Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Druufové
hledat
Další informace o národu:
Domovský vesmír:Rudý vesmír
Domovská planeta:Druufon
Známé obydlené planety:
Druufon
Druufové
Druufové
© VPM kg.

Jménem Druufové se označují dva národy v Rudém vesmíru. Původně se tak označovali housenky, později i skuteční vládci Rudého vesmíru.

Housenky

Druufské housenky žijí na světě v rudém vesmíru, na kterém se podle dosavadních poznatků objevují živí tvorové přesunutí překrytovou frontou z normálního vesmíru; Pozemšťané tento svět nazvali kvůli zdejšímu zpomalenému běhu času jako "Krystalický svět".

Slunce systému je nažloutlé, kvůli dopplerovu efektu se ale jeví jako červené. Krystalický svět je kyslíková planeta se širokými údolími a horskými pásmy, stříbřitými řekami a stepmi, ale téměř bez života.

Druufské housenky vypadají jako obrovsky zvětšené housenky o velikosti minimálně jeden a půl metru. Chodí vzpřímeně, sklovitá křídla na zádech prozrazují, že asi kdysi měli schopnost vznést se do vzduchu. Přesto se pohybují na krátkých, křehkých nohách. Místo srsti mají tmavohnědou pancéřovou krustu, která obklopuje celé tělo. Těsně pod zaoblenou hmyzí hlavou s očima se nacházejí dvě jemně článkovité končetiny, které se značně odlišují od nohou.

Mezi sebou se dorozumívají pronikavým pískáním. Během prvního kontaktu s Terranci tento zvuk zněl jako táhlé "druuuuuuuuf...", což způsoboval 72‘000x pomaleji plynoucí čas. Zpočátku byli považování za samotné vládce této časové roviny, ale když v roce 2041 došlo k prvnímu kontaktu, ukázalo se, že to byl omyl. Nebyli žádným způsobem spřízněni se samotnými vládci, ale naopak byli jejich "okřídlenými otroky". Podrobný průzkum ukázal, že housenky jsou bezstarostné a zcela neškodné.

Vládcové této časové robiny se na jejich svět soustředili, protože se nachází na okraji jejich vesmíru a neustále proniká do normálního vesmíru a poté se vrací zpět. S sebou zpět si ale bere velké množství cizích organismů. Vědci zjistili, že tito živí tvorové svou temporální setrvačností způsobují jistou harmonizaci běhu času s normálním vesmírem. Zdejší vládci poznali, že cizí (=náš) vesmír dominuje, a proto chtěli pomocí přemísťování cizích forem života sladit rychlost běhu času v obou rovinách. Proto vysílali lodě, aby byli včas informováni, když se planeta opět přesune do druhého kontinua. V našem vesmíru bude tento fenomén označován jako překrytová fronta. Housenky dostali příkaz postarat se o nově příchozí. Není ale známo, zda zůstávali na tomto světě, nebo byli přesunuti jinam.

Druufové

Druufové jsou inteligentní insektoidní národ. Pocházejí z cizího, takzvaného Rudého vesmíru. Jejich domovským světem je planeta Druufon v systému Siamed. Rudý vesmír se několikrát překryl s naším. Čas v něm zpočátku plynul 72‘000 krát pomaleji, v roce 2044 se průběh času zmenšil na poměr 1:2. K překrytu vesmírů došlo prokazatelně už v roce 8006 před Kristem ve Sluneční soustavě.

Vzhled

Druufové vypadají zcela jinak než lidé. Průměrný Druuf má kvadratický tvar, je přinejmenším tři metry vysoký a stejně tak široký. Jen mladí Druufové jsou asi tak velcí jako Terranci. Pohybují se po dvou neforemně působících sloupovitých nohách, které u dospělého Druufa jsou asi tak veliké jako člověk. Dvojice silných paží je zakončena nápadně jemnými a obratnými prsty. Hnědočerná kůže působí jako elastický pancíř a přiléhavé, téměř průhledné oděvy, doplňují dojem absolutní cizosti. (poznámka: v AHC 9 uvádí Harno, že tělesná podobnost mezi lidmi a Druufy byla před milionem let větší, než v roce 2043. V té době byl ale daleko těžší přechod mezi universy).

Na hlavě o průměru asi 50 centimetrů se nacházejí čtyři velké, fluoreskující oči. Dvě oči sedí vpředu, další dvě jsou umístěny na spáncích. Toto uspořádání jim poskytuje velké zorné pole, dozadu ale vidět nemohou. Oči jsou tvořeny stovkami malých fasetek a dá se jen těžce odhadnout, kterým směrem hledí. Nos a uši nejsou rozeznatelné, chybí také jakékoliv ochlupení. Ústa tvoří rovnoramenný trojúhelník, slouží převážně k přijímání potravy, a zvyšují dojem, že Druufové pocházejí z hmyzu.

Na předním lebečním zaoblením se nacházejí maličké výstupky, které obsahují mluvící ústroj a připomínají tykadla nebo anténky. Druufové se dorozumívají na ultravysokých frekvencích, přibližně kolem 20‘000 Hz. Jsou to organické radiové stanice, jejich vysílání nemá ale příliš velký dosah. Svým organickým přijímacím ústrojím nedokážou přijímat myšlenky. Mezi Druufy se nevyskytují žádní telepatové. Pro lidské telepaty je zpočátku velice namáhavé číst jejich myšlenky. Také hypnóza je obtížněji proveditelná. Příčina je zřejmě v odlišnosti druufské rasy.

Během terranských akcí se zjistilo, že Druufové disponují velice citlivou nervovou soustavou, což se projevuje ve zvýšené citlivosti vůči paralyzátorům.

Druufové jsou vzpřímeně chodící tvorové. Navzdory jejich obrovské síle je pro ně vstávání namáhavou záležitostí, protože střední tělesná hmotnost Druufa je 400 kg. Z tohoto důvodu odpočívají ve stoje; sezení je pro ně nepohodlné, ačkoliv je při práci občas nevyhnutelné. Spánek probíhá klasicky v leže. Postele jsou většinou upevněné u stropu.

Druufové jsou chladní a vypočítaví tvorové, jejich sociální struktura se stává z vysokých hodnostářů, vůdců, politiků, vědců, členů kosmické flotily a dělníků.

Vláda

Národu vládne Rada 66. Rada 66 sídlí v kopulovité stavbě, která připomíná řeckou bojovou arénu. Kolem arény se rozkládají předimenzované řady sedadel, které se zdvihají až ke stropu ve výšce 50 metrů. Uspořádání je zvoleno z psychologických důvodů, neboť ten, kdo předstupuje před radu, musí vzhlížet vzhůru. Hala sama má průměr asi 100 metrů.

Nejvyšší soudce Druufů je zároveň žalobce a vrchní obhájce. Při nejtěžších zločinech, jako zrada, mu po boku stojí dalších dvanáct soudců. Charakteristickou pro všechny vědce je rudá róba, ačkoliv oblíbená barva Druufů je tmavošedá.

V jejich národu hraje číslo 6 důležitou roli. (Později se ale uvádí, že Druufové používají osmičkovou soustavu (dělí kruh na 512 částí). Není ale jasné, který výrok je pravdivý.)

Roboti

Druufové používají různé formy robotů, které jsou vždy určeny pouze pro určitou oblast působnosti. Tato skutečnost je zvláštní, protože všechny až dosud známé civilizace používají převážně multifunkční systémy. Roboti se tak jednou pohybují na kolech, podruhé na pásech, nebo na nohách. Mají různou formu, různé končetiny, někteří mají zabudované zbraňové systémy a jsou více méně nesymetričtí.

Historie

Druufové si během svých dějin podřídili mnoho národů. Jejich říši tvoří velké množství životních forem, mnoho z nich jsou otroci. Poukazem na aktivity v říši Druufů může být to, že na planetě Roland v soustavě Siamed, na kterém existuje tajná základna, došlo před 200 druufskými lety k útoku cizí mocnosti.

Když došlo k vytvoření spojovacího energetického trychtýře mezi Druufským a naším univerzem, vyslali Druufové do Mléčné dráhy své lodě. Jejich prvním cílem byla Sluneční soustava, tehdy zvaná Larsaf, ve které narazili na tvrdý odpor Arkonidana Atlana. Tehdejší trychtýře nebyly ale příliš stabilní, takže první větší průzkum Mléčné dráhy se jim povedl teprve v roce 2043 při výboji do systému Myrtha. Netrvalo dlouho a přišlo rozhodnutí dobýt Mléčnou dráhu. Pomocí hromadné výměny obyvatel Mléčné dráhy přes překrytovou zónu chtěli Druufové stabilizovat průchod mezi univerzy. Na naší straně ale před ústí energetického trychtýře postavil Regent velkou část arkonidské flotily, což vedlo k dlouhodobé, obrovské kosmické bitvě.

Druufové se několikrát spojili také s Terranci, museli ale poznat, že Perry Rhodanem vedené lidstvo má jen jeden záměr: dostat Druufy z Mléčné dráhy. U trhliny mezi vesmíry bojovali desetitisíce kosmických lodí, šance na vítězství se přesunovalo z jedné strany na druhou. Naštěstí se ukázalo, že mnoho bojových prostředků, které Druufové používali ve svém vesmíru, v tom našem nefunguje.

Druufové proto hledali další prostředky, jak se dostat do Mléčné dráhy. Podařilo se jim infiltrovat terranskou firmu Intertime Sleeping Corporation a transportovat na Zemi 2000 mladých Druufů. Operace byla ale včas odhalena a Druufové zlikvidováni. Později se Druufové úspěšně pokusili stabilizovat nově vyvinutý umělý trychtýř, což vedlo k útoku na Sluneční soustavu, který se podařilo odvrátit jen s pomocí arkonidanů. Terranskému komandu se později podařilo přivést tento trychtýř ke zhroucení.

Koncem roku 2044 začala hlavní trhlina mezi univerzy poblíž systému Myrtha ztrácet na stabilitě a průchod přestal být možný. Od jejího zmizení už nedošlo k žádnému spojení mezi oběma vesmíry, protože se od sebe začaly opět vzdalovat.