 21 kilometrů dlouhou osou. Skládá se z 116 přebudovaných posbiovských krychlí s délkou hrany 3 km (nová třída KVASAR, zvaná také LSP-BOX) a centrální koule o průměru 2 500 metrů.

Všechny jednotky jsou zcela samostatné, avšak mohou jednat i koordinovaně. PRAETORII lze kompletně rozložit (fragmentovat) a spolu se všemi pomocnými čluny tak vytvořit silnou a údernou flotilu, kterou neovlivňuje zvýšená hyperimpedance.

V kombinovaném (defragmentovaném) stavu je PRAETORIA nepřemožitelná letuschopná vesmírná stanice, obsahující 960 transformačních kanónů, synchronizovatelných tak, jak to nelze napodobit u žádné jiné flotily. Kostky jsou řazeny takovým způsobem, že v místech křížení vznikají vynikající opravárenské loděnice a servisní šachty.

Standardní posádka se skládá z 43 000 osob, která jsou podrobeny hierarchické velitelské struktuře, jaká se používala u Solární flotily (nevládnou tak poněkud bližší a uvolněnější vztahy, které jsou běžné u jiných lodí LSP). Navíc je na palubě dalších 2 190 000 Posbiů. Velitelem PRAETORIE je plukovník Vaccon, Vincraner, který je neustále doprovázen svým němým dvojčetem Siamoghem. Oba jsou mutanti a mají schopnost vycítit v předstihu zlomků sekundy hyperfyzikální procesy. Zásobování energií je u PRAETORIE řešeno nugas (nuklear gas) černoštítovým reaktorem a fúzními elektrárnami. Centrální koule a všechny LSP-BOXY mají biopozitronickou počítačovou síť, která v defragmentovaném stavu vytváří obrovský počítač jménem PRAETOR. Lodě mají protonové impulzní trysky a vylepšené lineární pohony, vycházející z modifikovaného Kalupova konvertoru. Hawkovy konvertory pracují spolehlivě i při velkém hy-perodporu...