Perry Rhodan 2300 (Česká obálka) Perry Rhodan 2300 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2300
Název:Předzvěsti chaosu
(Vorboten des Chaos)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Mírojezdci / TERRANOVA
Vydáno poprvé:16.9.2005
Vydáno v češtině:2014
Čas děje: 1344 NGL
Jsou to Bestie z TRAITORU - přinášejí smrt a zkázu
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Nesmrtelný Pozemšťan svolává konferenci galaktických národů.

Bostich I. – Imperátor z Arkonu se vydá na dlouhou pouť.

Gucky – Myšob přeroste v nebezpečí sám sebe.

Zon Facter – Zákeřný vrah Terminační kolony nesplní své poslání.

Demetrius Luke – Siganec se ukáže jako tvrdý bojovník.

Na Zemi a mnoha planetách Mléčné dráhy, osídlených lidmi, právě začíná rok 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu. Od doby, kdy Perry Rhodan na palubě malé kosmické rakety odstartoval ke hvězdám a otevřel tak Pozemšťanům dveře kosmu, uplynulo téměř tři tisíce let.

Země – neboli Terra, jak se jí všeobecně říká – tvoří už dávno centrum vzkvétající hvězdné říše, složené z tisíce planet. V Lize svobodných Pozemšťanů nežijí jen potomci lidí, ale i příslušníci jiných národů. Myšob Gucky je pro mnohé typickým příkladem; kromě něho je na hlavních světech Ligy bezpočet cizích bytostí.

Perry Rhodan a jeho spolubojovníci dobře vědí, že žádný mír netrvá věčně. Země již čelila mnoho nepřátelským útokům. Tak je tomu i v těchto dnech, kdy se vynoří nový temný protivník. Jde o POSLY CHAOSU


Počátkem roku 1344 NGL (4931 po Kr.), dobře 12 let po hyperšoku, se situace v Mléčné dráze dalekosáhle stabilizovala – rozhodně v galaktické westside. Naproti tomu v eastside běsní děsivá bratrovražedná válka mezi národy Bluesanů. Na Zemi a ostatních obydlených světech westside vládne relativní klid, dokonce se znovu podařilo obnovit pravidelné lety do kosmu. Přesto ještě zbývá dost práce, neboť se galaktické národy velice vzdálily z jednotného galaktického společenství. Perry Rhodan pochopil, že takové společenství je zcela nezbytné, zejména kvůli stále ještě ne plně doceněné hrozbě, představované v Hangayi vznikající negasférou. Rhodan proto sezve zástupce všech mocenských seskupení Mléčné dráhy, ke kterým počítá i Nové USO, ke konferenci, která se má konat dne 04. 02. 1344 NGL v Solární rezidenci na Zemi.

Během příprav na konferenci prodělá Rhodan zvláštní setkání: Naváže s ním kontakt Jádro, kolektivní duše vzniklá splynutím monochromatických mutantů. Jádro vystupuje formou tělesné projekce dívky jménem Fawn Suzuke. Rhodan je varován před Terminační kolonou TRAITOR, která se má brzy objevit v Galaxii. Vzápětí se spojení přeruší. O něco později začíná konference a nejprve jde vše podle plánu. Jsou zastoupeny nejdůležitější národy galaktické westside, objevil se dokonce i Imperátor Bostich I. z Arkonu – se svou novou trůní flotilou. Bluesané se samozřejmě neukázali (s eastside neexistuje prakticky žádné spojení), Haluťané a Akonané rovněž nepřiletěli. První kvůli jejich známé zdrženlivosti, ti druzí pravděpodobně proto, že moc v Modré soustavě převzalo Energetické komando.

Perry Rhodan má zahajovací řeč. Chce dát galaktickým národům společnou vizi a současně možnost drasticky zkrátit dlouhé a náročné cesty mezi jednotlivými hvězdnými soustavami (po hyperšoku jsou vesmírné lety nesmírně nákladné a dost nespolehlivé). Proto má být vybudována transmiterová síť, jenž má jednoho dne spojit všechny obydlené planety Mléčné dráhy. Za zvýšené hyperimpedance tyto plány zdánlivě hraničí se šílenstvím, avšak je naprosto reálné je uskutečnit – ale jenom s technikou, kterou disponují jen a jen Pozemšťané. Na Ferrolu byl nalezen klecový transmiter, bezchybně fungující i po hyperšoku. Obrovská spotřeba energie tohoto zařízení může být plně pokryta jen nově vyvinutým slunečním čerpadlem Malcolma S. Daelliana. Rhodan je připraven poskytnout potřebnou technologii všem galaktickým národům, má ale dvě podmínky: Všechny účastnící se strany mají podepsat mírové smlouvy, kromě toho má být dohodnuto rozdělení hvězdokup, dříve ukrytých do hyperkokonů a nyní opuštěných jejich obyvateli.

Rhodanův návrh narazí na zájem, ale i na odmítnutí. Například Skokani jsou všechno jiné než nadšení, neboť se obávají ohrožení své nesmírné hospodářské moci, kterou nabyli po hyperšoku. Bostich však pozorně naslouchá, neboť transmiterové spojení by mu umožnilo získat kontrolu nad jeho rozpadající se vesmírnou říší. Stovky systémů se již vzdali členství v Impériu a vytvořily svrchované mocenské bloky – a arkonidské loďstvo nemůže být díky vysokému hyperodporu všude včas, aby takovou rebelii zardousilo. Konference je večer přerušena a má pokračovat ráno. V tu chvíli se podruhé objeví projekce Fawn Suzuke. Tentokrát je u Rhodana Mondra Diamondová, a celý rozhovor zapíše. Jádro proklamuje, že začíná válka o negasféru v Hangayi. Kosmokraté jsou vázáni rozsáhlými útoky chaotarchů, přesto je zřejmě pomoc pro Mléčnou dráhu na cestě. Než tato kosmokratická výpomoc dorazí, musí se o sebe Sluneční soustava za každou cenu postarat sama, aby mohla později zasáhnout do střetu. Terminační kolona TRAITOR, obrovské loďstvo, podobající se Nekonečné Armadě, se již dalo do pohybu, aby pro chaotarchy dobylo vznikající negasféru. Bašta TRAITORU se nalézá docela blízko Sluneční soustavy. Než projekce Fawn Suzuke konečně zmizí, vyzradí Jádro ještě, že lidstvo varovalo z pověření ID. Superinteligence má vážné problémy a nemůže lidstvo ochránit. Není schopna zasáhnout ani kolem Hangaye.

Konference pokračuje další den. Rhodan však nepředvídá, že nepřítel je již v bezprostřední blízkosti. Z tvrze Kolony TRAICOON 0098, umístěné na prahu Sluneční soustavy a ukryté v ochraně temnopole (a tedy neviditelné pro všechny lokalizační systémy Pozemšťanů), byli na Zem vysláni assasini Chaosu. Tlupa těchto assasinů přichází s nezaměřitelnými Temnokapslemi k Solární rezidenci a kryta deflektory do ní vnikne. Tlupa přináší suprapulzní impondéry a s jejich pomocí zneškodní všechny aktivní přístroje v Rezidenci. Následně zlikviduje bezpečností síly a napadne neozbrojené účastníky konference. První obětí je Maurenzi Curtiz, První Pozemšťan. Bostich a Roi Danton jsou těžce zraněni, umírají stovky delegátů. Teprve když Gucky rozdělí zbraně a bojové obleky, můžou se Pozemšťané do neviditelných útočníků náležitě pustit. Rhodan dopraví Bosticha do bezpečí. Společně nalákají jednoho z cizinců do pasti. K všeobecnému překvapení jde o dvaceticentimetrovou verzi Haluťana! Tato bytost má jinak všechny schopnosti, které lidé znají u obrů z Halutu (nebo jejich předků – Bestií). Jsou to nemilosrdní a agresivní bojovníci, kteří mohou svému tělu dodat pevnost molekulárně zahuštěné oceli a disponují dvěma mozky.

Mezitím zareagují bezpečnostní síly mimo Solární rezidenci, navíc spěchá na pomoc vesmírný kolos trůní flotily. Přeživší Mikrobestie musí prchnout. Navzdory všem informacím, které o Pozemšťanech získali od svých špionů, nepočítali s tak mocným odporem a především nečekali zásah parapsychicky nadané bytosti. Jejich velitel, Zon Facter, jenž padl do Rhodanovy a Bostichovy pasti, ale těžce zraněný z ní dokázal uniknout, se vleče k poslední Temnokapsli. Nezpozoruje, že ho sledují tři Siganci. Tento malinký lid opět sídlí na své domovské planetě Size a vyslal svou delegaci na konference. Nyní se ministerský předseda Demetrius Luke (exspecialista USO), ministr Ashlon Fogel a asistentka Dani Queenzová propašují do Temnokapsle Zona Factera, s níž se vrací do tvrze Kolony.

Perry Rhodan prohlásí, že nastal případ Lámání chleba – útoku Mocností Chaosu. Projekt výstavby celogalaktické transmiterové sítě musí být prozatím uložen k ledu. Ačkoli byly zabity téměř dvě třetiny z 2400 účastníků konference, nedosáhly Mikrobestie svého hlavního cíle a neoslabily snahu Pozemšťanů sjednotit Galaxii. Bostich je opět v pořádku, Roi Danton sice ztratil levou nohu, ale ta mu díky čipu buněčné aktivace časem doroste. Na poslední schůzi předvede Rhodan poslancům Mondřin zápis rozmluvy s Jádrem. Teď všichni v eastside Mléčné dráhy vědí, s kým budou muset bojovat. Rhodan vydá rozkaz, aby lodě lidstva pátraly po Terminační koloně, současně chce nasadit novou flotilu TERRANOVA. Neboť jedno je jisté: Přichází válka..!

Aktuální data:
6.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459766.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál