2044

leden

Richard Kennof je jedním odmítnutým upozorněn na firmu ISC (PR 87)

6. ledna

KUBLAJ CHÁN startuje na Topsid (PR 83)

7. ledna

KUBLAJ CHÁN dosahuje Topsidu (PR 83)

8. ledna

malé komando vymaže poziční údaje o soustavě Vega (záznam z roku 1975) z pamětí Topsiderů. V následujícím boji při ústupu je KUBLAJ CHÁN zničen i s fiktivním transmiterem (PR 83)

únor

Regent posílá admirála Caluse z Monizéru na Zalit, aby tam masově rekrutoval; Zarlt Kosoka je přehlížen. Roger Osega přijímá Calusovu roli. Rhodan, Atlan a 148 dalších agentů (mezi nimi Bull, Gorašin, Hubert Gorlat, Kakuta, Manoli, Marshall, Noir, Okura, Seiko, David Stern, Toufryová, Čubaj) se nechají v masce zrekrutovat; většina je převezena na Naator (PR 84)

člen odboje Rogh zabíjí Osegu/Caluse (PR 85)

Osegova mrtvola je Guckym unesena (PR 85)

březen

Maurice Dunbee dává výpověď a uchází se u ISC. Je po počátečním odporu transmitován do vesmíru Druufů (PR 87)

11. března

DRUSUS a CALIFORNIA startují s cílem zničit regenta z Arkonu (PR 86)

18. března

Rhodanova skupina se na palubě KON-VELETE dostává na Arkon III (PR 86)

počátkem dubna

Kennof proniká jako kandidát do ISC. S pomocí Celie Mortimerové se mu podaří odkrýt a zničit firmu (PR 87)

duben

Jeanne Dunbee pověří Richarda Kennofa pátráním po svém muži (PR 87)

4. dubna

Atlan přijímá jako Imperátor Gonozal VIII. kontrolu nad Regentem (bezpečnostní pojistka A-1) (PR 86, AHC 14)

pravděpodobně duben

Při přejímání Regenta Atlan aktivuje Regentovo příslušenství Ozo. Začíná s vývojem Rozptylového a Teletransportního pole (T 6)

11. dubna

Rhodan informuje Mercanta přímým vysíláním o Atlanově převzetí moci na Arkonu (PR 88)

12. dubna

během přeprogramovávání Regenta přichází Atlan do styku s ID (AHC 14)

15. dubna

Druufské lodě se materializují v soustavě Capella (PR 88)

16. dubna

Carl Lister nechtěně prozrazuje pozici Země. Bitva o Zemi. Atlan posílá 4000 robotských lodí a 10‘000 Cokazeho Skokanských lodí. Druufové jsou odraženi (PR 88)

5. května

Cardif uniká z vojenského vězení a dostává se na Venuši. Je přijat COK CCCXXII. Návrh na vyslovení nedůvěry Rhodanovi světovou vládou neprojde (PR 89)

uprostřed června

Tanaka Seiko a Gucky zabraňují Cokazeho snahám podrobit si Sluneční soustavu (PR 89)

30. června

Frank Lemmon se od Inda Rabintorgeho dozvídá o principu lineárního pohonu (PR 90)

červenec

zhypnotizovaní agenti jsou Guckym a Marshallem zneškodněni (PR 90).

Rabintorge vyvíjí lineární vnořovač (PR 90).

Cardif a Cokaze vyvolávají díky bance na Archetzu inflaci v Arkonském impériu (PR 90).

3000 Druufských lodí pustoší povrch Archetzu, jsou ale zneškodněni arkonskou robotskou flotilou (PR 90)

srpen

MEXICO (Marcus Everson) startuje na Moluk, najít dalšího Molekulárního metamorfa. Při rozmíšce mezi MM Napoleonem a telepatem Samuelem Goldsteinem cizinec umírá (PR 92)

Onot je zatčen (PR 91)

5. srpna

Ernst Ellert přes Onota žádá Rhodana, aby ho odnesl z vesmíru Druufů (PR 91)

6. srpna

Gucky a Ras Čubaj ho odvážejí. Přinášejí podklady pro lineární pohon. Ellert se vrací zpět do svého těla (PR 91)

v polovině srpen

Tifflor letí s Johnem Marshallem a sugestorem Saburo Jamasakim a několika dalšími vědci, jako Toralf Henson, na planetu Gom za účelem průzkumu. Extrauniversiální počítač Uttramiveda se pokusí K-35 převzít, aby zničil organický život. Jamasaki zničí počítač za cenu vlastního života (T 5)

když je robotský administrátor Pthal zničen, odlétá FINMARK (Tomea Untcher) na Opghan (Ephog II). Spiknutí Arase Phougala a Skokana Nathaela je odhaleno. BARBAROSSA (Rhodan) vyklízí základnu Skokanů (PR 93)

počátek září

Shaftgalové přistávají na Trampu a začínají se stavbou strojních zařízení (PR 98)

8. září

Arkonidani na palubě generačního křižníku začínají s opravou transičního pohonu (PR 94)

10. září

generační křižník předků transituje; spící osoby se vzbouzí. Na palubě propuká zmatek, když na sebe generace narazí (PR 94)

28. září

Rhodan a Gucky se vydávají pátrat po generačním křižníku (PR 94)

29. září

generační křižník je nalezen, spáči jsou osvobozeni (PR 94)

říjen

Rhodan, Sengu a Gucky s pomocí ID odvracejí útok neviditelných na Barkonu (PR 95)

1. října

Laury Martenová dostává svou první buněčnou sprchu (AHC 14)

2. listopadu

Báalol Segno Kaata krade Atlanovi aktivátor buněk (PR 96, PR 1423)

4. listopadu

s Rhodanovou pomocí je přístroj zase v bezpečí; Kaata je zastřelen Rhodanovým lukem (PR 96, PR 1423)

21. listopadu

Gucky poznává Orge Olmundsona ze Solteneru (PR 97)

26. listopadu

Rhodan se přestrojuje ze Solterana a vydává se na Archetz, aby unesl Cardifa (PR 97)

pravděpodobně prosinec

Atlan zakazuje výrobu séra nesmrtelnosti na Tolimonu a jinde (T 393)

1. prosince

moc Archetzu je zlomena. Cardif dostává hypnoblok a identitu Edmonda Hughera (PR 97, PR 109)

uprostřed prosince

pomatený Erweckte spáchá atentát na Atlana (AHC 14)

s pomocí Guckyho a Johna Marshalla přemlouvá Atlan až dosud zdrženlivé Gijahthraky ke spolupráci (AHC 14)

18. prosince

radiooperátor POTOMACu McIntosh objeví energetické signatury Shaftgalů u Trampu (PR 98)

31. prosince

plukovník Marcus Everson odchází ze Solární flotily (AHC 14)

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál