Perry Rhodan 2301 (Česká obálka) Perry Rhodan 2301 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2301
Název:V pevnosti Kolony
(Im Kolonnen-Fort)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Mírojezdci / TERRANOVA
Vydáno poprvé:23.září 2005
Vydáno v češtině:2014
Čas děje: 1344 NGL
Tři proti Chaosu – jsou pronásledováni v TRAICOONU 0098
Hlavní postavy románu:

Demetrius Luke – Rezident ze Sigy prokáže odvahu, rozhodnost a ochotu nést riziko.

Dani Queenzová – Siganka si zachová chladnou hlavu.

Ashlon Fogel – Ministr je vystaven zákeřnostem techniky.

Zon Facter – Mikrobestie musí bojovat až do hořkého konce.

Duální kapitán – Velitel sil Chaosu se prokáže jako neúprosný nepřítel.

Na Zemi a mnoha planetách Mléčné dráhy, osídlených lidmi, právě začíná rok 1344 Nového ga-laktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu. Od změny kosmické hyperkonstanty uplynulo už 13 let. Situace v Galaxii se dalekosáhle stabilizovala: Kosmický obchod vzkvétá, dochází k mnoha pokrokům v oblasti techniky. Zdá se, že nastávají klidné časy.

Perry Rhodan svolá představitele všech galaktických národů ke konferenci na Zemi, aniž by tušil, že již začala válka. Zasedání je přepadeno zákeřnými vrahy a mezi delegáty dojde ke strašlivému masakru. Jen Rhodan a několik dalších účastníků konference unikne atentátníkům, vyslaným Mocnostmi Chaosu. Tým smělých Siganců pronásleduje jednoho z assasinů – a krátce nato jsou malí potomci lidí ve smrtelném nebezpečí: operují totiž v PEVNOSTI KOLONY...


Perry Rhodan je stále ještě pod tlakem katastrofálních událostí kolem konference národů v Terranii. Nehledí nyní na budoucnost lidstva příliš optimisticky, nenechá se však zlomit. Nastal případ Lámání chleba a Mocnosti Chaosu zaútočily proti Zemi. Přišli mnohem dříve, než kdokoli očekával – Sluneční soustava ještě není na střet s Chaosem ani zdaleka připravena. Spolu s Malcolmem S. Daellianem se Rhodan odebere na Měsíc. Ve Zwiebově kráteru je tam RICHARD BURTON přestavován tak, aby v dohledné době absolvoval nebezpečnou expedici k negasféře v Hangayi. Navíc se zde buduje nová flotila TERRANOVA. Částí tohoto vysoce utajovaného loďstva jsou tendry LORETTA, šestikilometrový diskovití obři podobní tendrům DINO, spojení s plavidlem třídy OBJEVITEL coby řídící jednotkou. Toto jsou události v Sluneční soustavě.

Na okraji systému jsou tři černí pasažéři – Demetrius Luke, Dani Queenzová a Ashlon Fogel v Temnokapsli Zona Factera na cestě k TRAICOONU 0098, kolonové pevnosti, náležející k Terminační koloně TRAITOR. Pevnost je pod kontrolou Duálního kapitána a Zon Facter má ze svého nadřízeného strach – to je emoce, kterou Mikrobestie za normálních okolností vůbec neznají. Bojí se, protože jeho oddíl částečně selhal a to se za celou dobu existence assasinů Chaosu ještě nikdy nepřihodilo. Facter se navíc obává reakce svého zástupce. Val Rabozo jistě využije této příležitosti, aby se stal vrchním velitelem všech Mikrobestií v pevnosti.

Temnokapsle přistane a třem Sigancům se ji podaří nepozorovaně opustit. Po prvních průzkumech gigantické stanice zjistí, že se nachází jen několik světelných měsíců od Sluneční soustavy a že tvrz není ještě zcela dokončena. Siganci pokračují v prohledávání pevnosti nejdříve zcela nepovšimnuti. Narazí přitom na bytosti mnoha národů, plnící různorodé, ale přesně definované úkoly. Na základně Chaosu panuje přísný pořádek. Tři Siganci vyzvědí, že stanice je asi 16 km dlouhá, 11 km široká a 9 km vysoká a skládá se z ricodinové vrstvené hmoty. TRAICOON 0098 je prozatím jedno velké staveniště, na němž panuje obrovský provoz. Yong-Dreqové jsou dělníci, jsou vedeni ptákům podobnými Gančkareny. Tři Siganci poslouchají radiokomunikační přenosy ve stanici a narazí přitom na výraz „Fraktálový zvon“, s nímž si však nic nepočnou. Později se setkají s Mor'Daery, strážním vojskem pevnosti. Následně jsou odhaleni, ale podaří se jim uprchnout.

Zon Facter má zcela jiné problémy. Trpí příšernými bolestmi hlavy a ke všemu ho ještě zavolají k Duálnímu kapitánovi. Mikrobestie podá hlášení a čeká na reakci velitele. V očích Duálního kapitána assasin zcela selhal. Potrestá ho pomocí svého paradaru, který mu umožňuje způsobit jiným bytostem neskutečnou trýzeň. Ale po chvíli paramučení ukončí, nechce totiž Mikrobestii zabít.

Zon Facter je následně napaden svými druhy a v potyčce ztratí vědomí. Toho využije Val Rabozo a stane se novým náčelníkem Mikrobestií z TRAICOONU 0089. Facter může být vlastně rád, že vůbec přežil.

Když se Zon Facter opět probudí, leží ve svém příbytku a stále ho sužují bolesti hlavy. Pak se v něm vynoří dávno ztracené vzpomínky na původ jeho lidu. Každá z Mikrobestií, vytvořených „ve zkumavce“, byla vybavena Spárem Laboráta, čipem vsazeným do mozku, který z nich udělal věrné a loajální poddané Terminační kolony. Facterův Spár byl však zničen díky traumatu, utrpěnému během bojů v Solární rezidenci. Facter přežil a přestál i druhé slyšení u Duálního kapitána, takže nyní je volný a jeho mysl je osvobozena. Mikrobestie si okamžitě vyvine nenávist proti svému dosavadnímu utlačovateli.

Zpět ve svém příbytku zpozoruje malou zelenou postavu, která se mihne u okna. Facter to nejdřív považuje za halucinaci, potom však opět spatří Sigance a vzpomene si, o koho jde. Pomůže jim však proniknout do útrob TRAICOONU 0098?

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál