Mikrobestie

Mikrobestie
Mikrobestie
© VPM kg.

Mikrobestie se v Mléčné dráze poprvé objevily roku 1344 NGL. Jedná se o uměle vypěstované vojáky TRAITORu, pocházející z Bestií z galaxie M 87.

Obecně

Mikrobestie jsou chovány in vitro. Při jejich produkci na palubě skapalmbárky LUCRIFIR vzniká mnoho „zmetků“. Když životaschopné Mikrobestie poněkud odrostou, jsou jim do mozků implantovány spáry laborátů, které z nich dělají naprosto oddané služebníky Terminační kolony (PR 2339, PR 2415).

Fyzický vzhled

Mikrobestie se svým vzhledem podobají Bestiím, respektive Haluťanům, jsou ovšem jen asi 20 cm vysoké a 16 cm široké. Navzdory jejich nevelkému vzrůstu mají pozoruhodně velkou váhu – 14 kilogramů. Jsou schopny buněčné proměny a dokážou vyvinout rychlost 120 km/h.

Na rozdíl od Haluťanů nemají miniaturní Bestie plánovací mozek. Pokud jsou v akci, velice rychle se díky agresivitě vymykají kontrole. Nedisponují konvertorovým žaludkem, proto jsou odkázány na klasickou stravu (PR 2413, PR 2415).

Poznámka: Mikrobestie jsou 17,5 x menší než Haluťané. Jelikož dosahují stejné rychlosti běhu, jako větší příbuzní, musí se jejich končetiny pohybovat 17,5 krát rychleji.

Charakter

Mikrobestie jsou velice divoké. Pokud nejsou nasazeny, dochází mezi nimi k neustálým rvačkám. V akci mají zakázáno používání těžkých zbraní a trhavin, aby nezpůsobovaly zbytečně velké škody. V Terminační koloně TRAITOR mají úlohu taktické zbraně a assasinů.

Dějiny

První Mikrobestie se objevily na scéně jako assasini Terminační kolony TRAITOR.

V archivech skapalmbárky DERUFUS byla nalezena pravděpodobně chybná zpráva o vzniku Mikrobestií. Následující informace souhlasí se známými historickými skutečnostmi o dějinách Bestií:

Před asi 72 000 lety – to znamená kolem roku 67 000 před Kristem – se v M 87 pohyboval Temný vyšetřovatel, který shromažďoval informace o dimenzotranzičním pohonu. Tato pohonná soustava sice nakonec nenašla v Koloně uplatnění, ale Temný vyšetřovatel narazil na jednu z Bestií a předal její genetický kód skapalmbárce CAFERAST. Bylo zahájeno pátrání po dalších Bestiích, které bylo završeno tím, že bylo Awoury přivedeno dvanáct dalších jedinců. Z tohoto genetického materiálu byly posléze vytvořeny Mikrobestie, ovšem informace o jejich původu se během času ztratila. Skapalmbárka DERUFUS se rozhodujícím způsobem podílela na vývoji miniaturních Bestií. V následujících letech se zde vědci Kolony pokoušeli o stvoření Makrobestií a zdokonalení Mikrobestií (PR 2413).

Oddíl Mikrobestií se dne 5. února 1344 NGL objevil na Zemi a způsobilo krveprolití na konferenci národů (PR 2300).

Počátkem listopadu Mikrobestie povraždily členy Vládnoucí rady na Akonu, jako odplatu za to, že nechali vládci Terminační kolonou anektované soustavy zaminovat nejdůležitější vojenské a průmyslové objekty (PR 2324).

V prvním čtvrtletí roku 1345 NGL se 296 ze 400 Mikrobestiemi obsazených temnokapslí podařilo proniknout do Sluneční soustavy Korypheny vytvořenou perforací ve štítu TERRANOVA. Zde však byly Bestie Kolony rychle pochytány stíhačkami Mikrotom. Zbývajícím Temnokapsle byly v této akci zničeny. Několika Mikrobestiím se zdařilo přistání na Zemi, kde ihned napadly důležitá zařízení, kupříkladu Waringerovu akademii. V prudkých potyčkách byly nakonec rozprášeny, aniž by způsobily vážné škody (PR 2348, PR 2349).

