2043

doktor Villnoess se stává šéflékařem hematologického oddělení Terrakliniky v Port Venus (PR 78)

Sikermann přejímá DRUSUS. CALIFORNII přejímá Marcel Rous (PR 76)

duben

Lewis Shirref a Owen Kavanaugh zakládá z pověření Druufů Intertime Sleeping Corporation (ISC), aby připravil invazi do Sluneční soustavy. V průběhu příštího roku jsou dva tisíce lidí odesláni do vesmíru Druufů a jsou nahrazeni stejným počtem mladých Druufů (PR 87)

1. července

při nepodařeném únosu skrze ISC je těhotná Martha Kalup zraněna při nehodě transmiteru (C2.20b)

3. července

narozen Arno Hieronymos Kalup. Miminko podléhá periodickým kolísáním hmoty díky 5D fluktuacím a několik let je uměle stabilizováno (PR 100, C2.20b)

červenec

Thora začíná prudce stárnout. Stahuje se na Venuši; Iši Matsu je jí přidělena k opatrování; Villnoess se stává jejím lékařem (PR 78)

1. srpna

překrytová fronta se stabilizuje. Rhodan vyhlašuje stav nouze. Marcus Everson přijímá velení nad novým KUBLAJ CHÁNem (PR 75)

2. srpna

bitva mezi Druufskými loděmi a arkonidskými robotskými křižníky. CALIFORNIA (Baldur Sikermann) proniká do vesmíru Druufů a dosahuje soustavy Siamedu (domovského systému Druufů) (PR 75)

10. srpna

na Hádesu (Siamed XXXVI) je zřízena základna; při nouzovém startu CALIFORNIE jsou tu zanecháni Atlan, Fellmer Lloyd a Rhodan zanecháni. Při průzkumném skoku na Siamed XVI je skupina zachráněna Ernstem Ellertem (PR 75)

12. srpna

DRUSUS odveze nezvěstné z Hadesu (PR 75)

srpen

Marcus Everson letí pro kulovitou bytost do soustavy Tatlira objevenou před 60 lety. Po jejím původním objeviteli ji pojmenuje Harno. Rhodan se setkává s Druufy a nabídne jim naoko spojenectví proti Regentovi z Arkonu. Ernst Ellertem převzatý Druufský vědec navazuje kontakt s Rhodanem (PR 76)

14. září

Ernst Ellert se dočasně vrací zpět do svého těla. S jeho pomocí se podaří Pozemšťanům získat model zatuhovače času (Erstarrers) (PR 77)

1. října

Peter Rayleigh je přeložen na Hades (PR 80)

4. října

u Thory je dr. Villnoessem diagnozována nevyléčitelná nemoc (PR 78)

6. října

Deringhouse doprovází Thoru na Arkon (PR 78)

10. října

Regent se pokouší vlákat BURMU do léčky; loď prchá (PR 78)

15. října

Thora je na Mutralu (Arkon XXVII) zastřelena Arasem (PR 78)

16. října

vzorek séra nesmrtelnosti je ukraden; Atlan se vydává po stopách pachatel a přistává na Ferrolu v Batwyngu (T 187)

22. října

Curran rozpoutává povstání proti svému otci, knížeti Urlinnovi z Batwyngu, kterého zabíjí. Při povstání ale sám zahyne. Atlan pronásleduje pachatelku a agentka SolAbu Jana Alessandro je Guckym z Batwyngu odvezena (T 187).

Thora je pohřbena v mauzoleu na Měsíci (PR 78)

23. října

robotská flotila Arkonu zničí Gray Beast arkonskými bombami. Rhodan, Bull, Atlan a Fellmer Lloyd jsou odříznuti, zachrání je robotský křižník a jsou vyslýcháni na Ekhonidanské lodi KEENIAL (PR 79)

26. října

Cardif se dozví o Rhodanově 'smrti' a nárokuje si vládu (PR 80)

30. října

Rhodanova skupina je zajmuta Druufy (PR 79)

2. listopadu

Rhodanova skupina je převezena na Roland (Siamed XXXVI) (PR 80).

Betty Toufryová přijímá poselství od Ellerta (PR 80). Rayleigh zaměřuje signály Rhodanovy skupiny (PR 80)

6. listopadu

Gucky a Ras Čubaj osvobozují Rhodanovu skupinu z Rolandu; CALIFORNIA (Clyde Ostal) odlétá (PR 80)

listopad

Rhodan rozkazuje Jeremy Toffnerovi, aby posílil sledování Arkonidanských aktivit na Zalitu (PR 84)

počátek prosince

Gucky nachází loď Předků, generační křižník s 10‘000 bdícími a 100‘000 hluboce spícími Arkonidany (PR 81)

10. prosince

Tifflor a čtrnáct příslušníků flotily, mezi nimi Franklin Lubkov, Marshall, Noir, Jokida a Čubaj, začínají utajenou akci (PR 82)

11. prosince

Rhodan informuje Regenta o 'dezertování' Tifflorovy skupiny (PR 82).

Door-Trabzon naráží na Tifflorovu skupinu (PR 82)

18. prosince

Tifflorova skupina ukořisťuje v Druufském vesmíru lineární pohon (PR 82)

19. prosince

Rhodan a Tifflor přistávají se Space-Jetem MINNIE MOUSE na Ekhonidanské planetě Berghar (J1/Mahr)

20. prosince

arkonidský admirál Door-Trabzon dostává plnou moc k útoku na soustavu Druufon (J1/Mahr)

21. prosince

při bitvě v soustavě Druufon ztrácí Door-Trabzon 80 procent své flotily (PR 82, J1/Mahr)

31. prosince

Silvestrovská oslava s Rhodanem, Bullym, Crestem, Freytem a Mercantem; Bully si rozřízne palec a prohlásí rok 2044 rokem neštěstí (PR 83)


povstání Naatů, kteří už nechtějí snášet Araské bioexperimenty, je oddíly Regenta brutálně potlačeno (PR 85)

na Aqua je zřízena topsidersko-terranská pátrací stanice (H)

narozen Annicque Bonnet (T 153)

Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál