Mirsal III

z Databáze Multiversa
Astronomická data:
Soustava:Mirsal
Obyvatelé planety:
Mirsalerané
Mirsal III
Mirsal III
© BTS

Mirsal III je třetí planetou slunce Mirsal.

Člověku podobní obyvatelé dosahovali v roce 2040 stupně vývoje, jaký odpovídal středověku.

Byli dalece vzdáleni od kosmických letů, návštěvy z kosmu byli ale známé. Arkonidané byli uctíváni jako bohové.

Na Mirsalu III existovali státy a národy, knížata a králové vládli nad prostými občany. Vládcové seděli v opevněných hradech, se svým vojskem a žoldnéry utlačovali občany a vykořisťovali je.