Kolonoví anatomové z DERUFUSU předpokládají, že analýza nezměněné DNA Bestií by jim umožnila stvoření Mikrobestií s plánovacím mozkem. Díky Roi Dantonovi se Anatom Pharoib Inssino dozví, kde by se Terminační kolona k této DNA dostala, před svou smrtí však už nestihne své vědomosti předat dál (PR 2413).

Roi Danton osvobodí z DERUFUSU zhruba 1900 Mikrobestií a vezme je s sebou při útěku na Aureuth X. 1800 z nich zůstane s ním, zatímco zbývajících 100 letí dál s Ganymedem. Ganymedovu loď, GAIR IV, však zničí traitanky.

Koncem listopadu 1346 NGL dorazí Roi Danton a 1800 Mikrobestií s bitevním křižníkem MARA BOOTES na Terru. Mikrobestie zde sice požívají statutu hostů, cítí se však v Solární rezidenci uvězněny. Díky své agresivitě navíc působí škody. Lidé jim proto přidělí 106 kilometrový areál na Měsíci, kde mohou dovádět a žít podle svého. Mikrobestie však chtějí být víc než trpěný hosté – chtějí se pomstít TRAITORu za útrapy, které byly nuceny snášet. Ve svém městě proto zřídí školící centrum, jež dostane jméno akademie Mikrobestií.

Pozemšťané plány Mikrobestií podpoří, neboť by se z malých služebníků Terminační kolony mohli stát cenní spojenci. Dne 20. prosince 1346 NGL proto oficiálně začne vyučování. Učiteli jsou Siganci a Pozemšťané. Ve škole se také používají roboti. Ti slouží zejména jako tišší pozorovatelé. První bojové kombinézy obdrží Mikrobestie jako vánoční dárky od Reginalda Bulla. Mikrobestie se prokážou jako vědychtivé, zejména ty, které se díky tělesným nedostatkům nehodí do role válečníků. Lidé jim brzy důvěřují natolik, že jim nainstalují transmiter, umožňující přístup k dalším lokalitám ve Sluneční soustavě. Zvlášť pro vědu nadaný Khiz Turagga zahájí studium lékařství na Mimasu.

V březnu 1347 NGL je v Terranii zřízena pobočka Akademie. Některé Mikrobestie však Noviel Residor považuje za značné bezpečnostní riziko. Mor Frant, Senegův zástupce, kolísá mezi úmyslem Terminační kolonu napadnout nebo k ní neprodleně přeběhnout. Poté, co Frant ohrozí jednoho z Pozemšťanů, je sesazen. To však ještě nebylo jeho poslední slovo. Dne 25. dubna spáchá atentát na Senega Trainze, je však včas usmrcen Khizem Turaggou. Senegovým novým zástupcem je jmenován Doray Celvius.

V květnu a červnu 1347 NGL se všech 1800 Mikrobestií podílí na zajetí jednoho z traitanků. Společně s Roiem Dantonem, který je maskován jako Dantyren, pak letí do soustavy Awful, kde přejdou na palubu traitanku 1 199 188. Zabijí zde 60 Koloně oddaných Mikrobestií a ty členy původní posádky, kteří přečkali ochromení nebo vyhození do vzduchoprázdna, iniciované Dantonem.

Mikrobestie se osvědčí i při následujících akcích Roie Dantona – proti Dantyrenovi III, na Světě sta sluncí a státních lodích Tarnii KOLTOROC. Stále znovu však u nich dochází k vnitřním neshodám, problémy vyvolává kupříkladu Reskes Skibalf, který Senega Trainze považuje za příliš měkkého.

Známé Mikrobestie

Zdroje

PR 2300, PR 2301, PR 2302, PR 2303, PR 2324, PR 2339, PR 2348, PR 2349, PR 2413, PR 2415, PR 2456, PR 2457, PR 2468

Aktuální data:
26.10.2021
1566 před NGL
1. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459513.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!