Orghové

z Databáze Multiversa
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:Orgha
Známé obydlené planety:
Orgha

Orghové jsou obyvatelé sedmé planety Orgha v systému Giant.

Orghové jsou cizorodí insektoidi. Z jejich kapkovité hlavy vybíhá dvacet centimetrů dlouhá špice. Špice slouží jako vysílací a přijímací anténa pro mentální impulzy. Na hlavě mají čtyři oči, dvě vpředu a dvě vzadu. Jejich dva metry vysoké a štíhlé tělo má dvě kloubovitě působící obratle. Trup připomíná vosu a je pokrytý hnědými šupinami. V horní třetině se nacházejí čtyři ruce. Mají tři výsuvné nohy, s jejichž pomocí mohou pohybovat tělem vpřed, zpět a do stran.

Dějiny

2350

V roce 2350 vládne Orghům královna, přičemž jí zbývá už jen 40 let života. Je matkou asi bilionu Orghů a se svým 10 metrů velkým, nabobtnalým tělem připomíná obrovského praještěra. Královna neví, ke kolikáté orghské generaci náleží, ale v mládí jí bylo řečeno, že se planeta během 4000 let zhroutí do slunce (nebo se ze slunce stane supernova), pokud tomu Orghové nezabrání. Orghové ale nejsou připraveni svou rodnou planetu opustit, protože by se nevešli ani na lodě všech flotil galaxie.

O krátkou dobu později objeví insektoidi na jedenácté planetě obří pozitroniku Kher. Ta slíbí Orghům, že jejich rodný svět zachrání, pokud udělají několik věcí. Kherův plán je přeměnit planetu Orgha a Giant XI na kosmické lodě a odcestovat do jiné sluneční soustavy. Vědomosti pro to nutné se ale musí získat v nebezpečných experimentech.

2045

Orghové poprvé vejdou ve známost v roce 2045, když na Trampu provádějí experimenty. Pokoušeli se s pomocí strojů změnit oběžnou dráhu planety. Pokus skončil zkázou Guckyho rodné planety. Podařilo se zachránit 28 Iltů.

2350

V roce 2350 narazí Gucky na planetě Orgha na Orghy, které pojmenuje Vražedné vosy. Podaří se mu dorozumět se s nimi translátorem. Dozví se o skutečnostech, které vedli ke zkáze planety Tramp. Orghové se pokoušeli z rozkazu své pozitroniky, kterou uznávají jako boha, zachránit svou planetu. Gucky pozitroniku nalezne a zjistí, že Kher je jen zmatený palubní počítač hluboko v podzemí zavalené kulovité kosmické lodi o průměru 200 metrů. Pozitronika hrozí, že hvězdu promění v supernovu, pokud se Gucky nevzdá plánu na pomstu. Kromě toho se zjistí, že Kher Orghy už staletí systematicky podvádí a chce je použít jako vojáky pro výbojné akce. Cílem Khera je podrobit si galaxii a zničit všechen organický život.

Gucky na planetě umístí arkonskou bombu a planeta Giant XI je zničena. Oběžná dráha Orghy je nakonec stabilizována prostředky Solární flotily. Následně se zjistí, že za hrozící katastrofu byl zodpovědný Kher.

1225 NGL

V následujících staletích upadnou Orgové v zapomnění. Teprve v květnu 1225 NGL dojde na planetě Narukku k setkání s představiteli této rasy, když kmen se Torgham ve službách Lorda soudce pokouší získat pod kontrolu dědictví Varganů a speciální psionickou paměť Murloth. Torghamové zřejmě nemají žádné kontakty s planetou Orgha VII.

Kosmické lodě

Jejich kosmické lodě mají tvar, který připomíná dvě kapky spojené k sobě. Průzkumné lodě připomínají dvojkapková torpéda a jsou dlouhé čtyřicet metrů. Obě kapky jsou spojeny dvěma chodbami. Pohon je může urychlit až na rychlost světla. Posádku tvoří padesát Orghů.