Zon Facter

z Databáze Multiversa
Informace o postavě:
Úmrtí:14. února 1344 NGL
Výška:21 cm
Národ:Mikrobestie
Popis:miniaturní verze Haluťana
Tituly:asasín Chaosu
Zon Facter
Zon Facter
© VPM kg.

Zon Facter byl jednou z Mikrobestií.

Vzhled

Facter se ve všech ohledech podobal Haluťanovi – s jedinou významnou výjimkou: byl toliko 21 cm vysoký a 16 cm široký.

Popis

Zon Facter byl na Mikrobestii až velice ukázněný, nikdy se nevzdával a vždy bojoval až do konce. Strach pocítil jen při setkání s Duálním kapitánem. Když odumřel Spár laborátů, který ho doposud činil věrným služebníkem Terminační kolony, získal zpět svou svobodnou vůli. K TRAITORU cítil už jen bezbřehou nenávist a toužil po pomstě za své zotročení.


Dějiny

Dne 4. února 1344 NGL vedl Zon Facter jako vůdce asasínů chaosu útok na Solární rezidenci, kde se konala takzvaná Budovatelská konference národů. V průběhu bojové akci byl Perrym Rhodanem a Bostichem I. vlákán do pasti. Z ní unikl těžce zraněný.

Při návratu k TRAICOON 0098 cítil stále silnější bolesti hlavy. Šlo o symptomy provázející postupné odumírání spáru Laborátů. Jako bezprostřední následek zmizela Facterova loajalita k Terminační koloně a Mikrobestie nabyla dávno ztracenou duševní svobodu. Jako trest za selhání při úderu proti Zemi byl zbaven velitelského postu, který převzal Val Rabozo. Spolu s dalšími Mikrobestiemi byl pak Facter potrestán endogenní trýzní. Zon Facter přečkal všechny uvedené potíže a dne 7. února byl definitivně osvobozen od subtilního kontrolního mechanismu Terminační kolony. Ve stejný čas náhodou zpozoroval Sigance, kteří infiltrovali Tvrz Kolony. Spojil se s nimi a pomohl jim k útěku. Jako protislužbu mu Siganci museli umožnit rozhovor s Perrym Rhodanem, s nímž se Mikrobestie chtěla dohodnout na dalším postupu.

Facter přiměl Perryho Rhodana k útoku na TRAICOON 0098, musel ale poznat, že ofenzívní a defenzívní výzbroj tvrze byla již dalekosáhle dokončena. S Demetriem Lukem a Dani Queenzovou se vrátil do pevnosti. Zatímco Siganci uložili bomby k projektoru fraktálového zvonu, Mikrobestie se vydala za Duálním kapitánem. Pokus zabít Zerberoffa však ztroskotal. Duální kapitán poznal úmysly Zona Factera a ochromil ho endogenní trýzní. Dne 14. února 1344 NGL vedlo další kruté mučení ke smrti Mikrobestie.

Zdroje

PR 2300, PR 2301