Mirsal

Astronomická data:
Galaxie:Mléčná dráha
Vzdálenost od Slunce:14‘480 LY
Spektrální typ:žluté slunce, typ G
Počet planet:5
Známé planety:
Mirsal II, Mirsal III
Zdejší národy:
Mirsalerané

Mirsal je malé žluté slunce nacházející se 14‘480 od Sluneční soustavy. Nachází se mezi Sluneční soustavou a Arkonem a krouží kolem něj pět planet. V katalogu Arkonidanů se píše, že jen třetí planete, Mirsal III, je obydlená. V roce 2040 je ale nalezen život také na planetě Mirsal II.

Historie

Crest v roce 2040 určil třetí planetu slunce Mirsal jako místo srazu při vyjednávání mezi Perry Rhodanem a Regentem. Regent byl bezmocný proti útokům Druufů, kteří vylidňovali celé planety.

Během jednání je Mirsal III napaden neviditelnými cizinci, Rhodan nemůže proti vylidnění planety nic udělat.

Zaměřením rakety se Rhodan soustředí na Mirsal II a odletí tam, protože i zde se počítá s útokem. Útok později skutečně nastane, Terrancům se podaří zachránit část Mirsaleranů před zmizením. Během operace je vyvinuta teze, že útočníci pocházejí z jiného časoprostorového kontinua.

Podaří se zachránit celkem sto tisíc Mirsaleranů, Rhodan je převeze na Arkon. Mirsal II je zcela vylidněn.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál