Mirsalerané

z Databáze Multiversa
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Známé obydlené planety:
Mirsal II, Mirsal III

Jako Mirsalerané se souhrně nazývají obyvatelé planet Mirsal II a Mirsal III v soustavě Mirsal. S vysokou pravděpodobnosti to jsou potomci koloniálních Arkonidanů, kteří se usídlili na obou planetách a později se začali vyvíjet zpět do barbarství.

Mirsal II

Obyvatelé Mirsalu II jsou člověku podobní a mají tělesnou výšku kolem 1.5 metru. Jejich civilizační stupeň odpovídá asi 20. století na Zemi. Stáli na počátku kosmických letů.

V hlavním městě Fillinan žilo asi tři milióny obyvatel, na celé planetě asi 3 miliardy. Domy byly šestiúhelníkové a obklopené zahradami. Několik budov bylo vysokých jako mrakodrapy ve starém New Yorku, v přízemí byly prodejny, nad nimi kanceláře nebo byty.

Pušky Mirsaleranů byly na úrovni pozemských ručnic. Kromě nich používali také plamenomety. Dosahovali dostřelu až deset kilometrů, při vysokém výkonu více než tisíc wattů a čtvereční centimetr.

V roce 2040 nastane útok Druufů, Terrancům se podaří zachránit část Mirsaleranů před zmizením. Během operace je vyvinuta teze, že útočníci pocházejí z jiného časoprostorového kontinua.

Podaří se zachránit celkem sto tisíc Mirsaleranů, Rhodan je převeze na Arkon. Mirsal II je zcela vylidněn.

Mirsal III

Člověku podobní obyvatelé dosahovali v roce 2040 stupně vývoje, jaký odpovídal středověku.

Byli dalece vzdáleni od kosmických letů, návštěvy z kosmu byli ale známé. Arkonidané byli uctíváni jako bohové.

Na Mirsalu III existovali státy a národy, knížata a králové vládli nad prostými občany. Vládcové seděli v opevněných hradech, se svým vojskem a žoldnéry utlačovali občany a vykořisťovali je.

Během jednání Perryho Rhodana s Regentem je celá planeta vylidněna Druufy.